Internet

Nabízíme vysokorychlostní připojení k internetu jak přes kabel, tak bezdrátově přes wifi.

  • Více o připojení přes kabel naleznete na jarovnet.vse.cz.
  • Informace k bezdrátovému připojení přes wifi naleznete na eduroam.vse.cz.
  • Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
  • Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma.
  • Podrobné informace o projektu naleznete na eduroam.vse.cz.

Bezdrátovou síť hotel.vse.cz mohou používat ubytovaní hoteloví hosté či ubytovaní nestudenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Do bezdrátové sítě nemají přístup studenti a zaměstnanci VŠE, u kterých se předpokládá používání bezdrátové sítě eduroam či pevné kabelové přípojky.

Přihlašovací údaje lze získat na recepci (vrátnici) koleje. Každý ubytovaný získá odlišné přihlašovací jméno a heslo.

Pokud zapomenete/ztratíte přihlašovací údaje či chcete nové heslo, tak Vám na recepci koleje vytisknou nové jméno a nové heslo. Staré přihlašovací údaje tím přestanou být platné. S ukončením ubytování na koleji přestanete mít přístup do bezdrátové sítě.

Bezdrátová síť hotel.vse.cz je určena pro přístup k Internetu. Je blokována přímá komunikace mezi zařízeními (např. mezi mobilem a notebookem) – pro sdílení údajů použijte služby typu DropBox, OneDrive či Google Disk. Též jsou blokovány protokoly pro sdílení obsahu (Bittorrent a další P2P sítě).

Používání bezdrátové sítě hotel.vse.cz se řídí příkazem rektora 1/2007. Z tohoto příkazu zdůrazníme následující body:

  • Uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností neohrožoval práci ostatních uživatelů či nepřetěžoval zdroje sítě.
  • Uživatel má odpovědnost za svá data – jak z hlediska jejich obsahu, tak z hlediska jejich uložení a vhodného zálohování.
  • Uživatel odpovídá za škody jím způsobené, ať již úmyslně, či z nedbalosti.
  • Uživatel je při své činnosti povinen dodržovat mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána, a platné právní normy ČR.

Bezdrátová síť hotel.vse.cz je pro hotelové hosty zdarma.