Příručka pro prváka

Studenti prvních ročníků – podávání žádostí o ubytování

Vážená studentko, vážený studente,

gratulujeme Vám k přijetí na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE). V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v akademickém roce 2018/2019 je nezbytné:

1. Absolvovat zápis do studia

 • Při zápisu do studia získáte nezbytné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do studijního informačního systému ISIS).

2. Podat online „Žádost o ubytování“

 • Přihlaste se prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ (použijte uživatelské jméno a heslo do InSIS) do ubytovacího systému (ISKAM).
 • Podejte si žádost v sekci Žádosti o ubytování do Pořadníku Praha – Akademický rok 2018/2019 – Academic year 2018/2019.
 • Informace o termínech podání žádosti naleznete v Termináři a v Harmonogramu.
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné až po zápisu ke studiu na VŠE. K přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo přidělené pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Přihlášení bude možné nejdříve druhý den po absolvování zápisu na VŠE.

3. Uhradit rezervační kauci

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.

Při obdržení platby z účtu vedeného v zahraničí bude přijatá částka snížena o manipulační poplatek v případě, že ze strany studenta nedojde k uhrazení bankovních poplatků. V případě úhrady ze zahraničního účtu proto doporučujeme studentovi navýšit jednorázový příkaz k úhradě minimálně o 500 CZK, což je předpokládaná výše poplatku za příjem bezhotovostní platby ze zahraničí. Případný přeplatek bude po odečtení poplatků zaúčtován do kolejného.

 • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 • Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 • Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

V případě, že ve stanoveném termínu oznámíte svůj nezájem o ubytování na email ubytovani@vse.cz, bude Vám vrácena záloha snížená o manipulační poplatek. Bližší informace najdete v Harmonogramu v přehledu „Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE“.

4. Vybrat pokoj

 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali žádost do 5. 7. 2018, se zaplacenou rezervační kaucí. Žadatelé s žádostí podanou později nemají možnost výběru pokoje. Ubytování jim přidělí kancelář Centrálního ubytování.
 • Výběr pokoje je možný v ISKAMu https://iskam-web.vse.cz/, v podané žádosti.
 • Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.

5. Termín nastěhování

6. Nastěhovat se na kolej

Manuály na práci v ISKAMu naleznete na http://suz.vse.cz/klienti/iskam/.

V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky http://suz.vse.cz/ubytovani-praha/zadosti-o-ubytovani/. Další informace naleznete ještě na facebooku Centrální ubytování VŠE SÚZ – ubytování v Praze.

Pokud nenajdete odpověď na vaše otázky, zašlete email na ubytovani@vse.cz , rádi vám pomůžeme.