Letní ubytování


Letní studentské ubytování začíná 30. 6. 2020 a končí 1. 9. 2020.

Při podání žádosti na letní studentské ubytování žadatel souhlasí s převodem ubytovací kauce na kauci rezervační!


1. Stávající VŠE a pokračující Degree student VŠE

Stále je možné podávat žádosti o letní ubytování.

Zároveň musí být uhrazena kauce 5 000,-

Při podání žádosti po stanoveném termínu, bude ubytování přidělováno automaticky centrálním ubytováním.

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, doporučujeme podat si žádost co nejdříve do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím iskam-web.vse.cz, kde zvolíte pořadník Letní ubytování 2020 / Summer accommodation 2020. Postup podávání online žádosti je zveřejněn v Manuálu. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku!

Ubytování si studenti vybírají sami.

25.5. – Ubytování rezidentů = automatický proces, pouze při splnění těchto podmínek:

 • požadovaný pokoj je otevřen na letní studentské ubytování
 • včas podaná žádost do pořadníku Letní ubytování 2020 / Summer accommodation 2020 (do 15. 5. 2020)
 • žádost na pokoj, ve kterém jste v ak. roce 2019/2020 bydleli až do 30. 6. 2020
 • zaplacena ubytovací nebo rezervační kauce 5 000,-

Důležité!! Z důvodu rekonstrukce a ubytování skupin nebude možné všem studentů ponechat pokoje, na kterých byli ubytováni během akademického roku 2019/2020. Studenti, kterým nebude přidělen stejný pokoj, si mohou následně při výběru zvolit jiný:

 • 28. 5. 2020 v 10:00 – výběr pokoje studenty studující v Mgr. programu
 • 29. 5. 2020 v 10:00 – výběr pokoje studenty studující v Bc. programu
 • 5. 6. 2020 – doubytování žadatelů, kteří si nevybrali pokoj, provede Centrální ubytování

Pokud již o letní studentské ubytování nebudete mít zájem, v žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“ (ISKAM → Žádosti o ubytování → Žádost o zrušení) do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu. Více informací naleznete v odstavci Ceny.

2. Ostatní žadatelé (absolvent VŠE, student jiné školy)

Stále je možné podávat žádosti o letní ubytování.

Zároveň musí být uhrazena kauce 5 000,-

Žádost si podejte do ISKAMu prostřednictvím iskam-web.vse.cz, kde zvolíte pořadník Letní ubytování 2020 / Summer accommodation 2020. Postup podávání online žádosti je zveřejněn v Manuálu. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku!

Ubytování si žadatelé vybírají sami.

25. 5. 2020 – ubytování rezidentů = automatický proces, pouze při splnění těchto podmínek:

 • požadovaný pokoj je otevřen na letní studentské ubytování
 • včas podaná žádost do pořadníku Letní ubytování 2020 / Summer accommodation 2020 (do 15. 5. 2020)
 • žádost na pokoj, ve kterém jste v ak. roce 2019/2020 bydleli až do 30. 6. 2020
 • zaplacena ubytovací nebo rezervační kauce 5 000,-

Důležité!! Z důvodu rekonstrukce a ubytování skupin nebude možné všem studentů ponechat pokoje, na kterých byli ubytováni během akademického roku 2019/2020. Studenti, kterým nebude přidělen stejný pokoj, si mohou následně při výběru zvolit jiný:

 • 2. 6. 2020 v 10:00 – výběr pokoje ostatními žadateli (absolvent VŠE, student jiné školy)
 • 5. 6. 2020 – doubytování žadatelů, kteří si nevybrali pokoj, provede Centrální ubytování

Pokud již o letní studentské ubytování nebudete mít zájem, v žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“ (ISKAM → Žádosti o ubytování → Žádost o zrušení) do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu. Více informací naleznete v odstavci Ceny.

