Letní ubytování


Při podání žádosti na letní ubytování žadatel souhlasí s převodem ubytovací kauce na kauci rezervační!

1. Stávající student VŠE ubytovaný až do 28. 6. 2019 na kolejích VŠE

Žádost je možné podat od 1.4. 2019 – 2.5. 2019

Zároveň musí být uhrazena kauce 5 000,-

(při podání žádosti po daném termínu, bude ubytování přidělováno automaticky centrálním ubytováním)

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, doporučujeme, podat si Žádost co nejdříve do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím iskam-web.vse.cz, kde zvolíte pořadník Letní ubytování 2019/Summer accommodation 2019. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v Manuálu. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku!

Ubytování si studenti vybírají sami.

15. 5. 2019 – ubytování rezidentů = automatický proces, pouze při splnění těchto podmínek:

 • požadovaný pokoj je otevřen na letní ubytování
 • včas podaná žádost do pořadníku Letní ubytování 2019 (do 2. 5. 2019)
 • žádost na pokoj, ve kterém jste v akademickém roce 2018/2019 bydleli
 • zaplacena ubytovací nebo rezervační kauce 5 000,-

Důležité!! Z důvodu rekonstrukce a ubytování skupin nebude možné všem studentů ponechat pokoje, na kterých byli ubytováni během akademického roku 2018/2019. Studenti, kteří nedostanou přidělen stejný pokoj, si mohou následně zvolit jiný při výběru:

 • 20. 5. 2019 v 10:00 – výběr pokoje studenty studující v Mgr. programu
 • 22. 5. 2019 v 10:00 – výběr pokoje studenty studující v Bc. programu
 • 30. 5. 2019 – doubytování žadatelů, kteří si nevybrali pokoj, provede Centrální ubytování

Pokud již o letní ubytování nebudete mít zájem, prostřednictvím žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“ (do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu). Více informací naleznete v odstavci Ceny.

2. Ostatní žadatelé (absolvent VŠE, student jiné školy)

Žádost je možné podat od 1.4. 2019 – 2.5. 2019

Zároveň musí být uhrazena kauce 5 000,-

Žádost si podejte do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím iskam-web.vse.cz, kde zvolíte pořadník Letní ubytování 2019/Summer accommodation 2019. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v Manuálu. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku!

Ubytování si žadatelé vybírají sami.

15. 5. 2019 – ubytování rezidentů = automatický proces, pouze při splnění těchto podmínek:

 • požadovaný pokoj je otevřen na letní ubytování
 • včas podaná žádost do pořadníku Letní ubytování 2019 (do 2. 5. 2019)
 • žádost na pokoj, ve kterém jste v akademickém roce 2018/2019 bydleli
 • zaplacena ubytovací nebo rezervační kauce 5 000,-

Důležité!! Z důvodu rekonstrukce a ubytování skupin nebude možné všem studentů ponechat pokoje, na kterých byli ubytováni během akademického roku 2018/2019. Studenti, kteří nedostanou přidělen stejný pokoj, si mohou následně zvolit jiný při výběru:

 • 27. 5. 2019 v 10:00 – výběr pokoje ostatními žadateli (absolvent VŠE, student jiné školy)
 • 30. 5. 2019 – doubytování žadatelů, kteří si nevybrali pokoj, provede Centrální ubytování

Pokud již o letní ubytování nebudete mít zájem, v žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“ (do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAMu). Více informací naleznete v odstavci Ceny.

Letní ubytování poskytujeme

 • studentům VŠE
 • absolventům VŠE, pokud
  • mají maximálně 2 roky od ukončení studia na VŠE
  • bydleli na kolejích VŠE celý akademický rok 2018/2019
  • je dostatek volných kapacit
 • studentům jiných středních a vysokých škol, pokud
  • je dostatek volných kapacit
 • zahraničním studentům středních a vysokých škol, pokud
  • je dostatek volných kapacit
 • všem osobám, které mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na akademický rok 2019/2020

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Letní ubytování začíná dne 28. 6. 2019 a končí dnem 2. 9. 2019.

