Letní ubytování

 

Informace k podání žádosti o letní ubytování 2017 (Žádost)

  1. Stávající student ubytovaný až do 30. 6. 2017 na kolejích VŠE

Žádost je možné podat od 1. 4. 2017

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, důrazně doporučujeme podat si Žádost co nejdříve do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2017/ Summer accommodation 2017. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v ManuáluUbytování přiděluje vedoucí koleje.

Doporučujeme podat si Žádost co nejdříve (do 30. 4. 2017), protože v pozdějším termínu může být vámi vybraný pokoj již obsazen a vy se budete muset přestěhovat na jiný pokoj nebo na jinou kolej. Vedoucí koleje bude studentům letní ubytování přidělovat podle data podání Žádosti.

TIP: Koncem června bude probíhat vystěhování studentů, kteří nebudou pokračovat v letním ubytování, proto prosím přijďte uzavřít smlouvu na letní ubytování už začátkem června, abyste se vyhnuli frontám a případným komplikacím.

  1. Ostatní žadatelé

Žádost je možné podat od 1. 5. 2017

Žádost si podejte do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2017/ Summer accommodation 2017. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v ManuáluUbytování přiděluje vedoucí koleje.

Letní ubytování poskytujeme:

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Letní ubytování začíná dne 30. 6. 2017 a končí dnem 1. 9. 2017.

Z letního ubytování se všichni, kteří si podali žádost o ubytování na akademický rok 2017/2018 a bylo jim vyhověno, budou moci plynule přestěhovat na přidělenou kolej (pokoj). Postup a termín přestěhování stanoví vedoucí koleje.

Párové ubytování  On/ Ona:

Oba zájemci o párové ubytování musí každý za svou osobu poslat email přímo vedoucí koleje, kde chtějí být ubytováni. Ve zprávě uvedou jméno druhého partnera, studenti VŠE také IDIS (IDIS je identifikační číslo studenta VŠE, které nalezne v InSIS).

Pro letní ubytování jsou k dispozici tyto bloky kolejí:

Upozornění: V případě, že počet žádostí o letní ubytování na dané koleji bude příliš nízký, kolej nebude otevřena pro letní ubytování.

Informace o přiděleném konkrétním ubytovacím místě najdete v ISKAMu.

Při ukončení pobytu se ubytované osoby musí vystěhovat do 10:00 dopoledne.

Ceny

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Ubytovací kauce je 5 000 Kč.

Úhradu kolejného lze provést těmito způsoby:

  1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Účet – Základní údaje.
  2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) u vedoucí koleje.
  3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Účet – Konta – Nabít Hlavní konto.
  4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

Ubytovat se můžete pouze v úředních hodinách vedoucí koleje v kanceláři vedoucí koleje nebo v jinou dobu na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte:

Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu

Podrobné informace o projektu naleznete na http://osi.vse.cz/eduroam .

Oznámení k LU 2017 na koleji Jarov III. F

V létě 2017 bude letní ubytování na koleji Jarov III.F v omezené kapacitě, protože zde bude probíhat rekonstrukce.

Informace o pokojích, kde bude možné letní ubytování, získají studenti na vrátnici koleje v průběhu června.

Všem předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague