Ředitel a sekretariát

Ředitel

V čele Správy účelových zařízení VŠE (dále jen „SÚZ“) je ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení po projednání v AS VŠE. Ředitele SÚZ odvolává rektor. Ředitel SÚZ odpovídá rektorovi za dodržování právních předpisů, hospodárné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, pokud opatřením rektora není stanoveno jinak.

Ředitel SÚZ

CV ředitele Oty Zimy, jmenování ředitele Oty Zimy

Sekretariát

 

Mzdové a personální oddělení

Oddělení personální a mzdové zabezpečuje činnost SÚZ-VŠE zejména tím, že:

Právní oddělení

 

Kontakty

Funkce/Oddělení Jméno a příjmení Email Telefon Adresa
Ředitel Ota Zima
ota.zima@vse.cz +420 224 092 180 Jeseniova 208, Praha 3
Sekretariát Jitka Svobodová
svobodj@vse.cz +420 224 092 312 Jeseniova 208, Praha 3
Mzdové a personální Helena Řežábková helena.rezabkova@vse.cz +420 224 092 319 Jeseniova 208, Praha 3
Právní Mgr. Michal Zálabák michal.zalabak@vse.cz +420 224 092 543 Jeseniova 208, Praha 3

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague