Nastěhování na kolej


Přidělený pokoj

Přidělený blok koleje, pokoj ani termín nastěhování nelze v průběhu nastěhovávání, tedy do konce září, v žádném případě změnit. Od začátku října bude přestěhování možné.

Děkujeme za pochopení.

Kdy a kde

Informace o konkrétní přidělené koleji a pokoji budou zpřístupněny na iskam-web.vse.cz. Adresu koleje naleznete v seznamu bloků kolejí. Dostavte se osobně k ubytování na přidělenou kolej k vedoucí koleje, v pracovní den, v úředních hodinách.

Nastěhování na kolej:

Praha – 1.ročník – Blanice, Vltava 5.9. – 16.9.2019 (sml.nást. 5.9.2019)
Praha – 1.ročník, kromě Blanice a Vltavy 9.9. – 17.9.2019 (sml. nást. 9.9.2019)
Praha – vyšší ročníky 9.9. – 17.9.2019 (sml. nást. 9.9.2019)
Jindřichův Hradec 12.9. – 18.9.2019 (sml. nást. 12.9.2019)
Jiná škola a absolventi 16.9. – 23.9.2019 (sml. nást. 16.9.2019)

Od data smluvního nástupu bude studentovi účtováno kolejné.

Příklad:
Nastupuji do 2. ročníku studia s rezervací ubytování na Rooseveltově koleji
– musím se přijít nastěhovat v termínu 9.9.2019 – 17.9.2019. Ubytování platím od 9.9.2019.

Nastupuji do 1. ročníku studia s rezervací ubytování na koleji Blanice
– musím se přijít nastěhovat v termínu 5.9.2019 – 16.9.2019. Ubytování platím od 5.9.2019.

Co si vzít s sebou

  1. občanský průkaz (u zahraničních studentů platný průkaz totožnosti)
  2. barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)
  3. potvrzení o studiu u studentů jiných škol než VŠE

Nemohu se dostavit z vážných důvodů

Pokud se nemůžete dostavit v uvedených termínech (viz. výše), napište email přímo vedoucí koleje a domluvte se na datu příchodu. V tomto případě musí mít student uhrazenou rezervační kauci (neplatí pro Švecovu kolej), dále musí mít nabité hlavní konto v ISKAMu minimálně částkou dvouměsíčního kolejného (61 dní x denní sazba kolejného) a také podepsanou smlouvu v ISKAMu. Datum smluvního nástupu se nezmění!! Datum nástupu je pevně stanovené.

Placení kolejného (svolení k inkasu)

Kolejné za září a říjen se platí před nástupem na kolej jedním z těchto způsobů:

A. nabitím hlavního konta v ISKAMu

B. na recepci koleje

C. u vedoucí koleje při nástupu

Následující platby kolejného v průběhu ak. roku je možné hradit takto:

  1. na základě svolení k inkasu z účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu doporučujeme ve výši minimálně 12 000 Kč (v případě, že neprojde jeden měsíc inkaso, aby příští měsíc prošla částka za oba měsíce). Číslo účtu, ze kterého bude inkasováno kolejné, musí být vloženo ubytovaným do ISKAMu.
  2. prostřednictvím platební brány na iskam-web.vse.cz
  3. na recepci koleje

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

  1. správně zadané číslo bankovního účtu na stránce iskam-web.vse.cz v kartě Základní údaje
  2. správně nastavené svolení k inkasu v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, doporučený minimální měsíční limit 12 000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Svolení k inkasu je nutné zařídit ve vaší bance.
  3. dostatek peněz na vašem účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Smlouva o ubytování, potvrzení o zajištění ubytování

Smlouvu je možné podepsat tři dny před datem začátku studentského ubytování v ISKAMu. Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy ještě před jejím podpisem na webových stránkách, protože při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování.

Smlouva o ubytování nahrazuje zahraničním studentům potvrzení o zajištění studentského ubytování pro potřeby Cizinecké policie. Pokud toto potvrzení potřebujete, domluvte si přímo s vedoucí koleje vytištění a podpis smlouvy, kterou následně předáte na Cizineckou policii.

Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo

Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku – mimo Palachovu, Thalerovu, Eislerovu a Švecovu kolej) a klíče od přiděleného pokoje v den nastěhování. Na některých kolejích ještě dostanete klíč od hlavního vchodu do koleje. Ve skladu prádla vám bude vydáno ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem. Zjištěné závady na přiděleném ubytování jste povinni zapsat do knihy závad v ISKAMu v den nastěhování.

Převzetí pokoje

Po podpisu smlouvy o ubytování (v ISKAMU nebo u vedoucí koleje), převzetí klíčů a ložního prádla následuje převzetí pokoje. Toto převzetí provádíte sami, není u něj přítomen žádný zaměstnanec koleje. Po prvním vstupu do pokoje hned zkontrolujte pokoj a jeho vybavení, zda je v řádném a k užívání způsobilém stavu. Ještě v tento den zapište zjištěné závady do závadového listu v ISKAMu, nebo do závadového listu, který vám předala vedoucí koleje.

Plynulý přechod z letního studentského ubytování

Pokud jste přes léto ubytovaný/á na koleji VŠE a bylo vám přiděleno studentské ubytování na koleji VŠE od září na akademický rok 2019/2020, pak v období mezi koncem letního studentského ubytování a nástupem na kolej můžete v tomto mezidobí bydlet za kolejné dle aktuálního ceníku kolejného. Proto tedy není nutné se před nástupem na kolej na pár dní zbytečně vystěhovat z koleje. Případné dřívější přestěhování na přidělený pokoj (před určeným dnem nástupu na kolej) si domluvte ve druhé polovině srpna s vedoucí té koleje, kde budete v září nastupovat k ubytování na akademický rok.

O ubytování již nemám zájem

V případě, že získané studentské ubytování nehodláte využít, tak zrušit rezervaci (žádost o ubytování) je možné v žádosti o ubytování v ISKAMu zasláním „Návrh na zrušení žádosti“. V závislosti na termínu zaslání návrhu na zrušení se vrací/nevrací rezervační kauce. Více na: https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/harmonogram/#13

Žádosti nelze zrušit telefonicky ani zprávou od přátel, známých, rodičů nebo příbuzných.