3. Všeobecné informace

Letní studentské ubytování poskytujeme

 • studentům VŠE
 • absolventům VŠE, pokud
  • bydleli na kolejích VŠE celý akademický rok 2019/2020
  • mají maximálně 2 roky od ukončení studia na VŠE
  • je dostatek volných kapacit
 • studentům jiných středních a vysokých škol, pokud je dostatek volných kapacit
 • zahraničním studentům středních a vysokých škol, pokud je dostatek volných kapacit
 • všem osobám, které mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na AR 2020/2021

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Přechod z letního studentské ubytování do ubytování v AR 2020/2021

Všichni studenti z letního studentské ubytování, kterým se vyhovělo v žádosti o ubytování na akademický rok 2020/2021, se budou moci plynule přestěhovat na přidělené ubytovací místo. Postup a termín přestěhování si student domluví v druhé polovině srpna s vedoucí budoucí koleje.

Párové ubytování On / Ona

Oba zájemci o párové ubytování zároveň se žádostí o letní studentské ubytování vyplní formulář zde. Párům není umožněn výběr pokoje, ubytování přiděluje Centrální ubytování.

Pro letní ubytování jsou k dispozici tyto bloky kolejí

 • Palachova kolej A, C, D a University Hotel
 • Jarov II.
 • Rooseveltova kolej
 • Blanice – Jižní Město
 • Švecova kolej – Jindřichův Hradec

Koleje Vltava a Eislerova kolej pro letní studentské ubytování otevřeny nebudou.

Upozornění: Z důvodu optimálního využití ubytovacích kapacit jsou studenti během léta sestěhováni. Pro studenty je vyhrazena jen omezená kapacita. V případě, že počet žádostí o letní studentské ubytování na dané koleji bude příliš nízký, nebude kolej pro letní studentské ubytování otevřena. Informace o přiděleném konkrétním ubytovacím místě najdete v ISKAMu, v přehledu ubytování.

Při ukončení pobytu se ubytované osoby musí vystěhovat do 10:00 dopoledne.

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Rezervační kauce je 5 000 Kč, bez kauce není možné vytvořit rezervaci ubytování na letní období (netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci). Pokud máte uhrazenou ubytovací kauci a podáte si žádost na letní ubytování, převedeme 5 000 Kč z ubytovací na rezervační kauci. Při podepsání smlouvy se rezervační kauce opět převádí na kauci ubytovací. Pokud rezervaci letního ubytování zrušíte nejpozději 14 dní před začátkem ubytování (v ISKAMu), rezervační kauce se vrací převodem na účet, který student uvedl v ISKAMu (u zahraniční platby je poplatek 500 Kč). Pokud rezervaci ubytování zrušíte později, rezervační kauce propadá.

Připomínáme, že po dobu ubytování na kolejích VŠE musí mít každý ubytovaný zaplacenou kauci v celkové výši 5 000 Kč. Součet Rezervační a Ubytovací kauce musí být 5 000 Kč.

Kolejné – úhradu lze provést těmito způsoby

Kolejné se platí předem, nejpozději do dne nástupu na letní ubytování (viz ISKAM).

 1. platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Účet – Konta – Nabít Hlavní konto
 2. bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Účet – Základní údaje
 3. platební kartou na recepci kterékoliv koleje
 4. vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) u vedoucí koleje

Pokud nemáte zájem o Letní studentské ubytování, můžete žádost zrušit nejpozději 14 dní před začátkem rezervace. Tedy pro většinu rezervací platí termín do 15. 6. 2020. Po tomto datu se již nevrací rezervační kauce. Zrušit rezervaci Letního studentského ubytování je možné v žádosti v ISKAMu zasláním „Návrh na zrušení žádosti“ (ISKAM → Žádosti o ubytování → Žádost o zrušení).

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

K nastěhování se dostavte v úředních hodinách do kanceláře vedoucí té koleje, kde máte rezervaci, pouze v den, který máte uveden v ISKAMu. Nastěhování mimo úřední hodiny je možné pouze na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte

 • doklad, že jste studentem (postačí jedna možnost z uvedených)
  • identifikační čipová karta (studenti VŠE)
  • aktuální písemné potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce (studenti jiných vysokých škol nebo středních škol)
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole (letos přijatí studenti ke studiu na vysoké škole)
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • pasovou fotografii velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

SÚZ VŠE si vyhrazuje právo přestěhovat ubytovaného studenta z provozních důvodů na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu

 • Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Ostatní ubytovaní si mohou vygenerovat heslo pro Wi-Fi připojení na vrátnici koleje.

Podrobné informace o projektu Eduroam naleznete na osi.vse.cz/eduroam.