Často kladené dotazy, FAQ

 


Zahraniční stáž

 Po nastěhování odjíždím na zahraniční stáž organizovanou VŠE a nepřerušuji studium

Oznámení se zasílá e-mailem Ubytovateli na adresu vedoucí příslušné koleje, nejpozději 14 dní před plánovaným odchodem. V e-mailu musí být uvedeno datum plánovaného odchodu (pracovní den), toto datum nesmí být dříve než 14 dní před odjezdem na stáž. Smluvní vztah zanikne dnem řádného vystěhování Ubytovaného z koleje nejdříve 14 dní před termínem zahájení studijního pobytu dle Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS).

 

Po nastěhování odjíždím na zahraniční stáž, kterou neorganizuje VŠE

Je nutné podat výpověď ubytovací smlouvy. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a platí od začátku měsíce následujícího.

 

Čipová karta

 

Nefunguje mi čipová karta pro vstup do koleje.

Pokud se jedná o kartu ISIC je nutné se obrátit na help desk Centra informatiky VŠE. Zde je provozní doba. Požadavek je možné zaslat i on-line.

 

Platby

 

Nestrhává se mi kolejné inkasem, v čem je problém?

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

 1. bankovní účet vedený v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice.
 2. správně zadané číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře, tj. číslo účtu ve formátu bez specifického symbolu (původní formát čísla účtu České spořitelny se specifickým symbolem nelze použít), případně správně zadané předčíslí účtu. Číslo bankovního účtu musí být zadané pod aktuálním uživatelským jménem (xname). Zkontrolujte si, zda máte bankovní účet opravdu vložený, i když jste si jisti, že jste ho již (např. před rokem) zadávali. Může totiž nastat situace, že se vám uživatelské jméno (xname) v průběhu studia změní. Uživatelské jméno (xname) slouží k jednoznačné identifikaci zadaného účtu, proto při změně uživatelského jména (xname) je potřeba zadat číslo bankovního účtu znovu.
 3. správně nastavené svolení k inkasu v bance:
  1. ve prospěch účtu 1793102/0800
  2. minimální měsíční (za kalendářní měsíc) limit 12 000 Kč
  3. nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický)
  4. nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní)
   Svolení k inkasu je nutné zařídit (osobně, elektronicky) v bance, kde máte vedený váš bankovní účet. Identifikace platby se provádí přes vaše identifikační číslo z InSIS, které vložíme do příkazu k inkasu a platba od vás se nám vrátí s tímto identifikačním číslem. K identifikaci platby neslouží rodné číslo. Pokud tedy máte ve svolení k inkasu ve variabilním symbolu uvedené rodné číslo, inkaso se neprovede, protože variabilní symbol v příkazu k inkasu nebude odpovídat variabilnímu symbolu, které máte nastaveno ve svolení k inkasu.

4. dostatek peněz na bankovním účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

 

Co mám zadat do políčka „Druh SI“ při zadání svolení k inkasu ze sporožirového účtu v internetovém bankovnictví České spořitelny?

Je potřeba nastavit svolení k inkasu ve prospěch účtu VŠE SÚZ 1793102/0800. V řádku „Druh SI“ tedy vyberte „Cílený na bankovní spojení“ a zadejte číslo účtu příjemce 1793102/0800. Viz uživatelský manuál Servis24 (nyní George).

 

Pokud bych chtěl/a bydlet na koleji např. 4 dny z týdne, platím za 4 dny nebo za celý týden, i když budu doma?

Ubytování platíte za celou dobu smluvního vztahu, ať na koleji fyzicky jste nebo nejste.

 

Nastupuji do prvního ročníku, jsem ze Slovenska a nemám ještě zřízený účet u banky v České republice. Mohu uhradit zálohu v červenci jednorázovým bankovním převodem z účtu na Slovensku a účet v České republice si založit až při nástupu na kolej?

