Prohlášení o bydlišti

Já,

jméno a příjmení:

email:

narozený: *

*Na počítači s MacOS použijte místo Safari prohlížeč Chrome. Nepoužívejte Internet explorer.

prohlašuji, že

kolej a adresa koleje

je mým bydlištěm ve smyslu §80 Občanského zákona č. 89/2012 sb.