Žádost o souhlas s ubytováním absolventa VŠE

Žádost o souhlas s ubytováním absolventa VŠE v ak. roce 2019/2020

Žádám o souhlas ředitele SÚZ s ubytováním na kolejích VŠE. Jsem si vědom/a toho, že rezervace ubytování je možná pouze v případě volných kapacit. K dnešnímu dni jsem nepřesáhl/a dva roky od ukončení studia na VŠE.

Jméno a příjmení

Datum narození

Email

Absolvovaná fakulta VŠE

Jsem absolvent:
Bakalářského programuMagisterského programuDoktorandského programu


Tuto žádost zašlete zároveň s podanou žádostí v ISKAMu (ve stejný den).

V případě, že ředitel SÚZ udělí souhlas s ubytováním a bude dostatek volných kapacit, absolventovi bude přiděleno ubytování. Tuto informaci zjistí v ISKAMu. V případě, že mu nebude udělen souhlas s ubytováním, žádost o ubytování bude v ISKAMu zamítnuta.


Vyplní zaměstnanci SUZ:

Vedoucí koleje doporučuje k ubytování:AnoNe

Centrální ubytování doporučuje k ubytování:AnoNe

Ředitel SÚZ rozhodl, že žadatel může být ubytován na kolejích VŠE v případě volných kapacit.

Ředitel SÚZ rozhodl, že žadatel nemůže být ubytován na kolejích VŠE v případě volných kapacit.


Podpis ředitele SÚZ