Instrukce k podání žádosti o ubytování v AR 2024/2025

Instrukce k podání žádosti o ubytování v AR 2024/2025

Na kolejích jsou přednostně ubytováni studenti VŠE. V případě volných kapacit lze ubytovat také absolventy VŠE (jeden rok od ukončení studia) a studenty jiných škol.

Žadatel o ubytování si musí podat online žádost do ISKAM (do pořadníku vybraného akademického roku). V řádném termínu podání žádosti je zároveň nutné uhradit rezervační kauci 8000 Kč.

Podrobné informace o termínech podání žádosti, výběru pokoje a rezervaci ubytování naleznete v Harmonogramu

 

Student VŠE

V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v akademickém  je nezbytné:

1. Absolvovat zápis do studia

 • Při zápisu do studia získáte nezbytné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do studijního informačního systému InSIS).
 • Upozornění: Přijetí ke studiu není to stejné jako Zápis ke studiu.

2. Podat online žádost o ubytování do ISKAM

 • V termínu od 1.5. do 30.6.2024
 • Přihlaste se prostřednictvím iskam-web.vse.cz (použijte uživatelské jméno a heslo do InSIS) do ubytovacího systému (ISKAM).
 • Podejte si žádost v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) (Ubytování→Žádosti o ubytování→pořadníky) do pořadníku VŠE Praha studenti – VŠE students 2024/25.
 • Informace o termínech podání žádosti a výběru pokojů jsou v Termináři.
 • Přihlášení žadatele do ISKAM je možné až po zápisu ke studiu na VŠE. K přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo přidělené pro přístup do InSIS. Přihlášení do ISKAM bude možné nejdříve druhý den po absolvování zápisu na VŠE.
 • Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia až po 29.6. mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti – VŠE students 2024/25 i po termínu 29.6. viz oddíl Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE v harmonogramu ubytování.
 • Párové ubytování On/Ona – všechny informace k rezervaci ubytování najdete zde

3. Uhradit rezervační kauci

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 8000 Kč nejpozději do 30.6.2024
 • Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok. Na vrácení se student musí domluvit s vedoucí koleje při vystěhování.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 • Platba přes platební bránu v ISKAM, sekce Konta – nabít Rezervační kauce.
 • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na ISKAM v sekci Základní údaje.
 • Platební kartou na recepci kterékoliv koleje, pokud je v provozu.
 • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde v ISKAM v sekci Základní údaje.

Při obdržení platby z účtu vedeného v zahraničíbude přijatá částka snížena o manipulační poplatek v případě, že ze strany studenta nedojde k uhrazení bankovních poplatků. V případě úhrady ze zahraničního účtu protodoporučujeme studentovi navýšit jednorázový příkaz k úhradě minimálně o 500 CZK, což je předpokládaná výše poplatku za příjem bezhotovostní platby ze zahraničí. Případný přeplatek bude po odečtení poplatků zaúčtován do kolejného.

Pokud už nemáte o ubytování zájem, prostřednictvím žádosti v ISKAM zašlete „Návrh na zrušení“ (ISKAM → Žádosti o ubytování → Pořadník → Žádost o zrušení). Vrácení kauce nebo její části závisí na tom, kdy žádost (rezervaci) zrušíte. Doporučujeme proto důkladně si prostudovat termíny rušení žádosti/rezervace. Podrobné informace najdete v Harmonogramu 

4. Vybrat pokoj

 • Výběr pokoje studentem probíhá v termínech dle Termináře a je umožněn pouze studentům, kteří podali žádost a uhradili rezervační kauci do 30.6. Žadatelé s žádostí podanou později nemají možnost výběru pokoje. Ubytování jim přidělí kancelář Centrálního ubytování.
 • Výběr pokoje je možný v ISKAMu iskam-web.vse.cz, přímo v žádosti.
 • Upozornění: Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Návod, jak vybrat pokoj, naleznete zde.

5. Nastěhovat se na kolej

Manuály na práci v ISKAMu naleznete na suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam.

V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky. Případně použijte Manuál na práci v ISKAMu, který najdete zde: suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam.

Pokud nikde nenajdete odpověď na Vaše otázky, pošlete nám email na    ubytovani@vse.cz, rádi Vám pomůžeme.

Student jiné vysoké školy, absolvent VŠE

Ubytování je možné pouze v případě volných kapacit po umístění všech studentů z VŠE, kteří mají absolutní přednost. Více informací zde.

V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE je nezbytné:

1. Zaregistrovat se do ISKAMu

 • Na ISKAM se zaregistrovat. Absolvent VŠE použije přihlašovací údaje do InSISu.

 

2. Podat online „Žádost o ubytování“

 • Přihlaste se prostřednictvím ISKAM do ubytovacího systému.
 • Podejte si žádost v sekci Žádosti o ubytování do Pořadníku Ostatní žadatelé Praha – Other applicants 2024/25.
 • Do žádosti o ubytování nahrajte scan potvrzení o studiu ze školy, kterou aktuálně studujete. Bez tohoto potvrzení není možné studenty jiných škol ubytovat.
 • Informace k podání žádosti rezervaci ubytování naleznete v Harmonogramu .
 • Párové ubytování On/Ona – všechny informace k rezervaci ubytování najdete zde.

Manuály na práci v ISKAMu naleznete na suz.vse.cz/klienti/iskam.

V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky. Případně použijte Manuál na práci v ISKAMu, který najdete zde: suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam.

Pokud nenajdete odpověď na Vaše otázky, pošlete nám email na ubytovani@vse.cz, rádi Vám pomůžeme.