Informace o ubytování

Pokud chcete v ak. roce 2018/2019 ubytování na koleji, je potřeba:

 1. podat žádost o ubytování přes ISKAM ( https://iskam-web.vse.cz/ )
 2. zaplatit rezervační kauci v termínech stanovených v harmonogramu

Podrobné termíny a informace naleznete na https://suz.vse.cz/informace-o-suz-vse/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/harmonogram/

Studenti  VŠE – Rezidenti

 1. Zkontrolujte si v ISKAMu Vámi preferovaný pokoj!!
 2. Pokud máte v ISKAmu uvedený jiný pokoj, automatický nárok na něj nevzniká.
 3. Podmínkou je uhrazení rezervační kauce.
 4. Pokoje vám budou přiděleny začátkem července (July) – překontrolujte si v tomto období ISKAM

Pozn.: Z letního ubytování nevzniká žádný nárok na pokoj v ak. roce 2018/2019.

Výběr pokoje proběhne dle Termináře https://suz.vse.cz/informace-o-suz-vse/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/terminar-pro-pridelovani-pokoju/ .

Výběr bude umožněn pouze studentům VŠE, kteří nemají v žádosti o ubytování vyplněný preferovaný pokoj a zaplatili včas rezervační kauci.

Plynulý přechod z Letního ubytování do ubytování v ak. roce 2018/2019 je možný, dojednejte si ho prosím ve 2. polovině měsíce srpna (August) přímo s vedoucí budoucí koleje.

Termíny nastěhování pro ZS 2018 jsou stanoveny takto:

Nastěhování na kolej budou probíhat v pracovní dny! v úředních hodinách vedoucích kolejí (mimo Jindřichova Hradce):

Praha – 1.ročník – Blanice, Vltava 6.9.2018 (musí nastoupit nejpozději do 17.9.)
Praha – 1.ročník, mimo Blanice Vltava 10.9.2018 (musí nastoupit nejpozději do 18.9.)
Praha – vyšší ročníky 10.9.2018 (musí nastoupit nejpozději do 18.9.)
Jindřichův Hradec 14.9.2018 (musí nastoupit nejpozději do 19.9.) – nástup je možný i v sobotu a neděli (15 – 16.9.2018) od 10:00 – 16:00

 • Tučně je vyznačeno datum, od kterého student může nastoupit na kolej (smluvní nástup).
 • Od data smluvního nástupu bude studentovi účtováno kolejné.
 • První ročníky VŠE Praha, Bc. mají nárok pouze na koleje Blanice a Vltava.

Studenti JINÝCH škol než VŠE a ostatní osoby

 1. Nemají možnost výběru pokoje.
 2. O přidělení ubytovacího místa rozhoduje kancelář Centrálního ubytování podle stavu ubytovacích kapacit po umístění všech studentů VŠE.
 3. S největší pravděpodobností budou umístěni na koleje VŠE na Jižním městě (Blanice, Vltava).
 4. O přidělení ubytování bude rozhodováno v srpnu (August).

Aktuální informace najdete na webu http://suz.vse.cz/  a facebook https://www.facebook.com/suzvse .

Přejeme vám krásné léto,
Kancelář Centrálního ubytování