Přestěhování


Společná pravidla

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování v rámci koleje

řeší vedoucí příslušné koleje, viz kontakty v seznamu kolejí:

 • Jarov I., bloky A, B, C, D, E – paní Tichá (v rámci Jarova I. i z bloku na blok)
 • Jarov II. – paní Fofoňková
 • Jarov III. F – paní Novotná
 • Jarov III. G – paní Vykuková
 • Jižní Město-Blanice – paní Angerová
 • Jižní Město-Vltava – paní Šolarová
 • Rooseveltova kolej – paní Hanáková

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci (konkrétní termín odeslání je každý měsíc zveřejněn v novinkách). Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí příslušné koleje.

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze)

 • řeší kancelář centrálního ubytování
 • přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách).
 • Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci (konkrétní termín odeslání je každý měsíc zveřejněn v novinkách).
 • přestěhování je možné pouze při bezdlužnosti zájemce o přestěhování, tj. má uhrazené veškeré své závazky vůči VŠE SÚZ (kolejné, služby, škody, případné smluvní pokuty, atd.)