Vymaluj si sámPostupné kroky realizace záměru v akci „Vymaluj si sám“

 1. Požadavky na osobu provádějící malířské či natěračské práce.
 2. Stáhnout si potřebný pdf formulář a vyplnit jej se všemi zainteresovanými osobami.
 3. Souhlas všech svých spolubydlících.
 4. Informujte pověřeného člena kolejní rady a vedoucí vaší koleje (popište ve formuláři váš záměr, uveďte číslo pokoje, odpovědnou osobou je žadatel).
 5. Předejte vyplněné formuláře pověřenému členovi kolejní rady a vedoucí vaší koleje, ke schválení záměru.
 6. Pokud je váš záměr pověřeným členem kolejní rady a vedoucí vaší koleje schválen, kupte si barvu a realizujte záměr. Pečlivě si uschovejte všechny stvrzenky od nákupu (POZOR: možnost jejich proplacení je pouze v měsíci jejich vystavení, na pozdní dodání nebude brán zřetel!!!).
 7. Po dokončení úprav opět informujete pověřeného člena kolejní rady a vedoucí vaší koleje, kteří na místě posoudí, zda se konečná úprava liší od návrhu a své stanovisko potvrdí do formuláře.
 8. Vyplněný a podepsaný formulář zanesete na pokladnu VŠE SÚZ (viz pokladní hodiny) do konce měsíce, ve kterém jste provedli nákup potřebných věcí. Jinak proplacení nebude možné!

Povolené úpravy jsou pouze na kolejích Blanici a Vltavě

Požadavky na osobu provádějící malířské či natěračské práce

Odpovědnost

Proplacení nákladů

Možné potíže s úhradou nákladů

Doporučený pracovní postup k provádění malířských prací

 1. Příprava

  • Seznamte se s veškerými informacemi od výrobce používaného materiálu (návod k použití, pracovní postup, chemické složení, bezpečnostní postup). Otřete podklad na zkoušku tmavou vlhkou látkou. Pokud se ukáže pískový nebo křídový oděr, musí být stěna ošetřena penetrací. Staré nátěry, které již nejsou stabilní, umyjte velkým množstvím vody s mýdlem a opláchněte. Před malováním musí být všechny podkladové plochy čisté, suché a bez prachu. Důležité je vyrovnání nerovností – otvory, praskliny nebo nerovná místa je třeba nejprve opravit (sádrou, případně tmelem) a hladce natřít.
 2. Zalepení

  • Plochy, které nechcete natřít, musíte předem důkladně zakrýt (například lepicí páskou a folií). Odmontujte současně také lampy a zásuvky. Podlahu byste měli důkladně zakrýt fólií a pevně přilepit její okraje. Fólie se poté nebude při malování posunovat.
 3. Základní a vrchní nátěr

  • Stěny se sádrovou omítkou, sádrokartonovými a vláknitými deskami je lepší předem natřít plochým nebo širokým štětcem penetračním prostředkem. Tyto druhy materiálu jinak nasávají příliš velké množství vrchní barvy. Skvrny od vody se zakrývají izolační barvou nebo barvou určenou na zakrývání skvrn. Z důvodu rovnoměrného nanesení barvy vždy otírejte váleček s barvou o k tomu určenou mřížku. Při natírání stropů používejte váleček s teleskopickou násadou. Nejlépe se maluje při normální pokojové teplotě (cca 22 °C). Průvan a výkyvy teplot mohou způsobit vady.
 4. Nejprve rohy

  • Nejprve natřete rohy, začněte vždy od okna. Na malé plochy v rozích, u lišt a radiátorů použijte vždy štětec nebo speciální váleček.
 5. Poté strop

  • a pak stěny Natřete nejprve horizontální a pak vertikální plochy. Na velké plochy vždy použijte váleček.
 6. Směr natírání

  • Po čtyřech až šesti vertikálních tazích přetřete natřenou plochu tahy horizontálními. Barvu tak nanesete rovnoměrně.
 7. Úklid

  • Po dokončení prací vše ukliďte a umyjte. Majetek VŠE SÚZ, který byl zapůjčen pečlivě umyjte a vracejte v takovém stavu, v jakém jste ho obdrželi. Vzniklý odpad ekologicky zlikvidujte.

Doporučený pracovní postup k provádění natěračských prací

 1. Úprava topného tělesa a přípravné práce

  • Povrch radiátoru zdrsněte ocelovým kartáčem. Místa s poškozeným starým nátěrem očistěte pomocí smirkového papíru až na čistý kov. Je podstatné, abyste dostali dolů všechny nesoudržné části povrchu, povrch tělesa musí být celistvý. Smetáčkem povrch tělesa důkladně očistěte od prachu a nečistot. Lepicí páskou oblepte termostatickou hlavici, případně i další části radiátoru, které natírat nebudete a které nechcete od barvy zašpinit. Na podlahu položte zakrývací fólii.
 2. Nanášení základní barvy

  • Základní barvu důkladně promíchejte míchacím dřívkem a poté nanášejte na dobře očištěný, suchý, hladký, vosku a mastnot zbavený podklad. Základní barvy se prodávají v různých odstínech, doporučujeme použít bílý odstín. Základní barvu nechte před dalším natíráním 8–16 hodin zaschnout (při teplotě 20 – 24 °C). Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Po zaschnutí základního nátěru je vhodné okraje opravených míst na viditelných (pohledových) plochách obrousit brusným papírem do roviny s ostatní plochou původního nátěru. Povrch nezapomeňte dobře očistit.
 3. Nanášení svrchního nátěru

  • Po dokončení základního nátěru pokračujte první vrstvou vodou ředitelné barvy. Barva při teplotě 20 – 24 °C zasychá asi 4 – 6 hodin. Aby byl výsledek dokonalý, je potřeba nanést ještě finální vrstvu barvy. Bude zasychat opět přibližně 4–6 hodin. Použití více než dvou vrstev se nedoporučuje. Nářadí a pracovní pomůcky je nutné ihned po skončení práce umýt vodou, jinak na nich barva ztuhne a můžete je vyhodit.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pověřeného člena kolejní rady případně vedoucí vaší koleje.

vypracoval: Bc. Michal Tichý


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague