Důležité informace

Jsem student VŠE, v zimním semestru jedu na zahraniční stáž a vrátím se až na letní semestr. Kdy si mám podat online žádost o ubytování?

Pokud chce student nastoupit až na začátku letního semestru, podá si online žádost o ubytování 4-6 týdnů před plánovaným nástupem na kolej a zároveň zkontaktuje emailem kancelář Centrálního ubytování na ubytovani@vse.cz. Ve zprávě upřesní datum nastěhování.

Identifikátor studenta

Vážení studenti Vysoké školy ekonomické, v komunikaci s kolejemi prosím používejte IDIS. IDIS je vaše identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS) školy.

Informace k výběru spolubydlícího

Týká se studentů VŠE, kteří si podají online žádost o ubytování v hlavním ubytovacím termínu.

Studenti nemají možnost prvotního výběru spolubydlícího, ale poté, co bude žádost o ubytování označená jako uspokojená, si mohou vybrat pokoj. Stačí se tedy domluvit s kamarády a zvolit si stejný pokoj a tím budou mít společné ubytování zajištěné.

Zpráva pro studenty VŠE, kteří požadují stejný pokoj jako v minulém ak.roce

Tato možnost se týká pouze těch žadatelů, kteří podávají žádost v hlavním termínu. Nárok na stejný pokoj jako v minulém ak.r. mají pouze studenti VŠE, kteří v době podání žádosti na pokoji už bydlí. Při podání online žádosti se studentovi tento pokoj automaticky vybere jako preferovaný a až se stav žádosti změní na „Uspokojená“, preferovaný pokoj se mu automaticky přidělí. Všechny podrobnosti najdete na https://suz.vse.cz/informace-o-suz-vse/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/.

Jestliže student nechce bydlet na stejném pokoji jako v minulém ak.r., preferovaný pokoj si sám vymaže a to tak, že v online žádosti klikne na křížek vedle preferovaného pokoje. Následně si pak bude moci vybrat pokoj dle termináře. Preferovaný pokoj lze zrušit pouze do chvíle než je žádost „Uspokojená“.

Jsem student VŠE a ve stanoveném termínu nestihnu nástup na ubytování

Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale v určený den nastěhování nemůžete osobně dostavit, kontaktujte prosím v průběhu srpna (ne dříve), emailem, přímo vedoucí příslušné koleje. Termíny nástupů na kolej určíme a zveřejníme v aktualitách na http://suz.vse.cz/ v červnu. Ve zprávě uveďte přesný datum vašeho nastěhování na kolej. Omluva pozdního nástupu ani žádný jiný podobný úředně ověřený dokument se již nevyžaduje.

Poznámka: Kolejné Vám bude účtováno od určeného dne nastěhování.

Oznámení nezájmu o ubytování po podání online žádosti

Pokud zjistíte, že nemáte o ubytování zájem, pošlete zprávu na ubytovani@vse.cz. Podle toho, kdy rezervaci ubytování zrušíte, bude Vám vrácena / nevrácena kauce. Podrobnosti najdete v Harmonogramu ubytování na v tabulce Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej.

Písemné přílohy

  • Lékařská zpráva,
  • Průkaz ZTP,
  • ZTP/P

Písemné přílohy k Žádosti o ubytování je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování.

Lékařská zpráva není povinná. Školní lékař vystaví Lékařskou zprávu pouze tomu žadateli, jehož zdravotní stav je natolik závažný, že ubytování na koleji je nezbytně nutné. Formulář Lékařské zprávy mají k dispozici vybraní školní lékaři (MUDr. Jíchová a MUDr. Pihrtová). K vystavení Lékařské zprávy pro žádost o ubytování na koleji je nutné donést školní lékařce zprávu od odborného lékaře, případně zprávu o hospitalizaci. Upozorňujeme, že formulář Lékařské zprávy k žádosti o ubytování musí být školním lékařem potvrzen v původním znění, v textu formuláře nesmí být nikým škrtáno ani dopisován text. Lékařské zprávy, které toto nebudou splňovat, nebudou brány v úvahu. Jedná se například o Lékařské zprávy, které mají škrtnuta slova „nezbytně nutné“ a doplněn text „ubytování na koleji doporučuji“. Pokud máte potvrzenou Lékařskou zprávu od školního lékaře (MUDr. Jíchová nebo MUDr. Pihrtová), je nutné tuto přílohu s čitelně uvedeným Vaším příjmením, jménem a IDIS (identifikátor, který najdete v InSIS) buďto osobně odevzdat v kanceláři Centrálního ubytování (VŠE SÚZ, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3) nebo poslat poštou na adresu: VŠE SÚZ, Provozní oddělení, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3.

Informace pro studenty jiných škol než Vysoké školy ekonomické (VŠE), kteří se již zaregistrovali do ubytovacího systému kolejí VŠE nebo tak chtějí právě nyní učinit

Žádosti studentů z jiných škol o ubytování na kolejích VŠE budeme vyřizovat teprve až po umístění všech studentů VŠE, kteří mají absolutní přednost. O možnosti ubytování se prosím informujte na ubytovani@vse.cz  na začátku měsíce srpna (August), kdy už budeme mít přehled o stavu neobsazené ubytovací kapacity. Rezervační kauci zatím neposílejte.