Ceník náhrad a poplatků

Ceník náhrad platný od 1.9. 2018

Náhrada Cena s DPH
Náhrada za ztrátu kolejního průkaz 300 Kč
Náhrada za ztrátu klíče od buňky 1000 Kč
Náhrada za ztrátu klíče od pokoje 1000 Kč
Pokuta za hrubé porušení Kolejního řádu* 5000 Kč
Pokuta za porušení Kolejního řádu* 3000 Kč
Pokuta za mírné porušení Kolejního řádu* 1000 Kč
Náhrada za pozdní vrácení pračky, tělocvičny, posilovny, sauny, volejbalu,
sušárny, sušáku a jiného vypůjčeného vybavení za každou započatou
hodinu
50 Kč
Náhrada za pozdní vrácení sušárny za každý započatý den 50 Kč
Náhrada za pozdně vrácený grill – 1 den 200 Kč
Náhrada za zničení či nevrácení společenské hry 500 Kč
Náhrada za ztrátu míče 500 Kč

* Pokuty se specifickou sazbou stanovuje vedoucí koleje se souhlasem ředitele správy konkrétního zařízení.
Ceny jsou konečné.
Změna cen vyhrazena.

Ceník poplatků platný od 1. 9. 2018

Poplatek
Cena s DPH
Poplatek za potvrzení o ubytování (bez notářského ověření) 50 Kč
Poplatek za potvrzení o zajištění ubytování (notářsky ověřené) (pro
zahraniční studenty pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra ČR)
200 Kč
Poplatek za převod bezhotovostní platby z a do zahraničí 500 Kč
Poplatek za expresní vystěhování (bez předchozího objednání) 500 Kč

Ceny jsou konečné.
Změna cen vyhrazena.