• Správa Účelových Zařízení (SÚZ) jako samostatná organizační složka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) zajišťuje zejména studentské ubytování a stravování.
  • Pro plnění těchto svých úkolů k poskytnutí zázemí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze provozuje osm kolejí v Praze.
  • Menza na Jarově a menza v hlavní budově VŠE jsou pronajaty provozovatelům studentského stravování. V areálu VŠE nabízí stravovací provoz „Zdravá výživa“ a „PIZZAVŠEm“ alternativní typ stravování ke klasické studentské menze.
  • Řídícím orgánem SÚZ je ředitel, který je jmenován rektorem VŠE a je přímo podřízený kvestoru VŠE. Ředitel stanovuje základní strategii pro rozvoj kolejí a menz v souladu s plánovaným rozvojem školy a budoucími potřebami studentské obce. Ředitel SÚZ s týmem svých přímo podřízených pracovníků zabezpečuje kvalitu poskytovaných služeb, řídí chod a rozvoj kolejí a menz.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

  • Pandemie zasáhla životy nás všech a každého z nás ovlivnila jiným způsobem. 
  • Jedno ale máme společné – nejvíc se těšíme na to, až zase začneme normálně žít. 
  • Očkování je spolehlivou, ověřenou cestou ven. 
  • Více o vakcinaci na: https://www.ceskoockuje.cz