Od 25.5. 2020 se ruší zákaz návštěv na kolejích

Vážení studenti, vážení ubytování,

v souvislosti s uvolňováním opatřeních nařízených vládou ČR se ruší od 25.5.2020 zákaz návštěv na kolejích. Ubytovaní studenti jsou povinni hlásit návštěvy v souladu s kolejním řádem, a to předem v pracovní době vedení koleje, případně recepce, včetně nahlašování návštěv ubytovaných na kolejích ve dnech pracovního volna.

Ubytovaní jsou v plném rozsahu odpovědní za zdravotní stav těchto osob a nesmí u sebe ubytovat osobu s příznaky onemocnění COVID-19. Nadále platí, že návštěva může u ubytovaného přespávat pouze 7 dní v měsíci.

Ota Zima
Ředitel SÚZ VŠE