Terminář přidělování pokojů


 

Akademický rok 2024/2025

Přehled důležitých termínů pro přidělování ubytování na kolejích Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)  akademický rok 2024/2025
OD DO
I. Podávání elektronických žádostí o ubytování do ISKAM
1.5. 2024 30.6. 2024 stávající student VŠE
1.5. 2024 30.6. 2024 pokračující student Degree programu VŠE
1.5. 2024 30.6. 2024 budoucí student 1. ročníku Bc. / Mgr. stupně, zapsán ke studiu na VŠE do 30.6.2024
1.5. 2024 30.6. 2024 párové ubytování On a Ona. Pokud je jedna osoba z dvojice z jiné školy, bude ubytována v pozdějším období, v závislosti na stavu ubytovací kapacity.
1.7. 2024 30.8. 2024 budoucí student 1. ročníku Bc. / Mgr. stupně, zapsán ke studiu na VŠE po 29. 6. 2024
1.7. 2024 30.8.2024 stávající student VŠE s žádostí podanou po 29. 6. 2024 (není zaručena rezervace ubytování)
12.7. 2024 13.7.2024 zjištění stavu žádosti: PŘEDBĚŽNĚ USPOKOJENÁ (pro žádosti podané do 30.6.2024)
zjištění stavu žádosti : ZAMÍTNUTÁ (pro žádosti podané do 30.6.2024)
10.7. 2024 registrace dalších osob: student VŠE komb./distanční formy studia, žadatel s přerušeným studiem VŠE, absolvent VŠE, CZV VŠE, student jiné školy než VŠE
31.8. 2024 žádosti lze podávat po dobu celého ak. roku podávání žádostí během ak. roku 2024/2025
II. Postupné uspokojování podaných žádostí, výběr pokoje studentem (pouze v případě, že je žádost PŘEDBĚŽNĚ USPOKOJENÁ)
1. Rezervace ubytování – Student VŠE v Praze- rezident (automatické přidělení pokoje, ve kterém byl student ubytován v době podání žádosti)
15.7. 2024 17.7.2024 – Rezident – stávající student VŠE, pokoj se automaticky přidělí, pokud je na dané období k dispozici
– Párové ubytování On a Ona, přiděluje Centrální ubytování
2. Rezervace ubytování – Student VŠE v Praze (výběr pokoje studentem v ISKAM, dle koleje, na kterou má předběžně uspokojenou žádost)
18.7.2024 v 10:00h. 29.7. 2024 a) Doktorand, zapsán ke studiu na VŠE
18.7.2024 v 12:00h. b) Magistr (nastupující do 3. a vyššího semestru)
19.7.2024 v 10:00h. c) všichni co uzavřeli Bc. a jsou zapsáni do Mgr. na VŠE
24.7.2024 v 10:00h. d) Bc. (nastupuje 5. a vyšší semestr)
24.7.2024 v 12:00h. e) Bc. (nastupuje 3. a vyšší semestr)
25.7.2024 v 10:00h. f) Bc. (nastupuje 1. a vyšší semestr) a je zapsán ke studiu na VŠE
29.7.2024 30.7.2024 g) doubytování studentů, kteří si nevybrali pokoj
3. Rezervace ubytování – Ostatní osoby (podle volné ubytovací kapacity, ubytuje Centrální ubytování)
7.8. 2024 žádosti lze podávat po dobu celého ak. roku a) student VŠE s žádostí podanou v pozdějším termínu, zapsán ke studiu na VŠE po 29. 6. 2024
b) žadatel z VŠE s přerušeným studiem, nebo čekatel na vyšší stupeň studia
c) další osoby: student VŠE komb./distanč. formy studia, žadatel s přerušeným studiem VŠE, absolvent VŠE, CZV VŠE, student jiné školy než VŠE

 


 

