Příručka pro prváka

Studenti prvních ročníků – podávání žádostí o ubytování

Vážená studentko, Vážený studente,

gratulujeme Vám k přijetí na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE). V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v ak. roce 2023/2024 je třeba udělat tyto kroky:

1. Absolvovat zápis do studia na VŠE

 • Při zápisu do studia získáte přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS), které budete potřebovat do přihlášení do informačního systému kolejí a menz (ISKAM).

Upozornění: Přijetím ke studiu na VŠE se automaticky nestáváte studentem. Počkejte na zápis, kde obdržíte přihlašovací údaje a teprve potom můžete podat žádost o ubytování do ISKAM.

 

2. Podat online žádost o ubytování do ISKAM

 • Přihlášení žadatele do ISKAM je možné nejdříve druhý den po absolvování zápisu ke studiu na VŠE!
 • Přihlaste se prostřednictvím iskam-web.vse.cz (použijte uživatelské jméno a heslo přidělené pro přístup do InSIS.) do ISKAM.
 • Podejte si žádost do ISKAM, sekce Žádosti o ubytování, zvolte pořadník VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024.
 • Informace o termínech podání žádosti naleznete v Termináři a v Harmonogramu.
 • Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia po 29.6.2023, mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024 až do 30.8.2023.
 • Manuály na práci v ISKAM naleznete na suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam.

3. Uhradit rezervační kauci

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 8 000,- Kč. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta. Peníze také mohou být ponechány v kontě v ISKAM na další období.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 • Platba přes platební bránu v ISKAM: Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce. Proběhne okamžitě, doporučujeme!
 • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), který najdete v ISKAM, v sekci Základní údaje. Při obdržení platby z účtu vedeného v zahraničí bude přijatá částka snížena o manipulační poplatek v případě, že ze strany studenta nedojde k uhrazení bankovních poplatků. V případě úhrady ze zahraničního účtu proto doporučujeme navýšit jednorázový příkaz k úhradě minimálně o 500 CZK, což je předpokládaná výše poplatku za příjem bezhotovostní platby ze zahraničí. Případný přeplatek bude po odečtení poplatků zaúčtován do kolejného. Může trvat několik dní!
 • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte VS, který najdete v ISKAM, v sekci Základní údaje.
 • Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Zrušení žádosti/rezervace:

 • Je možné pouze online. Přes ISKAM podat „Návrh na zrušení žádosti“.

ISKAM: Žádosti o ubytování → Pořadník → Žádost o zrušení. Prosím nesplést s výpovědí!

4. Vybrat si pokoj

 • Výběr pokoje studentem proběhne od 3.8.2023 do 9.8.2023 včetně a je umožněn pouze studentům se zaplacenou rezervační kaucí a s žádostí podanou do 29.6.2023. Žadatelé s později podanou žádostí nemají možnost výběru pokoje. V tomto případě ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Výběr pokoje probíhá přes vaši žádost v ISKAM a žádost je ve stavu Uspokojená.
 • V případě nejasností prosím použijte manuál: https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Manual-pro-studenty-pri-podavani-zadosti.pdf .
 • Upozornění: Z provozních důvodů může SÚZ změnit rezervaci vybraného pokoje.

5. Nastěhování na kolej

V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky https://suz.vse.cz/koleje/x/ . Užitečné informace také najdete v Manuálu na práci s ISKAM, suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam. Pokud si i přesto nebudete vědět rady, tak nám pošlete zprávu na ubytovani@vse.cz, rádi pomůžeme.