Letní ubytování

 

Informace k podání žádosti o letní ubytování 2018 (Žádost)

  1. Stávající student VŠE ubytovaný až do 29. 6. 2018 na kolejích VŠE

Žádost je možné podat od 19. 3. 2018 – 30. 4. 2018

(žádost je možné podat i po tomto termínu, ale student může být ubytován na jiné koleji)

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, důrazně doporučujeme podat si Žádost co nejdříve do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2018/ Summer accommodation 2018. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v ManuáluUbytování přiděluje Centrální ubytování. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku.

Doporučujeme podat si Žádost co nejdříve (do 30. 4. 2018), protože v pozdějším termínu může být vámi vybraná kolej již obsazena a vy se budete muset přestěhovat na jinou kolej. Letní ubytování bude studentům přiděleno podle data podání Žádosti. Po 30. 4. 2018 budeme přidělovat ubytování i studentům jiných škol a absolventům.

Pokud již o ubytování nemáte zájem, napište na ubytovani@vse.cz, že ubytování rušíte (do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu). Více informací naleznete v odstavci Ceny.

TIP: Koncem června bude probíhat vystěhování studentů, kteří nebudou pokračovat v letním ubytování, proto prosím přijďte uzavřít smlouvu na letní ubytování už začátkem června, abyste se vyhnuli frontám a případným komplikacím.

  1. Ostatní žadatelé

Žádost je možné podat od 1. 5. 2018

Žádost si podejte do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2018/ Summer accommodation 2018. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v ManuáluUbytování přiděluje Centrální ubytování. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku.

Pokud již o ubytování nemáte zájem, napište na ubytovani@vse.cz, že ubytování rušíte (do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu). Více informací naleznete v odstavci Ceny.

 

Letní ubytování poskytujeme:

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Letní ubytování začíná dne 29. 6. 2018 a končí dnem 31. 8. 2018.

Z letního ubytování se všichni, kteří si podali žádost o ubytování na akademický rok 2018/2019 a bude jim vyhověno, budou moci plynule přestěhovat na přidělenou kolej (pokoj). Postup a termín přestěhování si student domluví v druhé polovině srpna s vedoucí budoucí koleje.

Párové ubytování  On/ Ona:

Oba zájemci o párové ubytování musí každý za svou osobu poslat email na ubytovani@vse.cz. Ve zprávě uvedou, kde chtějí být ubytováni, jméno druhého partnera, studenti VŠE také IDIS (IDIS je identifikační číslo studenta VŠE, které nalezne v InSIS).

Pro letní ubytování jsou k dispozici tyto bloky kolejí:

Upozornění: Z důvodu optimálního využití ubytovacích kapacit jsou studenti během léta sestěhováni. Pro studenty je vyhrazena jen omezená kapacita.  V případě, že počet žádostí o letní ubytování na dané koleji bude příliš nízký, kolej nebude otevřena pro letní ubytování.

Informace o přiděleném konkrétním ubytovacím místě najdete v ISKAMu.

Při ukončení pobytu se ubytované osoby musí vystěhovat do 10:00 dopoledne.

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Rezervační kauce je 2 000 Kč, bez kauce není možné vytvořit rezervaci ubytování (netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci). Pokud máte uhrazenou ubytovací kauci a podáte si žádost, převedeme 2 000 Kč z ubytovací na rezervační kauci. Při podepsání smlouvy se rezervační kauce opět vrací na ubytovací. Pokud rezervaci letního ubytování zrušíte nejpozději 14 dní před začátkem ubytování (v ISKAMu), rezervační kauce se vrací převodem na účet uvedený v ISKAMu (u zahraniční platby je poplatek 500 Kč). Pokud rezervaci ubytování zrušíte později, rezervační kauce propadá.

Úhradu kolejného lze provést těmito způsoby:

  1. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Účet – Konta – Nabít Hlavní konto.
  2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) u vedoucí koleje.
  3. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Účet – Základní údaje.
  4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

K nastěhování se dostavte do kanceláře vedoucí koleje, kde máte rezervaci, pouze v úředních hodinách vedoucí koleje v den, který máte uveden v ISKAMu. Nastěhování mimo úřední hodiny je možné pouze na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte:

Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu

Podrobné informace o projektu naleznete na http://osi.vse.cz/eduroam .

Všem předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague