Příručka pro prváka

Studenti prvních ročníků – podávání žádostí o ubytování

Vážená studentko, vážený studente,

gratulujeme Vám k přijetí na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE). V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v akademickém roce 2021/2022 je nezbytné:

1. Absolvovat zápis do studia

 • Při zápisu do studia získáte nezbytné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do studijního informačního systému InSIS).

2. Podat online „Žádost o ubytování“

 • Přihlaste se prostřednictvím iskam-web.vse.cz (použijte uživatelské jméno a heslo do InSIS) do ubytovacího systému (ISKAM).
 • Podejte si žádost v sekci Žádosti o ubytování do Pořadníku VŠE Praha studenti 2021/2022 – students 2021/2022.
 • Informace o termínech podání žádosti naleznete v Termináři a v Harmonogramu.
 • Přihlášení žadatele do ISKAM je možné až po zápisu ke studiu na VŠE. K přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo přidělené pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Přihlášení bude možné nejdříve druhý den po absolvování zápisu na VŠE.
 • Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia až po 29.6.2021, si mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti 2021/2022 – students 2021/2022 až do 30.8.2021. Společně s žádostí v ISKAM vyplní formulář, kde uvedou datum zápisu.

3. Uhradit rezervační kauci

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800 nebo prostřednictvím platební brány v ISKAM. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 • Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.

Při obdržení platby z účtu vedeného v zahraničí bude přijatá částka snížena o manipulační poplatek v případě, že ze strany studenta nedojde k uhrazení bankovních poplatků. V případě úhrady ze zahraničního účtu proto doporučujeme studentovi navýšit jednorázový příkaz k úhradě minimálně o 500 CZK, což je předpokládaná výše poplatku za příjem bezhotovostní platby ze zahraničí. Případný přeplatek bude po odečtení poplatků zaúčtován do kolejného.

 • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 • Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 • Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

V případě, že ve stanoveném termínu oznámíte svůj nezájem o ubytování, prostřednictvím žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“, bude Vám vrácena záloha snížená o manipulační poplatek. Bližší informace najdete v Harmonogramu v přehledu „Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE“.

4. Vybrat pokoj

 • Výběr pokoje studentem proběhne od 4.8. do 10.8.2021 a je umožněn pouze studentům se zaplacenou rezervační kaucí a podanou žádostí do 30.6.2021, Žadatelé s žádostí podanou později nemají možnost výběru pokoje. Ubytování jim přidělí kancelář Centrálního ubytování.
 • Výběr pokoje je možný v ISKAMu iskam-web.vse.cz, v podané žádosti.
 • Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.

5. Termín nastěhování

6. Nastěhovat se na kolej

Manuály na práci v ISKAMu naleznete na suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam.

V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani. Další informace naleznete ještě na facebooku Centrální ubytování VŠE SÚZ – ubytování v Praze.

Pokud nenajdete odpověď na vaše otázky, zašlete email na ubytovani@vse.cz, rádi vám pomůžeme.