Příručka pro prváka

Studenti prvních ročníků – podávání žádostí o ubytování 

Vážená studentko, vážený studente, 

gratulujeme Vám k přijetí na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE). V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v akademickém roce 2022/2023 je nezbytné: 

 1. Absolvovat zápis do studia
 • Při zápisu do studia získáte nezbytné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do studijního informačního systému InSIS). 
 1. Podat online „Žádost o ubytování“
 • Přihlaste se prostřednictvím iskam-web.vse.cz (použijte uživatelské jméno a heslo do InSIS) do ubytovacího systému (ISKAM). 
 • Podejte si žádost v sekci Žádosti o ubytování do Pořadníku VŠE Praha studenti 2022/2023 – students 2022/2023. 
 • Informace o termínech podání žádosti naleznete v Termináři a v Harmonogramu. 
 • Přihlášení žadatele do ISKAM je možné až po zápisu ke studiu na VŠE. K přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo přidělené pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Přihlášení bude možné nejdříve druhý den po absolvování zápisu na VŠE. 
 • Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia až po 29.6.2022, si mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti 2022/2023 – students 2022/2023 až do 30.8.2022. Společně s žádostí v ISKAM vyplní formulář, kde uvedou datum zápisu. 
 1. Uhradit rezervační kauci
 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800 nebo prostřednictvím platební brány v ISKAM. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok. 

Úhradu lze provést těmito způsoby: 

 • Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce. 
 • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje. 

Při obdržení platby z účtu vedeného v zahraničí bude přijatá částka snížena o manipulační poplatek v případě, že ze strany studenta nedojde k uhrazení bankovních poplatků. V případě úhrady ze zahraničního účtu proto doporučujeme studentovi navýšit jednorázový příkaz k úhradě minimálně o 500 CZK, což je předpokládaná výše poplatku za příjem bezhotovostní platby ze zahraničí. Případný přeplatek bude po odečtení poplatků zaúčtován do kolejného. 

 • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje. 
 • Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce. 
 • Platební kartou na recepci kterékoliv koleje. 

V případě, že ve stanoveném termínu oznámíte svůj nezájem o ubytování, prostřednictvím žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“ (na konci žádosti), bude Vám vrácena záloha snížená o manipulační poplatek. Bližší informace najdete v Harmonogramu v přehledu „Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE“. 

 1. Vybrat pokoj
 • Výběr pokoje studentem proběhne od 1.8. do 9.8.2022 a je umožněn pouze studentům se zaplacenou rezervační kaucí a podanou žádostí do 30.6.2022, Žadatelé s žádostí podanou později nemají možnost výběru pokoje. Ubytování jim přidělí kancelář Centrálního ubytování. 
 • Výběr pokoje je možný v ISKAMu iskam-web.vse.cz, v podané žádosti. 
 • Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje. 
 1. Termín nastěhování
 1. Nastěhovat se na kolej
 • Při nastěhování je nutná osobní účast ubytovaného. 
 • Nastěhování na kolej probíhá pouze v pracovních dnech v úředních hodinách. 

Manuály na práci v ISKAMu naleznete na suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam. 

V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani. Další informace naleznete ještě na facebooku Centrální ubytování VŠE SÚZ – ubytování v Praze. 

Pokud nenajdete odpověď na vaše otázky, zašlete email na ubytovani@vse.cz, rádi vám pomůžeme.