Akademický rok 2023/2024

Přehled důležitých termínů pro přidělování ubytování na kolejích Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)  akademický rok 2023/2024
OD DO
I. Podávání elektronických žádostí o ubytování do ISKAM
1.5. 2023 30.6. 2023 stávající student VŠE, zapsán ke studiu na VŠE
1.5. 2023 30.6. 2023 pokračující student Degree programu VŠE, zapsán ke studiu na VŠE
1.5. 2023 30.6. 2023 budoucí student 1. ročníku Bc. / Mgr. stupně, zapsán ke studiu na VŠE do 30.6.2023
1.5. 2023 30.6. 2023 párové ubytování On a Ona. Pokud je jedna osoba z dvojice z jiné školy, bude ubytována v pozdějším období, v závislosti na stavu ubytovací kapacity
1.7. 2023 30.8. 2023 budoucí student 1. ročníku Bc. / Mgr. stupně, zapsán ke studiu na VŠE po 29. 6. 2023
1.7. 2023 30.8. 2023 stávající student VŠE s žádostí podanou po 29. 6. 2023 (není zaručena rezervace ubytování)
12.7. 2023 13.7. 2023 zjištění stavu žádosti: PŘEDBĚŽNĚ USPOKOJENÁ (pro žádosti podané do 30.6.2023)
zjištění stavu žádosti : ZAMÍTNUTÁ (pro žádosti podané do 30.6.2023)
20.7. 2023 registrace dalších osob: student VŠE komb./distanční formy studia, žadatel s přerušeným studiem VŠE, absolvent VŠE, CZV VŠE, student jiné školy než VŠE
31.8. 2023 žádosti lze podávat po dobu celého ak. roku podávání žádostí během ak. roku 2023/2024
II. Postupné uspokojování podaných žádostí, výběr pokoje studentem (pouze v případě, že je žádost PŘEDBĚŽNĚ USPOKOJENÁ)
1. Rezervace ubytování – Student VŠE v Praze žádající o pokoj, v němž byl ubytován v den podání žádosti a je zapsán ke studiu na VŠE (Rezident)
13.7. v 9:00 h. 15.7. do 9:00 h. Rezident – zapsán ke studiu na VŠE, automaticky se přidělí (podali žádost do 30.6.2023)
2. Rezervace ubytování – Stávající student VŠE v Praze (výběr pokoje studentem v ISKAM)
18.7. v 10:00 h. 26.7. do 10:00 h. a) Doktorand, zapsán ke studiu na VŠE
18.7. v 12:00 h. b) Magistr (nastupující do 3. a vyššího semestru), zapsán ke studiu na VŠE
20.7. v 10:00 h. c) všichni co uzavřeli Bc. a jsou zapsáni do Mgr. na VŠE
26.7. v 13:00 h. 28.7. do 10:00 h. d) doubytování studentů zapsaných ke studiu doktorand a Mgr. na VŠE, kteří si nevybrali ubytování.
28.7. v 10:00 h. 9.8. do 8:00 h. e) Bc. (nastupuje 5. a vyšší semestr) a je zapsán ke studiu na VŠE
1.8. v 10:00 h. f) Bc. (nastupuje 3. a vyšší semestr) a je zapsán ke studiu na VŠE
3.8. v 10:00 h. g) Bc. (nastupuje 1. a vyšší semestr) a je zapsán ke studiu na VŠE
9.8. v 8:00 h. 16.8. do 10:00 h. h) ubytování studentů, kteří si nevybrali ubytování a jsou zapsáni ke studiu na VŠE
3. Rezervace ubytování – Ostatní osoby (podle volné ubytovací kapacity, ubytuje Centrální ubytování)
16.8. 2023 žádosti lze podávat po dobu celého ak. roku a) student VŠE s žádostí podanou v pozdějším termínu, zapsán ke studiu na VŠE po 29. 6. 2023
b) žadatel z VŠE s přerušeným studiem, nebo čekatel na vyšší stupeň studia
c) další osoby: student VŠE komb./distanč. formy studia, žadatel s přerušeným studiem VŠE, absolvent VŠE, CZV VŠE, student jiné školy než VŠE