Podání žádosti o ubytování

Na kolejích VŠE jsou ubytováni přednostně studenti VŠE. V případě volných kapacit lze ubytovat i absolventy VŠE (jeden rok od ukončení studia) a studenty jiných škol.

Studenti VŠE si musí podat žádost v ISKAMu (do pořadníku vybraného akademického roku). V řádném termínu podání žádosti je zároveň nutné uhradit rezervační kauci 5 000,-. V případě žádosti během akademického roku se rezervační kauce nevyžaduje předem, je však potřeba ji uhradit okamžitě po přidělení ubytování.

Informace o termínech podání žádosti naleznete v Harmonogramu.

Pro podání žádosti na iskam-web.vse.cz, jak studenti VŠE, tak i ostatních škol, postupujte dle tohoto návodu.

Student VŠE

V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v akademickém roce 2020/2021 je nezbytné:

 1. 1. Absolvovat zápis do studia

    • Při zápisu do studia získáte nezbytné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do studijního informačního systému InSIS).

  2. Podat online „Žádost o ubytování“

    • Přihlaste se prostřednictvím iskam-web.vse.cz (použijte uživatelské jméno a heslo do InSIS) do ubytovacího systému (ISKAM).
    • Podejte si žádost v sekci Žádosti o ubytování do Pořadníku VŠE Praha studenti 2020/2021 – students 2020/2021.
    • Informace o termínech podání žádosti naleznete v Termináři a v Harmonogramu.
    • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné až po zápisu ke studiu na VŠE. K přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo přidělené pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Přihlášení bude možné nejdříve druhý den po absolvování zápisu na VŠE.
    • Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia až po 30.6.2020, si mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti 2020/2021 – students 2020/2021 až do 10.7.2020. Společně s žádostí v ISKAMu vyplní formulář, kde uvedou datum zápisu. Těmto studentům bude umožněn výběr pokoje dne 3.8.2020.
    • Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia až po 10.7.2020, si mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti 2020/2021 – students 2020/2021 i po termínu 10.7.2020 viz. oddíl Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE harmonogramu ubytování. Společně s žádostí v ISKAMu vyplní formulář, kde uvedou datum zápisu.

  3. Uhradit rezervační kauci

    • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

  Úhradu lze provést těmito způsoby:

    • Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
    • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.

  Při obdržení platby z účtu vedeného v zahraničí bude přijatá částka snížena o manipulační poplatek v případě, že ze strany studenta nedojde k uhrazení bankovních poplatků. V případě úhrady ze zahraničního účtu proto doporučujeme studentovi navýšit jednorázový příkaz k úhradě minimálně o 500 CZK, což je předpokládaná výše poplatku za příjem bezhotovostní platby ze zahraničí. Případný přeplatek bude po odečtení poplatků zaúčtován do kolejného.

    • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
    • Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
    • Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

  V případě, že ve stanoveném termínu oznámíte svůj nezájem o ubytování, prostřednictvím žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“, bude Vám vrácena záloha snížená o manipulační poplatek. Bližší informace najdete v Harmonogramu v přehledu „Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE“.

  4. Vybrat pokoj

    • Výběr pokoje studentem proběhne dne 3.8.2020 a je umožněn pouze studentům, kteří podali žádost do 10. 7. 2020, se zaplacenou rezervační kaucí. Žadatelé s žádostí podanou později nemají možnost výběru pokoje. Ubytování jim přidělí kancelář Centrálního ubytování.
    • Výběr pokoje je možný v ISKAMu iskam-web.vse.cz, v podané žádosti.
    • Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.

  5. Termín nastěhování

  6. Nastěhovat se na kolej

  Manuály na práci v ISKAMu naleznete na suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam.

  V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani. Další informace naleznete ještě na facebooku Centrální ubytování VŠE SÚZ – ubytování v Praze.

  Pokud nenajdete odpověď na vaše otázky, zašlete email na ubytovani@vse.cz, rádi vám pomůžeme.

Student jiné vysoké školy, absolvent VŠE

Ubytování je možné až v případě volných kapacit. Více na suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/harmonogram/#7.

V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v akademickém roce 2020/2021 je nezbytné:

 1. Zaregistrovat se do ISKAMu
  • Na iskam-web.vse.cz se zaregistrovat. Absolvent VŠE použije přihlašovací údaje do InSISu.
 2. Podat online „Žádost o ubytování“