Nabídka reklamního prostoru

K dispozici jsou obrazovky na těchto kolejích VŠE:

Kolej Počet ubytovaných
Palachova 600
University Hotel 233
Jarov II 220
Eislerova 350
Thalerova 620
Rooseveltova 373
Vltava 532
Blanice 976
Celkem 3 904

Prostor na obrazovkách je členěn následovně (reklamy je možno umístit v rámci zeleně označené části):

Dělení reklamního času

Část dne od 10:00 do 19:00 (9 hodin)

Nabízíme umístění reklamy v blocích po 10 sec., která se zobrazí 1 x za 5 min. Celkově nabízíme v levém (zeleně označeném) prostoru obrazovky 120 sec. reklamního času při maximální délce reklamy 30 sec.

Tato reklama se bude v levém prostoru střídat s jídelníčkem do menzy, interními sděleními koleje a ostatními reklamami.

Část dne od 19:00 do 10:00 (počítáme rovněž jako 9 hodin reklamního času)

V tomto čase nabízíme reklamu v levém prostoru obrazovky v délce 10 sec. až 240 sec. (4 min.), která se zobrazí 1x za 5 min. Střídat se bude s ostatními reklamami a interními sděleními koleje.

Cena

Ceny jsou dány na období 30 dnů za 10 sec. (i započatého) reklamního času na jedné obrazovce (ve zvolené koleji).

Kolej 10:00 až 19:00
10 sec. / 30 dnů / Kč
19:00 až 10:00
10 sec. / 30 dnů / Kč
Palachova 2 975,- 3 500,-
University Hotel 2 125,- 2 500,-
Jarov II 2 125,- 2 500,-
Eislerova 2 125,- 2 500,-
Thalerova 2 975,- 3 500,-
Rooseveltova 2 125,- 2 500,-
Vltava 2 975,- 3 500,-
Blanice 2 975,- 3 500,-

Formát a obsah zasílaných reklam

  • Obrazové reklamy zasílejte ve formátu .png s rozlišením koleje 1620 x 1080px.
  • Reklamní filmy zasílejte ve formátu H264-MP4 (.mp4).
  • Obsah reklam bude posuzován vedením SÚZ VŠE v Praze. Nepřípustný je obsah reklam propagující kouření, drogy, alkohol, zbraně, urážlivý obsah vůči fyzickým i právnickým osobám apod.
  • Objednávku reklam zasílejte na e-mailovou adresu: jan.zavrel@vse.cz.
  • Reklamy zasílejte na e-mailovou adresu: vacr05@vse.cz.
  • Dotazy Vám zodpoví v obchodní oblasti jan.zavrel@vse.cz, v technické oblasti vacr05@vse.cz.
  • Reklama bude zveřejněna po uhrazení faktury a dle požadavků zákazníka.