PřestěhováníSpolečná pravidla

Přestěhování v rámci koleje

řeší vedoucí příslušné koleje, viz kontakty v seznamu kolejí:

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci (konkrétní termín odeslání je každý měsíc zveřejněn v novinkách). Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí příslušné koleje.

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague