Vstup do budov VŠE od středy 17. března 2021 – mimořádné opatření rektorky

Vážení kolegové,

od středy 17. března 2021 do odvolání bude vstup do budov VŠE umožněn pouze osobám, které se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (test nesmí být starší než 7 kalendářních dnů). Vstup bude umožněn i osobám, které prokáží potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, že prodělaly v posledních 90 dnech covid-19 a osobám, které se prokáží certifikátem MZ ČR, že byly proti covid-19 očkovány.
V souladu s aktualizovaným Mimořádným opatřením rektorky v souvislosti s povinností veřejných vysokých škol testovat zaměstnance (účinným od 15. 3. 2021) (https://www.vse.cz/aktuality/mimoradne-opatreni-rektorky-v-souvislosti-s-povinnosti-verejnych-vysokych-skol-testovat-zamestnance-ucinne-od-15-3-2021/) budou zaměstnancům poskytnuty antigenní samotesty ze slin. Od pondělí 15. března bude také zprovozněna testovací místnost, která se nachází v Italské budově v prostorách bývalé České spořitelny.
Zaměstnanci mohou pro testování využít i veřejná testovací místa, kde lze podstoupit test hrazený ze zdravotního pojištění (seznam těchto testovacích místech naleznete zde: https://testovani.uzis.cz/Antigen).

Se srdečným pozdravem
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: