Internet

Nabízíme vysokorychlostní připojení k internetu jak přes kabel, tak bezdrátově přes wifi.

 

Wifi cz

Bezdrátovou síť hotel.vse.cz mohou používat ubytovaní hoteloví hosté či ubytovaní nestudenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Do bezdrátové sítě nemají přístup studenti a zaměstnanci VŠE, u kterých se předpokládá používání bezdrátové sítě eduroam či pevné kabelové přípojky.

Přihlašovací údaje lze získat na recepci (vrátnici) koleje. Každý ubytovaný získá odlišné přihlašovací jméno a heslo.

Pokud zapomenete/ztratíte přihlašovací údaje či chcete nové heslo, tak Vám na recepci koleje vytisknou nové jméno a nové heslo. Staré přihlašovací údaje tím přestanou být platné. S ukončením ubytování na koleji přestanete mít přístup do bezdrátové sítě.

Bezdrátová síť hotel.vse.cz je určena pro přístup k Internetu. Je blokována přímá komunikace mezi zařízeními (např. mezi mobilem a notebookem) – pro sdílení údajů použijte služby typu DropBox, OneDrive či Google Disk. Též jsou blokovány protokoly pro sdílení obsahu (Bittorrent a další P2P sítě).

Používání bezdrátové sítě hotel.vse.cz se řídí příkazem rektora 1/2007. Z tohoto příkazu zdůrazníme následující body:

Bezdrátová síť hotel.vse.cz je pro hotelové hosty zdarma.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague