Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Letní ubytování

 

Informace k podání žádosti o letní ubytování 2017 (Žádost)

 1. Stávající student ubytovaný až do 30. 6. 2017 na kolejích VŠE

Žádost je možné podat od 1. 4. 2017

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, důrazně doporučujeme podat si Žádost co nejdříve do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2017/ Summer accommodation 2017. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v ManuáluUbytování přiděluje vedoucí koleje.

Doporučujeme podat si Žádost co nejdříve (do 30. 4. 2017), protože v pozdějším termínu může být vámi vybraný pokoj již obsazen a vy se budete muset přestěhovat na jiný pokoj nebo na jinou kolej. Vedoucí koleje bude studentům letní ubytování přidělovat podle data podání Žádosti.

TIP: Koncem června bude probíhat vystěhování studentů, kteří nebudou pokračovat v letním ubytování, proto prosím přijďte uzavřít smlouvu na letní ubytování už začátkem června, abyste se vyhnuli frontám a případným komplikacím.

 1. Ostatní žadatelé

Žádost je možné podat od 1. 5. 2017

Žádost si podejte do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2017/ Summer accommodation 2017. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v ManuáluUbytování přiděluje vedoucí koleje.

 

Letní ubytování poskytujeme:

 • studentům VŠE,
 • absolventům VŠE, 5 let od ukončení studia na VŠE,
 • studentům jiných středních a vysokých škol,
 • zahraničním studentům středních a vysokých škol,
 • všem, kteří mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na akademický rok 2017/2018.

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Letní ubytování začíná dne 30. 6. 2017 a končí dnem 1. 9. 2017.

Z letního ubytování se všichni, kteří si podali žádost o ubytování na akademický rok 2017/2018 a bylo jim vyhověno, budou moci plynule přestěhovat na přidělenou kolej (pokoj). Postup a termín přestěhování stanoví vedoucí koleje.

Párové ubytování  On/ Ona:

Oba zájemci o párové ubytování musí každý za svou osobu poslat email přímo vedoucí koleje, kde chtějí být ubytováni. Ve zprávě uvedou jméno druhého partnera, studenti VŠE také IDIS (IDIS je identifikační číslo studenta VŠE, které nalezne v InSIS).

Pro letní ubytování jsou k dispozici tyto bloky kolejí:

 • Jarov I.
 • Jarov II.
 • Jarov III.F (bližší informace o ubytování na koleji Jarov III. F níže)
 • Jarov III.G
 • Rooseveltova
 • Jižní Město – Blanice
 • Švecova kolej – Jindřichův Hradec

Upozornění: V případě, že počet žádostí o letní ubytování na dané koleji bude příliš nízký, kolej nebude otevřena pro letní ubytování.

Informace o přiděleném konkrétním ubytovacím místě najdete v ISKAMu.

Při ukončení pobytu se ubytované osoby musí vystěhovat do 10:00 dopoledne.

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Ubytovací kauce je 5 000 Kč.

Úhradu kolejného lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Účet – Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) u vedoucí koleje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Účet – Konta – Nabít Hlavní konto.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

Ubytovat se můžete pouze v úředních hodinách vedoucí koleje v kanceláři vedoucí koleje nebo v jinou dobu na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte:

 • doklad, že jste studentem (postačí jedna možnost z uvedených)
  • identifikační čipová karta (studenti VŠE)
  • aktuální potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce (studenti jiných vysokých škol nebo středních škol)
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole (letos přijatí studenti ke studiu na vysoké škole)
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • pasovou fotografii velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu

 • Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Ostatní ubytovaní si mohou vygenerovat heslo pro Wi-Fi připojení na vrátnici koleje.

Podrobné informace o projektu naleznete na http://osi.vse.cz/eduroam .

Oznámení k LU 2017 na koleji Jarov III. F

V létě 2017 bude letní ubytování na koleji Jarov III.F v omezené kapacitě, protože zde bude probíhat rekonstrukce.

Informace o pokojích, kde bude možné letní ubytování, získají studenti na vrátnici koleje v průběhu června.

Všem předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.