Od 1.9. povinnost nosit roušku!

POZOR!   Počínaje 1.9.2020 je povinností na chodbách kolejí a v prádelnách chodit se zakrytými ústy a nosem
rouškou nebo respirátorem.

Jak zacházet s rouškou

Zjednodušeně platí, že zejména k přední straně roušky je třeba přistupovat, jako kdyby byla virem kontaminována.

První pravidlem je, že je třeba si před nasazením roušky umýt ruce vodou a mýdlem nebo dezinfekcí na bázi alkoholu. Masku je třeba si nasadit přes ústa a nos, a to takovým způsobem, aby dobře přiléhala k obličeji a nevznikaly nikde mezery.

Lidé by se neměli roušky dotýkat, a pokud ano např. při sundání, tak si opět umýt ruce, a vyměnit ji, když začne být vlhká.