Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ekonomické oddělení

Související stránky

Ekonomické oddělení Správy účelových zařízení VŠE (dále jen „EO“) je přímo podřízeno řediteli SÚZ VŠE. Řízení EO je plně v kompetenci jeho vedoucího, který je členem užšího vedení SÚZ VŠE. Hlavní odpovědností vedoucího EO je efektivní finanční řízení SÚZ VŠE a zajištění stabilních hospodářských výsledků. Při finančním řízení organizační složky spolupracuje s Ekonomickým odborem VŠE.

Z hlediska softwarové podpory pracuje EO stejně jako celá Univerzita v ekonomickém a účetním systému iFis.

Do náplně činnosti EO patří následující agenda:

  • tvorba a hodnocení rozpočtu,
  • vedení účetnictví,
  • evidence majetku,
  • nákup,
  • správa ubytovacího systému,
  • správa IT techniky.

Tvorba a hodnocení rozpočtu

SÚZ VŠE hospodaří s rozpočtem, který na začátku každého kalendářního roku schvaluje Akademický senát VŠE. Sestavení rozpočtu je plně v kompetenci vedoucího EO, následně také kontrola, řízení a analýza jeho plnění.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví patří do kompetence hlavní účetní a fakturantky, které řeší jak přípravné práce, tak i kompletní účetní agendu. Metodické zastřešení legislativy a účetních standardů řeší vedoucí EO.

Evidence majetku

EO má jednoho pracovníka, který má na starosti kompletní evidenci investičního i neinvestičního majetku. Každoročně probíhá na SÚZ VŠE inventura veškerého majetku na všech střediscích, která následně podléhá auditu.

Správa ubytovacího systému

Veškeré činnosti související s ubytováním studentů, hostů školy a hotelových hostů se provádí v ubytovacím informačním systému ISKAM od firmy APS Brno. Správa celého ubytovacího systému je v kompetenci správce databáze, který je přímo řízen vedoucím EO. V kompetenci EO je zároveň podpora uživatelů a další rozvoj ubytovacího systému. Vedoucí EO zároveň odpovídá za správné finanční, ekonomické a daňové nastavení celého ubytovacího systému a také za správný přenos a zaúčtování ekonomických dat do účetního systému.

Nákup a správa IT techniky

Veškeré nákupy vybavení a některého spotřebního materiálu probíhají centrálně přes nákupčího. Nákupčí zastává také pozici IT technika. V jeho kompetenci je tedy správa, nákup a IT uživatelská podpora zaměstnanců SÚZ.

 

Kontakty

FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ E-MAIL TELEFON ADRESA
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ Jaroslav Klečka jaroslav.klecka@vse.cz +420 224 092 123 Jeseniova 208, Praha 3
FINANČNÍ ÚČTÁRNA PRAHA
Jaroslava Pavlátová jaroslava.pavlatova@vse.cz +420 224 092 181 Jeseniova 208, Praha 3
FINANČNÍ ÚČTÁRNA JH
Jaroslava Syrovátková syrovatj@fm.vse.cz +420 384 362 386 Janderova 190/II, Jindřichův Hradec
FAKTURACE Jitka Svobodová svobodj@vse.cz +420 224 092 312 Jeseniova 208, Praha 3
EVIDENCE MAJETKU Martin Semrád semm01@isis.vse.cz +420 224 092 317 Jeseniova 208, Praha 3
NÁKUP A SPRÁVA IT Václav Kovář kovv00@vse.cz +420 224 092 190 Jeseniova 208, Praha 3
SPRÁVCE UBYTOVACÍHO SYSTÉMU Michal Koreš michal.kores@vse.cz +420 224 092 301 Jeseniova 208, Praha 3