Bohužel ne, účet vedený v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice je nutností jak pro červencovou úhradu zálohy, tak pro hrazení kolejného v dalších měsících. Informace o způsobu úhrady zálohy jste obdržel/a poštou spolu s informacemi o zápisu do studia. Z účtu na Slovensku nelze inkaso provést. Při bankovním převodu ze zahraničí Vám navíc bohužel budeme muset zaúčtovat manipulační poplatek z důvodu bankovních poplatků za přijetí platby ze zahraničí. V případě, že nebude možné zálohu zinkasovat z důvodu nedostatečného finančního krytí nebo nevložíte řádně a včas číslo účtu, ze kterého má proběhnout platba zálohy, budete vyřazen/a z aktuálního pořadníku obodovaných Žádostí o ubytování.

Také můžete použít účet někoho známého/příbuzného/kamaráda, kdo má již bankovní účet v České republice. Zadané číslo účtu lze kdykoliv přes elektronický formulář změnit. Nejjednodušší formou platby je platba on-line přes platební bránu v rozhraní ISKAM, kde se Vám platba okamžitě načte a kompletní přehled transakcí máte okamžitě k dispozici.

 

V přehledu plateb nevidím příchozí platbu, ale peníze mi již z účtu byly strženy.

Standardní doba pro provedení bezhotovostního převodu bankou činí až 2 pracovní dny. Denní výpis z účtu SÚZ poskytuje banka následující den po připsání částky na účet SÚZ VŠE, tedy až potom je možné zjistit, že od Vás přišla platba. V přehledu plateb se příchozí platba projeví týž den, kdy obdržíme od banky výpis s příchozí platbou.

 

Proč je inkasní limit ve výši 12 000 Kč?

Tento inkasní limit byl stanoven ve výši dvojnásobku maximálního měsíčního kolejného. Měsíčně se Vám z účtu nebude strhávat celých 12 000 Kč, ale jen měsíční kolejné podle ceníku kolejného. Pokud se příkaz k inkasu neprovede úspěšně, pak další měsíc bude příkaz k inkasu obsahovat jak platbu za předchozí měsíc, tak platbu za aktuální měsíc, tedy budou najednou inkasována dvě měsíční kolejné a z tohoto důvodu je nutné, aby byl inkasní limit dostatečně vysoký, aby se takový příkaz k inkasu provedl.

 

Po vystěhování z koleje mi zůstal v přehledu plateb přeplatek. Bude mi vrácen?

Přeplatek Vám bude po vystěhování z koleje co nejdříve vrácen na bankovní účet, jehož číslo jste vložil/a přes elektronický formulář. Vrácení přeplatku v hotovosti není možné.

 

Jakým způsobem můžu uhradit nedoplatek kolejného?

Nejjednodušší způsobe je platba přes platební bránu v rozhraní ISKAM. Platba se Vám okamžitě načte do systému.

 

Zaplatil/a jsem kolejné dvakrát – strhlo se z účtu inkasem a také jsem poslal/a kolejné jednorázovým bezhotovostním převodem. Bude mi přeplatek vrácen nebo bude použit pro úhradu kolejného další měsíc?

Přeplatek bude použit pro úhradu kolejného a dalších služeb (pračky, sportoviště…) v dalším měsíci.

 

Je možné vymazat číslo účtu vložené přes elektronický formulář?

Bohužel ne. Vložené číslo účtu lze pouze nahradit jiným platným číslem účtu, ale vymazat nelze.

 

Je možné platit kolejné přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva)?

Bohužel ne. Jediný řádný způsob placení kolejného je inkasem na základě svolení k inkasu z bankovního účtu ubytovaného ve prospěch účtu SÚZu nebo přes platební bránu v ISKAM.

 

Inkaso se mi neprovedlo a na bankovním výpisu z mého účtu je uvedeno, že inkasovaná částka je nulová. Zadal SÚZ do příkazu k inkasu správnou částku?

SÚZ nulovou částku do příkazu k inkasu nikdy nezadává. Banka Vám pouze takto oznamuje, že inkaso nemohlo být provedeno.

 

Z důvodu nedostatku peněz na mém bankovním účtu se neprovedlo inkaso. Může SÚZ tento měsíc poslat příkaz k inkasu ještě jednou?

