Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k nastěhováníPřidělený pokoj

Přidělený blok koleje, pokoj ani termín nastěhování nelze v průběhu nastěhovávání, tedy do konce září, v žádném případě změnit. Od začátku října bude přestěhování možné.

Děkujeme za pochopení.

Kdy a kde

Informace o konkrétní přidělené koleji a pokoji budou zpřístupněny na https://iskam-web.vse.cz/. Adresu koleje naleznete v seznamu bloků kolejí, dostavte se osobně k ubytování na přidělenou kolej k vedoucí koleje v pracovní den v úředních hodinách.

Nastěhování na kolej:

Praha – 1.ročník – Blanice, Vltava:         7.9. – 18.9.2017 (sml.nást. 7.9.2017)
Praha – 1.ročník, mimo Blanice Vltava:  11.9. – 19.9.2017 (sml. nást. 11.9.2017)
Praha – vyšší ročníky:                         11.9. – 19.9.2017 (sml. nást. 11.9.2017)
Jindřichův Hradec:                             17.9. – 21.9.2016 (sml. nást. 17.9.2017 ) – – nástup je možný od neděle od 10:00 – 16:00

Od data smluvního nástupu bude studentovi účtováno kolejné.

Příklad:
Nastupuji do 2. ročníku studia s rezervací ubytování na Rooseveltově koleji
– musím přijít podepsat smlouvu v termínu 11.9.2017 – 19.9.2017. Ubytování platím od 11.9.2017.

Nastupuji do 1. ročníku studia s rezervací ubytování na koleji Blanice
– musím podepsat smlouvu v termínu 7.9.2017 – 18.9.2017. Ubytování platím od 7.9.2017.

Co si vzít s sebou

  1. občanský průkaz (u zahraničních studentů platný průkaz totožnosti)
  2. barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Nemohu se dostavit

Pokud se nemůžete dostavit v uvedených termínech (viz. výše), napište email vedoucí koleje a domluvte se na datu příchodu (student musí mít uhrazenou rezervační kauci). Datum smluvního nástupu se nezmění!!
Ubytovaný student však za sebe může poslat pověřenou osobu s úředně ověřenou plnou mocí. Tato osoba uzavře za ubytovaného studenta smlouvu o ubytování.

Placení kolejného (svolení k inkasu)

Platby kolejného je možné hradit pouze na základě svolení k inkasu z účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 12 000 Kč. Číslo účtu, ze kterého bude inkasováno kolejné, musí být vloženo ubytovaným prostřednictvím elektronického formuláře. Pro vložení čísla účtu je nutné uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě.

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

  1. správně zadané číslo bankovního účtu na stránce https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje
  2. správně nastavené svolení k inkasu v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, minimální měsíční limit 12 000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Svolení k inkasu je nutné zařídit ve Vaší bance.
  3. dostatek peněz na Vašem účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Smlouva o ubytování

Smlouva k podpisu Vám bude předložena u vedoucí koleje při nastěhování. Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy ještě před jejím podpisem na webových stránkách, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování.

Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo

Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku) a klíče od přiděleného pokoje. Na některých kolejích ještě dostanete klíč od hlavního vchodu do koleje. Ve skladu prádla Vám bude vydáno ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem, a „Závadový list“, který vyplňte bezprostředně po vstupu do pokoje.

Převzetí pokoje

Po podpisu smlouvy o ubytování, převzetí klíčů a ložního prádla následuje převzetí pokoje. Toto převzetí provádíte sami, není u něj přítomen žádný zaměstnanec koleje. Po prvním vstupu do pokoje hned zkontrolujte pokoj a jeho vybavení, zda je v řádném a k užívání způsobilém stavu. Ještě v tento den vyplňte a odevzdejte pověřenému pracovníkovi (obvykle ten, kdo Vám jej předal) „Závadový list“, do kterého zapište zjištěné závady. Za závady v něm nezapsané zodpovídáte vy. Pokud „Závadový list“ neodevzdáte ještě v den nastěhování, hrubě tím porušíte smlouvu o ubytování.

Plynulý přechod z letního ubytování

Pokud jste přes léto ubytovaný/á na koleji VŠE a bylo Vám přiděleno ubytování na koleji VŠE od září na akademický rok 2017/2018, pak v období mezi koncem letního ubytování a nástupem na kolej můžete v tomto mezidobí bydlet za kolejné dle aktuálního ceníku kolejného. Proto tedy není nutné se před nástupem na kolej na pár dní zbytečně vystěhovat z koleje. Případné dřívější přestěhování na přidělený pokoj (před určeným dnem nástupu na kolej) je možné si domluvit s vedoucí té koleje, kde budete v září nastupovat k ubytování na akademický rok.

O ubytování již nemám zájem

V případě, že získané ubytování nehodláte využít, oznamte tuto skutečnost na emailem ubytovani@vse.cz