Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvoj a strategie

Související stránky

Strategický záměr Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2015 – 2019

Aktualizace ke dni 31. 7. 2015

Kontext:

Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SÚZ VŠE) je organizační složkou Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE). SÚZ VŠE se tedy řídí dlouhodobým záměrem VŠE.

SÚZ VŠE poskytuje ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních v Praze a v Jindřichově Hradci především studentům řádného denního studia, výměnným zahraničním studentům, hostujícím profesorům, zaměstnancům a hostům akcí, které VŠE pořádá. Dále SÚZ VŠE provozuje hotelovou činnost a v rámci do vytěžování svých kapacit také ubytovává studenty jiných vysokých škol.

V rámci zajištění udržitelnosti a rozvoje úrovně poskytovaných služeb a dalšího zlepšování kvality bydlení na kolejích VŠE je třeba reflektovat tržní situaci, zejména tedy preference a požadavky současných studentů VŠE, dále vývoj situace na ostatních pražských univerzitách a v ubytovacích službách obecně.

SÚZ VŠE zajištuje stravování v areálu Univerzity na Žižkově a v areálu kolejí Jarov formou outsourcingu, v Jindřichově Hradci zajišťuje stravování vlastními zaměstnanci.

 Strategické záměry:

 • Zvyšovat kvalitu poskytovaných ubytovacích služeb.
 •  Zajistit ekonomický provoz kolejí, využívat energetické úspory, efektivně využívat majetek kolejí.
 • Reflektovat posun v preferencích studentů od levnějšího méně komfortního bydlení k bydlení dražšímu a komfortnějšímu.
 • Zajistit v souvislosti se snahou o vybudování elitních magisterských a doktorských programů studentům těchto programů z jiných regionů či států kvalitní ubytování.
 • Podporovat ubytování osob s omezenou pohyblivostí formou bezbariérových pokojů.
 • Vytvořit z areálu kolejí pohodlné a bezpečné místo pro odpočinek a studium.
 • Umožnit v oblasti stravování konkurenci dodavatelů a zároveň podporovat nabídku, jež bude brát ohled na stravovací potřeby oso s dietami a studentům či pracovníkům z mezinárodního prostředí.

Cíle vedoucí k naplnění záměru:

 1. Provést rekonstrukci kolejí v následujícím pořadí a rozsahu:
  • Kolej Jarov II. (rekonstrukce interiérů),
  • Kolej Jarov III. F (rekonstrukce interiérů, kompletní zateplení pláště budovy vč. výměny oken a rekonstrukce střešního pláště),
  • Jarov III. G (rekonstrukce interiérů),
  • Kolej Jarov I. A (rekonstrukce interiérů),
  • Kolej Jarov I. B (rekonstrukce interiérů),
  • Kolej Blanice (rekonstrukce interiérů a kompletní zateplení pláště budovy),
  • Kolej Vltava (rekonstrukce interiérů části budovy patřící VŠE).
  • Změnit strukturu ubytovací kapacity, tj. výrazně zvýšit počet jednolůžkových pokojů, které budou spojeny s vyšším komfortem a cenou. Tento záměr je třeba započít s první plánovanou rekonstrukcí, tj. s rekonstrukcí koleje Jarov II.
  • Zpříjemnit pobyt na kolejích zahraničním studentům. Personál na kolejích by měl být schopen komunikovat v angličtině, zahraniční studenti by měly být o kolejích VŠE dostatečně informování, měli by dostat dostatek informací o procesu ubytování a nastěhování a životu na kolejích.
  • Více se zajímat o potřeby a zájmy studentů. Je potřeba se studenty více komunikovat, každý semestr sbírat informace (např. formou dotazníků či konferencí) od studentů týkající se jejich spokojenosti s ubytováním na kolejích VŠE, v tomto spolupracovat s CKR. S tímto souvisí i zatraktivnění webových stránek.
  • Intenzívně využívat nezaplněnou kapacitu kolejí ke komerčním účelům, jež budou generovat prostředky pro další rekonstrukce.
  • Zaměřit se více na zatraktivnění kulturního a sportovního života na kolejích.
  • Podporovat konkurenční prostředí ve stravování, zajistit pravidelnou kontrolu kvality jídla a zajistit kulturní vzhled stravovacích zařízení.

