Náplň činnosti

Správa účelových zařízení (SÚZ) jako samostatná organizační složka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) zajišťuje zejména studentské ubytování a stravování. Pro plnění těchto svých úkolů k poskytnutí zázemí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze provozuje osm kolejí v Praze s kapacitou více než 4000 lůžek.

Menza na Jarově a menza v hlavní budově VŠE jsou pronajaty provozovatelům studentského stravování. V areálu VŠE nabízí stravovací provoz „Zdravá výživa“ a „PIZZAVŠEm“ alternativní typ stravování ke klasické studentské menze.

Dále SÚZ mj. provozuje sportoviště v kampusu Jarov a University Hotel, jejichž služby jsou určeny pro studenty i pro veřejnost.

Řídícím orgánem SÚZ je ředitel, který je jmenován rektorem VŠE a je přímo podřízený kvestoru VŠE. Ředitel stanovuje základní strategii pro rozvoj kolejí a menz v souladu s plánovaným rozvojem školy a budoucími potřebami studentské obce. Ředitel SÚZ s týmem svých přímo podřízených pracovníků zabezpečuje kvalitu poskytovaných služeb, řídí chod a rozvoj kolejí a menz.

Konzultačním orgánem pro ředitele SÚZ i pro jeho přímé podřízené je kolejní rada, která je volena studentskou obcí. Zastupuje zájmy studentů bydlících na kolejích SÚZ VŠE. Kolejní rady jsou významným partnerem spolupracujícím se SÚZ na zlepšování podmínek studentského života v rámci kolejích VŠE.