Hromadný příkaz k inkasu posílá SÚZ jednou za měsíc. Z technických důvodů pak už není možné provádět individuální příkazy k inkasu. Dlužnou částku je možné uhradit online v ISKAM.

V přehledu plateb mám nedoplatek, ačkoliv se mi kolejné tento měsíc zinkasovalo v pořádku. Musím tuto dlužnou částku okamžitě uhradit nebo se částka stáhne další měsíc inkasem?

Tento nedoplatek může vzniknout dodatečným zaúčtováním (např. předpisu služby, škody) až po odeslání příkazu k inkasu, takže se tato částka do celkové částky k inkasu nezapočítá. Žádné sankce (smluvní pokuta z prodlení) Vám z tohoto nedoplatku nevznikají. Nedoplatek se stáhne další měsíc inkasem spolu s kolejným.

 

V přehledu plateb mám velký přeplatek. Bude mi příští platba uhrazena z tohoto přeplatku nebo se bude znovu provádět inkaso?

Pokud přeplatek plně pokryje celkovou platbu za příští měsíc (kolejné + případné další platby), pak nebude nutné inkaso provádět a celková platba bude uhrazena z přeplatku.

 

Podle přehledu plateb mám nedoplatek na kolejném, ale minulý měsíc se mi kolejné strhlo inkasem v pořádku.

Příčin může být několik:

 1. Příkaz k inkasu byl poslán v pozdějším termínu než minulý měsíc a platba je ještě na cestě z Vašeho účtu k nám.
 2. Na Vašem účtu nebyl dostatek peněz (v době provádění inkasa).
 3. Nemáte správně nastavené svolení k inkasu, čímž došlo k překročení inkasního limitu (např. inkasní limit chybně nastavený na dva kalendářní měsíce místo na jeden kalendářní měsíc).

Je možné používat jeden bankovní účet pro hrazení kolejného inkasem více osobám (např. sourozenci)?

Ano, lze. Ve svolení k inkasu, které si zařizujete (osobně, elektronicky) v bance, je nutné nastavit odpovídající výši minimálního měsíčního limitu. V případě dvou osob to bude dvojnásobek inkasního limitu, tedy 2 x 12 000,- Kč = 24 000,- Kč. Samozřejmě si každá z osob musí správně zadat číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře a stav zůstatku na bankovním účtu musí být v odpovídající výši.

 

Smluvní penále z prodlení

 

Od kterého dne a v jaké výši se účtuje smluvní pokuta z prodlení?

Smluvní pokuta z prodlení se účtuje za každý započatý den prodlení, který následuje po dni splatnosti (tj. 20. den měsíce), až do doby, než je kolejné za daný měsíc uhrazeno v plné výši a platba je připsána na účet SÚZ VŠE. Výše smluvní pokuty je stanovena v ubytovací smlouvě a činí 20 Kč za každý započatý den prodlení.

 

V přehledu plateb se mi stále účtuje penále, ale peníze jsem již z účtu odeslal.

Standardní doba pro provedení bezhotovostního převodu bankou činí 2 pracovní dny. Denní výpis z účtu SÚZ poskytuje banka následující den po připsání částky na účet SÚZu, tedy až potom je možné zjistit, že od Vás přišla platba. V přehledu plateb se příchozí platba projeví týž den, kdy obdržíme od banky výpis s příchozí platbou. Penále se poté přeúčtuje (většinou sníží o jeden den prodlení) ke dni, kdy byla platba připsána na účet SÚZ VŠE.

 

Kolejné jsem zaplatil/a v plné výši, ale až po dni splatnosti (20. den měsíce) a byla mi naúčtována smluvní pokuta z prodlení. Nyní mám nedoplatek ve výši smluvní pokuty z prodlení. Bude mi za tento nedoplatek naúčtována další smluvní pokuta z prodlení?

Ne, z neuhrazené smluvní pokuty z prodlení se další smluvní pokuty neúčtují. Dlužná smluvní pokuta z prodlení se uhradí inkasem v dalším měsíci. Pokud by Vám ale smluvní pokuta z prodlení každý den narůstala, znamenalo by to, že kolejné nemáte uhrazeno v plné výši. V tom případě by bylo potřeba uhradit kolejné co nejdříve, abyste se vyhnul/a další smluvní pokutě z prodlení.

