Kontakt

Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze

Jeseniova 2769/208
130 00 Praha 3
IČ: 613 84 399
DIČ: CZ61384399
Číslo běžného účtu: 1915202/0800
Číslo účtu pro platbu ubytování a kauce: 1793102/0800

Pro platbu ubytování ze zahraničí

IBAN: CZ74 0800 0000 0000 0179 3102
SWIFT (BIC): GIBACZPX
Název majitele účtu: VŠE V PRAZE -SÚZ1

Variabilní symbol (VS) a jeho použití při platbě kolejného a ostatních služeb s tím souvisejících lze nalézt v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4, kde je každému automaticky vygenerován.

Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze

Je integrální součástí veřejné vysoké školy Vysoké školy ekonomické v Praze, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v platném znění) se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67, Praha 3, zřizovatel MŠMT Praha 1, Karmelitská 8. VŠE v Praze je zapsána v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu v ARES dne 1.1.1995 s přidělením IČ: 61384399, DIČ : CZ61384399, s datem vzniku subjektu – právní forma-právnická osoba – VŠ 601 ARES.

Poskytování informací

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se realizuje Organizační směrnicí VŠE (SR 07/08) Kontrolní řád. ze dne 21.12.2007.
Odpovědnou osobou za organizaci zpracování návrhu odpovědi a poskytnutí vyžádaných informací v souladu se zákonem je vedoucí oddělení kontroly, informací a stížností (OKIS).

Kontakty

Oddělení, funkce Jméno Email Telefon
Ekonomické oddělení, vedoucí Ing. Jaroslav Klečka jaroslav.klecka@vse.cz +420224092123
Obchodní a ubytovací oddělení, vedoucí Bc. Michal Šmíd michal.smid@vse.cz +420224092508
Investiční a stavební oddělení, stavební technik Miroslav Richter miroslav.richter@vse.cz +420224092430
Provozní oddělení, vedoucí Ing. Jan Zavřel CSc. jan.zavrel@vse.cz +420224092118
Technické oddělení , vedoucí Ing. Oldřich Krpata oldrich.krpata@vse.cz +420224092498

 

Centrální ubytování

tel.: 224 092 156, místní linka 2156, e-mail: ubytovani@vse.cz
kancelář 146, (po: 8:00-11:00, 13:00-15:00; út, čt, pá: 8:00-11:00; st: 13:00 – 15:00)

Další kontakty