První pomoc – Defibrilátor AED

Defibrilační přístroj (AED Automatizovaný Externí Defibrilátor) pro areál a sportoviště je v případě potřeby k dispozici  na recepci University hotelu.

Jedná se o přístroj používaný ke zrušení fibrilace komor pro kardiopulmonární resuscitaci.

Je schopen elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce viz video Defibrilátor. V případě potřeby vás s jeho obsluhou seznámí pracovníci recepce.

    Videa s návody o poskytnutí první pomoci naleznete zde.

    Pro poskytnutí a rozšíření znalostí o první pomoci můžete také využít aplikaci Červeného kříže – První pomoc  

Integrovaný záchranný systém ČR – volejte 112
(Integrované složky m.j.:  158 Police; 155 Záchranná služba; 150 Hasiči; 156 Městská policie)

SaverOne AED defibrilátor

Fotogalerie

První pomoc – Defibrilátor AED