Ukončení ubytování

Uplynutí doby ubytování

Smlouva o ubytování se sjednává na dobu určitou. Nejpozději ke dni konce ubytování se musí ubytovaný odhlásit z koleje u vedoucí koleje v úředních hodinách.

Výpověď – během akademického roku

Výpovědní lhůta u běžného studentského ubytování v akademickém roce je uvedena ve Všeobecných ubytovacích podmínkách.

Všeobecné ubytovací podmínky  mimo jiné  definují v článku VI Zánik ubytovacího vztahu, 
v bodě  1.  Zánik ubytování
v odstavci a) uplynutím doby, na kterou bylo ubytování sjednáno smlouvou o ubytování,

v odstavci b) výpovědí ze strany Ubytovaného s výpovědní dobou dvou měsíců podané v období 1.9. – 31.12. a jednoho měsíce v období 1.1. – 30.6., která počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Ubytovateli. Výpověď se podává elektronicky na adrese iskam-web.vse.cz viz manuál.

Aktuální informace naleznete vždy ve Všeobecných ubytovacích podmínkách.

Výpověď ubytování se podává přes ISKAM. Doporučujeme překontrolovat si změnu konce ubytování v ISKAMu.

Než dám výpověď

1) Věděli jste, že můžete využít ubytování na kolejích i po absolvování studia na VŠE?

Bydlet na kolejích VŠE můžete i po ukončení studia na VŠE.. Pokud již máte podepsanou smlouvu na akademický rok, je možné bydlet na koleji až do vypršení smlouvy.

2) Změna vysoké školy?

I když se rozhodnete pro změnu vysoké školy, kolej měnit nemusíte a můžete nadále bydlet na kolejích VŠE.

3) Nevyhovuje Vám spolubydlící?

Je pochopitelné, že ne vždy si budete s novým spolubydlícím rozumět. V tomto případě informujte vedoucí koleje, která se bude snažit najít co nejlepší alternativu.

4) Nevyhovuje Vám vybavení koleje?

Jsme rádi za každý podnět na zlepšení komfortu ubytování, nebo i stížnost a proto uvítáme, když nás budete informovat buď prostřednictvím vedoucí koleje, nebo e-mailem na stiznosti-suz@vse.cz.

5) Máte málo soukromí?

Pokud je pro Vás soukromí důležité, informujte se v kanceláři centrálního ubytování o možnosti ubytování v jednolůžkovém pokoji.

Odjezd na studijní zahraniční pobyt pořádaný VŠE

Studenti, odjíždějící na zahraniční studijní pobyt pořádaný VŠE, mohou ukončit ubytování na základě oznámení zaslaného emailem přímo vedoucí koleje nejméně 14 kalendářních dní před plánovaným odchodem. V emailu musí být uvedeno datum plánovaného odchodu (pracovní den). Toto datum nesmí být dřívější než 14 dní do data nástupu na zahraniční univerzitu uvedeného v InSIS.

Např. Nástup na zahraniční pobyt je 25. ledna. Ubytování je možné ukončit nejdříve 14 dní před nástupem na zahraniční pobyt, tj. 11. – 25 ledna. Student chce odejít 20. ledna. V tomto případě napíše email vedoucí koleje s tímto datem (pracovní den) 14 dní před odchodem. Tedy před 6. lednem.