Provozní oddělení

Provozní oddělení Správy účelových zařízení VŠE (dále jen „PO“) je přímo podřízeno řediteli SÚZ VŠE. Řízení PO je plně v kompetenci jeho vedoucího, který je členem užšího vedení SÚZ VŠE. Hlavní odpovědností vedoucího PO je zabezpečit řádný provoz ubytovacích a stravovacích služeb, zejména pro potřeby členů akademické obce VŠE. Zabezpečuje agendu všech smluv v rámci SÚZ.

Do PO patří následující úseky:

  • Centrální ubytování
  • Ubytování zahraničních studentů
  • Správa hotelového ubytování
  • Správa parkoviště

Centrální ubytování

Ve spolupráci s děkanáty fakult VŠE, s Oddělením zahraničních styků VŠE, s vedoucími kolejí zajišťuje ubytování žadatelů o ubytování. Spolupracuje s Výpočetním centrem VŠE při elektronickém zpracování dat a s vedoucími kolejí při hotelové činnosti na kolejích.

Ubytování zahraničních studentů

Koordinace a zajišťění podpory mezinárodních studentů u Exchange a Degree programů.

Správa hotelového ubytování

Zajišťuje správu hotelového ubytování, správu digitálních prodejních platforem, spolupracuje s vedoucími kolejí při hotelové činnosti.

Správa parkoviště

Zajišťuje provoz a využívání parkoviště v areálu kolejí Jarov.

Kontakty

Funkce Jméno a příjmení E-mail Telefon Adresa
Vedoucí oddělení Bc.Michal Šmíd
michal.smid@vse.cz +420 224 092 508 Jeseniova 208, Praha 3
Centrální ubytování Bc. Zuzana Hrnková
hrnz00@vse.cz +420 224 092 156 Jeseniova 208, Praha 3
Centrální ubytování Ing. Jana Gallová jana.gallova@vse.cz +420 224 092 156 Jeseniova 208, Praha 3
Koordinátor pro ubytování zahraničních studentů

Bc. Zuzana Hrnková dormitorycoordinator@vse.cz +420 224 092 113 V záhradkách 67, Praha 3