 

Ostatní

 

Jsem student VŠE, v zimním semestru jedu na zahraniční stáž a vrátím se až na letní semestr. Kdy si mám podat online žádost o ubytování?

Pokud chce student nastoupit až na začátku letního semestru, podá si online žádost o ubytování 4-6 týdnů před plánovaným nástupem na kolej a zároveň zkontaktuje emailem kancelář Centrálního ubytování na ubytovani@vse.cz. Ve zprávě upřesní datum nastěhování.

 

Identifikátor studenta

Vážení studenti Vysoké školy ekonomické, v komunikaci s kolejemi prosím používejte IDIS. IDIS je vaše identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS) školy.

 

Informace k výběru spolubydlícího

Týká se studentů VŠE, kteří si podají online žádost o ubytování v hlavním ubytovacím termínu.

Studenti nemají možnost prvotního výběru spolubydlícího, ale poté, co bude žádost o ubytování označená jako uspokojená, si mohou vybrat pokoj. Stačí se tedy domluvit s kamarády a zvolit si stejný pokoj a tím budou mít společné ubytování zajištěné.

 

Zpráva pro studenty VŠE, kteří požadují stejný pokoj jako v minulém ak.roce

Tato možnost se týká pouze těch žadatelů, kteří podávají žádost v hlavním termínu. Nárok na stejný pokoj jako v minulém ak.r. mají pouze studenti VŠE, kteří v době podání žádosti na pokoji už bydlí. Při podání online žádosti se studentovi tento pokoj automaticky vybere jako preferovaný a až se stav žádosti změní na „Uspokojená“, preferovaný pokoj se mu automaticky přidělí. Všechny podrobnosti najdete na suz.vse.cz/informace-o-suz-vse/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani.

Jestliže student nechce bydlet na stejném pokoji jako v minulém ak.r., preferovaný pokoj si sám vymaže a to tak, že v online žádosti klikne na křížek vedle preferovaného pokoje. Následně si pak bude moci vybrat pokoj dle termináře. Preferovaný pokoj lze zrušit pouze do chvíle než je žádost „Uspokojená“.

 

Jsem student VŠE a ve stanoveném termínu nestihnu nástup na ubytování

Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale v určený den nastěhování nemůžete osobně dostavit, kontaktujte prosím v průběhu srpna (ne dříve), emailem, přímo vedoucí příslušné koleje. Termíny nástupů na kolej určíme a zveřejníme v aktualitách na suz.vse.cz v červnu. Ve zprávě uveďte přesný datum vašeho nastěhování na kolej. Omluva pozdního nástupu ani žádný jiný podobný úředně ověřený dokument se již nevyžaduje.

Poznámka: Kolejné Vám bude účtováno od určeného dne nastěhování.

 

Oznámení nezájmu o ubytování po podání online žádosti

Pokud již nemáte o ubytování zájem, můžete rezervaci/ žádost zrušit v ISKAMu podáním ‘Návrhu na zrušení‘ přímo ve Vaší žádosti (ISKAM→ Žádosti o ubytování→Návrh na zrušení žádosti). Nepodávejte výpověď ani nám neposílejte e-mail. V závislosti na tom, kdy žádost zrušíte, tak Vám bude vrácena/nevrácena kauce. Podrobnosti najdete v Harmonogramu ubytování v tabulce Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej.

Informace pro studenty jiných škol než Vysoké školy ekonomické (VŠE), kteří se již zaregistrovali do ubytovacího systému kolejí VŠE nebo tak chtějí právě nyní učinit

Žádosti studentů z jiných škol o ubytování na kolejích VŠE budeme vyřizovat teprve až po umístění všech studentů VŠE, kteří mají absolutní přednost. O možnosti ubytování se prosím informujte na ubytovani@vse.cz  na začátku měsíce srpna (August), kdy už budeme mít přehled o stavu neobsazené ubytovací kapacity. Rezervační kauci zatím neposílejte.