Vystěhování z koleje

Nejpozději ke dni konce ubytování v ISKAMu se musí ubytovaný odhlásit v úředních hodinách u vedoucí koleje. Při vystěhování je třeba uvést pokoj do původního stavu. Pokoj se předává uklizený, včetně příslušenství (kuchyňka a soc. zařízení). Pokoj překontroluje p.uklízečka a až na základě jejího schválení je možné se jít vystěhovat k vedoucí koleje. Zároveň je potřeba navrátit inventář (lampička, povlečení atd.), klíče od pokoje, kolejní průkaz a přístupovou kartu v případě, že byla zapůjčena. U vedoucí koleje student nahlásí, zda chce poslat ubytovací kauci zpět na účet uvedený v ISKAMu, nebo ponechat na kontě.