Harmonogramy

Harmonogram a kritéria pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2018/2019

 1. Všeobecné informace podávání žádostí o ubytování v AR 2018/2019
 2. Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v ak. roce 2018/2019
 3.  Harmonogram ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci v ak. roce 2018/2019
 4. Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE

Kritéria a harmonogram pro podávání žádostí o ubytování na kolejích Vysoké školy ekonomické v akademickém roce 2018/2019Studentské koleje Vysoké školy ekonomické v Praze a Švecova kolej v Jindřichově Hradci (VŠE)  pro akademický rok 2018/2019 nabízí:

 1. Studentské ubytování na celý akademický rok 2018/2019 od září 2018 do 28. 6. 2019. Ceník kolejného naleznete zde.
 2. Krátkodobé studentské ubytování od 7 do 30 nocí během období od 1. 11. 2018 do 28. 6. 2019. Ceník kolejného naleznete zde. Možnost rezervace krátkodobého ubytování se odvíjí od stavu ubytovací kapacity v daném období. Pro krátkodobé ubytování je nutné zaslat email na: ubytovani@vse.cz.

 

Všeobecné informace podávání žádostí o ubytování v AR roce 2018/2019

Ubytování na kolejích VŠE je umožněno především osobám, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

V případě, že byli ubytováni všichni výše uvedení studenti z VŠE, lze ve volných ubytovacích kapacitách kolejí umístit další osoby splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

 

A. Přednostní vyřizování žádostí o ubytování

Přednostně jsou v pořadníku vyřizovány žádosti o ubytování studentů VŠE:

Studenti se speciálními požadavky ohledně ubytování ze zdravotních důvodů se mohou obrátit na kancelář Centrálního ubytování, ubytovani@vse.cz. Tyto požadavky jsou posuzovány přednostně a individuálně.

 

B. Podání žádosti o ubytování na kolejích VŠE v akademickém roce 2018/2019

Každý zájemce o ubytování na kolejích VŠE podává online žádost o ubytování (Žádost) do informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (ISKAM), prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Jiná než online forma podání Žádosti nebude akceptována. Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

Žádosti mohou podávat tyto osoby:

Upozornění:

Správa účelových zařízení VŠE si v souladu s Kolejním řádem čl. 4, odst. 4 vyhrazuje právo ukončit studentské ubytování na koleji Jarov I. E k 10. 5. 2019. Ubytovanému bude případně nabídnuto jiné ubytovací místo dle aktuálního stavu ubytovací kapacity.

Důvodem tohoto opatření je uvolnění ubytovacích míst koleje Jarov I. E pro zajištění rezervace ubytování účastníků Letních škol organizovaných VŠE.


Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v ak. roce 2018/2019

 

I. Současný student VŠE

 

 

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 5. 7. 2018 rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Pokud má student uhrazenou ubytovací kauci a podá si žádost o ubytování, převede se ubytovací kauce na kauci rezervační. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

Upozornění:

V případě, že nebude rezervační kauce 5 000 Kč nejpozději do 5. 7. 2018 uhrazena, není možná rezervace lůžka.

 


 

II. Žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského zapsán do studia na VŠE v Praze do 4.7.2018

 

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 5. 7. 2018 rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

 Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti na https://iskam-web.vse.cz/.

Upozornění:

V případě, že nebude rezervační kauce 5 000 Kč nejpozději do 5. 7. 2018 uhrazena, není možná rezervace lůžka.

 


 

III. Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE

 

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 26. 8. 2018 rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Pokud má student uhrazenou ubytovací kauci a podá si žádost o ubytování, převede se ubytovací kauce na kauci rezervační. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 


IV. Podávání Žádostí během akademického roku 2018/2019

 

O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2018/2019. Každý neubytovaný student může od 27. 8. 2018 podat žádost prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2018/2019 – Academic year 2018/2019.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 


 

 

V. Další osoby

V případě, že všem žadatelům z řad studentů VŠE již bylo přiděleno ubytování, lze zahájit registraci dalších osob:

Tito žadatelé se mohou registrovat od 1. 8. 2018 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/  do pořadníku Praha – Akademický rok 2018/2019 – Academic year 2018/2019 . Informace k registraci a přihlášení do systému jsou na http://suz.vse.cz/klienti/iskam/.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 


 

VI. Podávání Žádostí na Letní semestr 2018/2019 pro studenty VŠE

 

Žadatel vracející se ze studijní nebo pracovní stáže organizované VŠE, žádá o ubytování nejpozději měsíc před plánovaným nástupem na kolej prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2018/2019 – Academic year 2018/2019. Přesný termín nástupu na kolej si vybere v Žádosti.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 Harmonogram ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci v ak. roce 2018/2019

 

I. Student v Jindřichově Hradci a žadatel nastupující do prvního semestru v Jindřichově Hradci

 

Student Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (FM) podává Žádost od 2. 5. 2018 do 5. 7. 2018 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2018/2019. Žádost je možné podat i po 5. 7. 2018, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Od žadatelů o ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci se nepožaduje úhrada rezervační ani ubytovací kauce.

Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

 

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

 


 

 

II. Podávání žádostí o ubytování na Švecově koleji během akademického roku 2018/2019

 

O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2017/2018 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2018/2019.

Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.


 


Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej VŠE

 

Shrnutí operací s rezervační kaucí 5 000 Kč v závislosti na termínech a přidělení ubytování,

(týká se pouze kolejí VŠE v Praze, netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci)

Oznámení nezájmu o ubytování po podání online žádosti je možné pouze emailem:

Pokud zjistíte, že nemáte o ubytování zájem, pošlete zprávu na ubytovani@vse.cz. Podle toho, kdy rezervaci ubytování zrušíte, bude Vám vrácena / nevrácena kauce – viz tabulka výše.

Harmonogram a kritéria pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2017/2018

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague