Ceník náhrad a poplatků

Ceník náhrad platný od 1.9. 2020

Ceník poplatků platný od 1. 9. 2020

Úklid při nedodržení Článku II. odstavce 3. Kolejního řádu


Ceník náhrad platný od 1.9. 2020

Náhrada Cena s DPH
Náhrada za ztrátu kolejního průkazu* 300 Kč
Záloha za vstupní kartu (např. pro studenty jiných škol)* 500 Kč
Náhrada za ztrátu klíče od buňky* 1000 Kč
Náhrada za ztrátu klíče od pokoje* 1000 Kč
Náhrada za otevření dveří buňky/pokoje při zapomenutí/ztrátě klíče o víkendech, státních svátcích a mimo pracovní dobu*´** 1000 Kč
Náhrada za pozdní vrácení pračky, tělocvičny, posilovny, sauny, volejbalu,
sušárny, sušáku a jiného vypůjčeného vybavení za každou započatou
hodinu*
50 Kč
Náhrada za pozdní vrácení sušárny za každý započatý den* 50 Kč
Náhrada za pozdně vrácený grill – 1 den* 200 Kč
Náhrada za zničení či nevrácení společenské hry* 500 Kč
Náhrada za znečištění prostor areálu Jarov 500 Kč
Náhrada za ztrátu míče* 1000 Kč
Náhrada za výjezd HZS při spuštění požárního poplachu 3455 Kč
Náhrada za nestandardní vystěhování 5000 Kč

* všechny sazby náhrad jsou určeny k úhradě administrativních nákladů vzniklých provozovateli služby
** pracovní doba: pondělí – pátek 7:00 – 16:00

Ceny jsou konečné.
Změna cen vyhrazena.

Ceník poplatků platný od 1. 9. 2020

Poplatek
Cena s DPH
Poplatek za potvrzení o ubytování (bez notářského ověření) 50 Kč
Poplatek za potvrzení o zajištění ubytování (notářsky ověřené) (pro
zahraniční studenty pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra ČR)
200 Kč
Poplatek za převod bezhotovostní platby z a do zahraničí 500 Kč
Poplatek za nucené komisionární vystěhování 1000 Kč
Poplatek za spuštění požární signalizace v důsledku kouření 1000 Kč – 5000Kč
Poplatek za hrubé porušení Kolejního řádu* 5000 Kč
Poplatek za porušení Kolejního řádu* 3000 Kč
Poplatek za mírné  porušení Kolejního řádu* 1000 Kč

* Poplatky se specifickou sazbou stanovuje vedoucí koleje se souhlasem ředitele správy konkrétního zařízení.

Ceny jsou konečné.
Změna cen vyhrazena.

 

Úklid při nedodržení Článku II. odstavce 3. Kolejního řádu

Služba
Cena s DPH
Úklid prostor WC 200 Kč
Úklid prostor koupelny 500 Kč
Úklid prostor kuchyňky a předsíně 700 Kč
Úklid pokoje 800 Kč

Ceny jsou konečné.
Změna cen vyhrazena.