Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podávání žádostí

Žádosti o ubytování se podávaji pomocí informačního systému ISKAM na stránce iskam-web.vse.cz

Studenti VŠE – Přihlášení

Studenti VŠE mají vytvořené uživatelské účty, uživatelské jméno a heslo je totožné s přihlašovacímí údaji do ISISU. Studenti VŠE se neregisturují!

Kontrola údajů po přihlášení

Po přihlášení do ISKAMU se automaticky otevře karta studenta „Základní údaje“. Údaje jsou přednastaveny, ovšem mohlo dojít k nejaké chybě, případně změně proto je nutne je skontrolovat.

Základní údaje

 • Jméno
 • Příjmení
 • Titul
 • Adresa trvalého bydliště
 • E-mail
 • Číslo Bankovního účtu s nastaveným inkasem
 • Variabilní symbol

Doplnkové údaje o kontaktní osobě

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Mobil
 • E-mail

Údaje o kontaktní osobě jsou nepovinné, doporučujeme je však doplnit z důvodu nepředvídatelných životních situací.

Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)

Registrace slouží pouze pro studenty jiných škol a absolventy VŠE. Studenti VŠE se neregistrují! Tito žadatelé mohou podávat elektronické žádost od 14.7.2015 do 31.8.2015. Po stisknutí odkazu „Zaregistrovat se“ bude student vyzván k doplnění údajů o své osobě

Podáni žádosti

 1. Student si v kartě „Žádosti o ubytování“  vybere pořadník dle místa studia, tzn. studenti kteří studují v Praze si vyberou pořadník v Praze, studenti kteří studují v Jindřichové hradci si vyberou pořadovník Jindřichův Hradec. Následně použijou ikonu + pro podání žádosti.
 2. V dalším kroku si student vybere preferovanou kolej a náhradní kolej, svůj výběr potvrdí tlačítkem „Podat žádost – znak odškrtnuto“.
  • Studenti Fakulty Managementu VŠE v Jindřichově Hradci si vyberou kolej Švecova.
  • Studenti ostatních fakult si ji nevyberou !
  • Z kapacitních důvodů může být vybraná kolej, pokoj i datum nástupu změněno ze strany Centralního ubytování.
  • Studentům prvního ročníku bude umožněn výběr konkrétniho pokoje pouze v případě zvolení preferované koleje Blanice  nebo Vltavy. Pokud si vyberou jinou kolej, bude jim pokoji kolej přidělen automaticky.
  • Výběr spolubydlíciho závisí na vzájemné dohodě a výběru stejného pokoje.

  Upozornění: Při preferováni stejné koleje v obou možnostech, se nezvyšuje šance na jeji získani. SÚZ VŠE si vyhrazuje právo, v krajním případě preferované koleje změnit.

 3. V dalším kroku o sobě student zaškrtne doplňkové informace.
  • Držitel průkazu ZTP
  • Doktorand
  • První semestr
  • Chci stejnej pokoj jako minulý rok
 4. Po těchto krocích se žadateli zobrazí stav žádosti „Nerozhodnuto“, což znamená že  žádost byla podaná, ale nebyla ještě zpracována, tudíž ještě není možnej výběr pokoje.

 

Nezbytné kroky pro uspokojení žádosti

 • Včas podat žádost.
 • Písemná příloha (lékařská zpráva) je potřeba doložit do kanceláře Centrálního ubytování do 17.7.2015. (není povinná)
 • Vložit č.ú. žadatele pro inkasní platby nejpozděj do 14.7.2015 včetně. (K tomuto je nutné mít
 • svolení žadatele k inkasu z bankovního účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v české republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 7000 Kč. Do svolení  k inkasu nezadávejte variabilní symbol (VS), konstantní symbol (KS) ani specifický symbol (SS) Pokud máte pevně nastavený variabilní symbol, prosím zrušte ho!!!
 • Uhradit ubytovací kauci 2000,-Kč. (nevztahuje se na kolej v Jindřichově Hradci) Kauce se bude inkasovat v termínu 15.–17.7.2015. Neposílejte platbu příkazem před tímto termínem!

Rozhodnutí o ubytování

Ve chvíli, kdy bude žádost „Předběžně uspokojená“, bude rozhodnuto, že žadatel má přidělené ubytování. Zjištění tohoto stavu bude probíhat v období od 27.7.2015 do 31.7.2015. Rozhodnutí o ubytování studentů bude probíhat na základě „Kritérií pro ubytování“.

Výběr pokoje

Výběr pokoje je možný při stavu žádosti „Uspokojená“ a proběhne dle „Termináře“. Poté se v kartě Žádost o ubytování změní její stav na „Uspokojená“. Vedle toho bude šipka, pomocí které si student vybere pokoj na preferované koleji. Následně se zobrazí seznam volných pokojů, případně bsazených osobou se shodným pohlavím. Student si z tohto seznamu vybere pokoj který mu vyhovuje a potvrdí tlačítkem v řádku. Následně mu vyskočí karta rekapitulace na které uvidí:

 • Kolej
 • Blok
 • Patro
 • Pokoj
 • Začátek ubytování
 • Konec ubytování
 • Cena za noc

Tlačítkem „Potvrdit“ student potvrdí svůj výběr pokoje.

 

Výběr pokoje – Upozornění: Bohužel pro výběr pokoje je jen velmi krátké časové období. Doporučujeme vám pověřit blízkou osobu (rodič, kamarád, …) pro případ, že výběr nebudete moci uskutečnit sami (letní dovolená, bez přístupu k internetu, …).

 

Pokoj si budou vybírat pouze ti, kteří nezaškrtli požadavek na stejný pokoj jako v akademickém roce 2014/2015. Studenti, kteří tuto možnost zaškrtli, budou mít automaticky stejný pokoj jako v akademickém roce 2014/2015 ke dni 22.5.2015.

 

Spolubydlící – Upozornění: Pokud chcete bydlet s vámi preferovanými studenty, musíte se s nimi dohodnout na konkrétním pokoji, případně buňce a všichni si ho musíte zvolit a potvrdit v rekapitulaci.