Stav plnění jednotlivých cílů:

 1. Do konce léta 2015 bude dokončena rekonstrukce interiérů koleje Jarov II. Dále bude v létě 2015 dokončena částečná rekonstrukce interiérů na 3 patrech koleje Jarov III. G, které budou určeny především pro studenty zahraničních programů. Na zateplení koleje Jarov III. F bude vypracován projekt, dále bude obnoveno stavební povolení a v roce 2016 bude podána žádost o dotaci ze SR. Rekonstrukce interiérů kolejí Jarov I. A a Jarov I. B bude realizována pravděpodobně v roce 2017. Rekonstrukce interiérů koleje Blanice začne již v roce 2016 pokládkou nových podlah a malováním v celé budově. Další rekonstrukce koleje Blanice jsou plánované na rok 2017 (minimálně první etapa v interiérech). Rekonstrukce koleje Vltava je až na posledním místě po dokončení realizace výše uvedených akcí, tzn. až v roce 2018 nebo 2019.
 2. Na koleji Jarov II. budou předělány buňky ze systému 4x 2 lůžkové pokoje na systém 3x 1 lůžkový pokoj a 1x 2 lůžkový pokoj na buňce. Ostatní rekonstrukce budou spojeny se stejnou strategií, tzn. počet jednolůžkových zrekonstruovaných pokojů bude meziročně stoupat.
 3. V současné době probíhá na SÚZ VŠE malý personální audit, kdy se zjišťuje jazyková vybavenost u všech zainteresovaných zaměstnanců. Zaměstnanci bez jazykové vybavenosti budou posláni na rekvalifikaci (spolupráce s katedrou AJ), případně budou nahrazeni za kvalifikovaný personál. Některé pozice mohou být obsazeny studenty (např. recepční).
 4. SÚZ v současné době sbírá informace formou dotazníků při vystěhování studentů. Tento dotazník je zatím koncipován na důvody, proč studenti opouštějí koleje. Do budoucna bude zpřístupněn obšírnější dotazník na nových webových stránkách SÚZ, které bude mít více sekcí a umožní studentům anonymně sdělit své pocity a připomínky k bydlení na kolejích VŠE. Toto jistě pomůže k nalezené námětů jak více zpříjemnit studentům bydlení na kolejích. V této souvislosti se dnes pracuje na novém webu, který bude pro studenty více atraktivní než web stávající.
 5. Na koleji Jarov I. je hotel plně zaběhlý a přináší tržbu okolo 8 mil. Kč ročně. Na nově zrekonstruované koleji Jarov II. se počítá s prvními dvěma patry pro hotelové účely. Na všech ostatních kolejích bude vždy vyhrazeno celé první podlaží pro komerční ubytování. Na kolej Jarov III. F je první patro již zrekonstruováno pro hotelové účely. Dále budeme efektivněji sestehovávat studenty během AR, abychom si vyčlenili další kapacitu pro hotelové ubytování. K tomuto nám výrazně pomáhá spolupráce s rezervačním systémem Booking.com.
 6. SÚZ bude podporovat aktivity CKR a dalších studentských organizací (GAUDEAMUS, Jarov Liga a další). V některém z příštích let by sám SÚZ mohl zorganizovat nějakou vlastní akci vždy na začátku semestru, např. fotbalový turnaj spojený s hudbou a grilování.
 7. V příštím roce bude vybudována komise složena ze 3-5 členů vedení SÚZ, které bude pravidelně navštěvovat naše menzy a hodnotit kvalitu jejich služeb. V případně nespokojenosti může proběhnout výběrové řízení na nového provozovatele, který bude splňovat všechny požadavky, tj. skloubení ceny a kvalitního gastronomického zážitku.

 

V Praze dne 26.8.2015
 Zpracovali:
 Ota Zima, ředitel SÚZ VŠE
Jaroslav Klečka, vedoucí Ekonomické odd.
Michal Tichý, vedoucí Technického odd.