Letní ubytování

Stávající student VŠE ubytovaný až do 29. 6. 2018 na kolejích VŠE

Žádost je možné podat od 19. 3. 2018 – 30. 4. 2018

(žádost je možné podat i po tomto termínu, ale student může být ubytován na jiné koleji)

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, důrazně doporučujeme podat si Žádost co nejdříve do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2018/ Summer accommodation 2018. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v Manuálu. Ubytování přiděluje Centrální ubytování. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku.

Doporučujeme podat si Žádost co nejdříve (do 30. 4. 2018), protože v pozdějším termínu může být vámi vybraná kolej již obsazena a vy se budete muset přestěhovat na jinou kolej. Letní ubytování bude studentům přiděleno podle data podání Žádosti. Po 30. 4. 2018 budeme přidělovat ubytování i studentům jiných škol a absolventům.

Pokud již o ubytování nemáte zájem, napište na ubytovani@vse.cz, že ubytování rušíte (do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu). Více informací naleznete v odstavci Ceny.

TIP: Koncem června bude probíhat vystěhování studentů, kteří nebudou pokračovat v letním ubytování, proto prosím přijďte uzavřít smlouvu na letní ubytování už začátkem června, abyste se vyhnuli frontám a případným komplikacím.

Ostatní žadatelé

Žádost je možné podat od 1. 5. 2018

Žádost si podejte do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Zvolte pořadník Letní ubytování 2018/ Summer accommodation 2018. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v Manuálu. Ubytování přiděluje Centrální ubytování. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku.

Pokud již o ubytování nemáte zájem, napište na ubytovani@vse.cz, že ubytování rušíte (do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu). Více informací naleznete v odstavci Ceny.

Letní ubytování poskytujeme

 • studentům VŠE,
 • absolventům VŠE, 2 roky od ukončení studia na VŠE – pouze v případě, že celý ak. rok 2017/2018 bydlel na kolejích VŠE a je dostatek volných kapacit
 • studentům jiných středních a vysokých škol – pouze v případě volných kapacit
 • zahraničním studentům středních a vysokých škol – pouze v případě volných kapacit
 • všem, kteří mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na akademický rok 2018/2019.

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Letní ubytování začíná dne 29. 6. 2018 a končí dnem 31. 8. 2018.

Z letního ubytování se všichni, kteří si podali žádost o ubytování na akademický rok 2018/2019 a bude jim vyhověno, budou moci plynule přestěhovat na přidělenou kolej (pokoj). Postup a termín přestěhování si student domluví v druhé polovině srpna s vedoucí budoucí koleje.

Párové ubytování On/ Ona

Oba zájemci o párové ubytování musí každý za svou osobu poslat email na ubytovani@vse.cz. Ve zprávě uvedou, kde chtějí být ubytováni, jméno druhého partnera, studenti VŠE také IDIS (IDIS je identifikační číslo studenta VŠE, které nalezne v InSIS).

Pro letní ubytování jsou k dispozici tyto bloky kolejí
 • Jarov I.
 • Jarov II.
 • Jarov III.G
 • Rooseveltova
 • Jižní Město – Blanice
 • Švecova kolej – Jindřichův Hradec

Upozornění: Z důvodu optimálního využití ubytovacích kapacit jsou studenti během léta sestěhováni. Pro studenty je vyhrazena jen omezená kapacita.  V případě, že počet žádostí o letní ubytování na dané koleji bude příliš nízký, kolej nebude otevřena pro letní ubytování.

Informace o přiděleném konkrétním ubytovacím místě najdete v ISKAMu.

Při ukončení pobytu se ubytované osoby musí vystěhovat do 10:00 dopoledne.

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Rezervační kauce je 2 000 Kč, bez kauce není možné vytvořit rezervaci ubytování (netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci). Pokud máte uhrazenou ubytovací kauci a podáte si žádost, převedeme 2 000 Kč z ubytovací na rezervační kauci. Při podepsání smlouvy se rezervační kauce opět vrací na ubytovací. Pokud rezervaci letního ubytování zrušíte nejpozději 14 dní před začátkem ubytování (v ISKAMu), rezervační kauce se vrací převodem na účet uvedený v ISKAMu (u zahraniční platby je poplatek 500 Kč). Pokud rezervaci ubytování zrušíte později, rezervační kauce propadá.

Připomínáme, že po dobu ubytování na kolejích VŠE musí mít každý ubytovaný zaplacenou kauci v celkové výši 5 000 Kč. Tedy Reservační + Ubytovací kauce se musí rovnat 5 000 Kč. Doporučujeme doplatit kauci ještě před podepsáním smlouvy přes platební bránu v ISKAMu, značně tím urychlíte proces nastěhování.

Úhradu kolejného lze provést těmito způsoby
 1. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Účet – Konta – Nabít Hlavní konto.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) u vedoucí koleje.
 3. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Účet – Základní údaje.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Pokud nemáte zájem o Letní ubytování, můžete žádost zrušit nejpozději do 15. 6. 2018 (většina rezervací). Po tomto datu se vám již nevrátí rezervační kauce. Zrušit rezervaci Letního ubytován je možné pouze písemně na email: ubytovani@vse.cz.

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

K nastěhování se dostavte do kanceláře vedoucí koleje, kde máte rezervaci, pouze v úředních hodinách vedoucí koleje v den, který máte uveden v ISKAMu. Nastěhování mimo úřední hodiny je možné pouze na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte
 • doklad, že jste studentem (postačí jedna možnost z uvedených)
  • identifikační čipová karta (studenti VŠE)
  • aktuální potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce (studenti jiných vysokých škol nebo středních škol)
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole (letos přijatí studenti ke studiu na vysoké škole)
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • pasovou fotografii velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu
 • Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Ostatní ubytovaní si mohou vygenerovat heslo pro Wi-Fi připojení na vrátnici koleje.

Podrobné informace o projektu naleznete na http://osi.vse.cz/eduroam .

Všem předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.