Přestěhování na žádost ubytovaného


Společná pravidla

  • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
  • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
  • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
  • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
  • Rezervace místa není možná.
  • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování v rámci koleje

řeší vedoucí příslušné koleje, viz kontakty v seznamu kolejí.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci (konkrétní termín odeslání je každý měsíc zveřejněn v novinkách). Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí příslušné koleje.

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze)

  • řeší kancelář centrálního ubytování
  • přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách).
  • Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci (konkrétní termín odeslání je každý měsíc zveřejněn v novinkách).
  • přestěhování je možné pouze při bezdlužnosti zájemce o přestěhování, tj. má uhrazené veškeré své závazky vůči VŠE SÚZ (kolejné, služby, škody, případné smluvní pokuty, atd.)