Ceník poplatků

Ceník pokut platný od 1.9. 2018

Pokuta Cena s DPH
Pokuta za ztrátu kolejního průkaz 300 Kč
Pokuta za ztrátu klíče od buňky 1000 Kč
Pokuta za ztrátu klíče od pokoje 1000 Kč
Pokuta za hrubé porušení Kolejního řádu* 5000 Kč
Pokuta za porušení Kolejního řádu* 3000 Kč
Pokuta za mírné porušení Kolejního řádu* 1000 Kč
Pokuta za pozdní vrácení pračky, tělocvičny, posilovny, sauny, volejbalu,
sušárny, sušáku a jiného vypůjčeného vybavení za každou započatou
hodinu
50 Kč
Pokuta za pozdní vrácení sušárny za každý započatý den 50 Kč
Pokuta za pozdně vrácený grill – 1 den 200 Kč
Pokuta za zničení či nevrácení společenské hry 500 Kč
Pokuta za ztrátu míče 500 Kč

Ceny jsou konečné.
Změna cen vyhrazena.

Ceník poplatků platný od 1. 9. 2018

Poplatek
Cena s DPH
Poplatek za potvrzení o ubytování (bez notářského ověření) 50 Kč
Poplatek za potvrzení o zajištění ubytování (notářsky ověřené) (pro
zahraniční studenty pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra ČR)
200 Kč
Poplatek za převod bezhotovostní platby z a do zahraničí 500 Kč

Ceny jsou konečné.
Změna cen vyhrazena.