Všichni studenti z letního ubytování, kterým se vyhovělo v žádosti o ubytování na akademický rok 2019/2020, se budou moci plynule přestěhovat na přidělenou kolej (pokoj). Postup a termín přestěhování si student domluví v druhé polovině srpna s vedoucí budoucí koleje.

Párové ubytování On / Ona

Oba zájemci o párové ubytování musí každý za sebe poslat email na ubytovani@vse.cz. Ve zprávě uvedou, kde chtějí být ubytováni, jméno druhého partnera, studenti VŠE také IDIS (IDIS je identifikační číslo studenta VŠE, které nalezne v InSIS). Párům není umožněn výběr pokoje, ubytování přiděluje Centrální ubytování.

Pro letní ubytování jsou k dispozici tyto bloky kolejí
 • Palachova kolej (Jarov I)
 • Jarov II
 • Thalerova kolej (Jarov III.G)
 • Rooseveltova kolej
 • Blanice – Jižní Město
 • Švecova kolej – Jindřichův Hradec

Koleje Vltava, Eislerova kolej (Jarov III. F) a Jarov I. E (University hotel) pro letní ubytování otevřeny nebudou.

Upozornění: Z důvodu optimálního využití ubytovacích kapacit jsou studenti během léta sestěhováni. Pro studenty je vyhrazena jen omezená kapacita. V případě, že počet žádostí o letní ubytování na dané koleji bude příliš nízký, nebude kolej pro letní ubytování otevřena.

Informace o přiděleném konkrétním ubytovacím místě najdete v ISKAMu, v přehledu ubytování.

Při ukončení pobytu se ubytované osoby musí vystěhovat do 10:00 dopoledne.

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Rezervační kauce je 5 000 Kč, bez kauce není možné vytvořit rezervaci ubytování na letní období (netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci). Pokud máte uhrazenou ubytovací kauci a podáte si žádost na letní ubytování, převedeme 5 000 Kč z ubytovací na rezervační kauci. Při podepsání smlouvy se rezervační kauce opět převádí na kauci ubytovací. Pokud rezervaci letního ubytování zrušíte nejpozději 14 dní před začátkem ubytování (v ISKAMu), rezervační kauce se vrací převodem na účet, který student uvedl v ISKAMu (u zahraniční platby je poplatek 500 Kč). Pokud rezervaci ubytování zrušíte později, rezervační kauce propadá.

Připomínáme, že po dobu ubytování na kolejích VŠE musí mít každý ubytovaný zaplacenou kauci v celkové výši 5 000 Kč. Součet Rezervační a Ubytovací kauce musí být 5 000 Kč.

Kolejné – úhradu lze provést těmito způsoby

Kolejné se platí předem, nejpozději do dne nástupu na letní ubytování (viz ISKAM).

 1. platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Účet – Konta – Nabít Hlavní konto
 2. bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Účet – Základní údaje
 3. platební kartou na recepci kterékoliv koleje
 4. vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) u vedoucí koleje

Pokud nemáte zájem o Letní ubytování, můžete žádost zrušit nejpozději 14 dní před začátkem rezervace. Tedy pro většinu rezervací platí termín do 14. 6. 2019. Po tomto datu se již nevrací rezervační kauce. Zrušit rezervaci Letního ubytování je možné v žádosti v ISKAMu zasláním „Návrh na zrušení žádosti“.

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

K nastěhování se dostavte v úředních hodinách do kanceláře vedoucí té koleje, kde máte rezervaci, pouze v den, který máte uveden v ISKAMu. Nastěhování mimo úřední hodiny je možné pouze na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte
 • doklad, že jste studentem (postačí jedna možnost z uvedených)
  • identifikační čipová karta (studenti VŠE)
  • aktuální písemné potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce (studenti jiných vysokých škol nebo středních škol)
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole (letos přijatí studenti ke studiu na vysoké škole)
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • pasovou fotografii velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu

 • Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Ostatní ubytovaní si mohou vygenerovat heslo pro Wi-Fi připojení na vrátnici koleje.

Podrobné informace o projektu Eduroam naleznete na osi.vse.cz/eduroam.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.