Nastěhování na kolej


Přidělený pokoj

Přidělený blok koleje, pokoj ani termín nastěhování nelze v průběhu nastěhovávání, tedy do konce září, v žádném případě změnit. Od začátku října bude přestěhování možné.

Děkujeme za pochopení.

Kdy a kde

Informace o konkrétní přidělené koleji a pokoji budou zpřístupněny na iskam-web.vse.cz. Adresu koleje naleznete v seznamu bloků kolejí.

Nastěhování (a s tím související vydání klíčů, vstupních karet apod.) probíhá pouze ve všední dny, v úředních hodinách u vedoucí koleje.

Pokud se budete potřebovat nastěhovat na kolej mimo úřední hodiny nebo později než v níže uvedených termínech, je nutné o této skutečnosti informovat e-mailem vedoucí/vedoucího koleje alespoň 3 dny předem.

Úřední hodiny a kontakty naleznete v seznamu bloků kolejí.

Nastěhování na kolej:

Praha – 1.ročník – Blanice, Vltava 6.9. – 13.9.2023 (sml.nást. 6.9.2023)
Praha – vyšší ročníky 11.9.– 18.9.2023 (sml. nást. 11.9.2023)
Jiná škola a absolventi 18.9.– 22.9.2023 (sml. nást.18.9.2023)

Od data smluvního nástupu bude studentovi účtováno kolejné.

Příklad:

Nastupuji do 2. ročníku studia s rezervací ubytování na Rooseveltově koleji
– musím se přijít nastěhovat v termínu 11.9.2023 – 18.9.2023. Ubytování platím od 11.9.2023.

Nastupuji do 1. ročníku studia s rezervací ubytování na koleji Blanice/Vltava
– musím se přijít nastěhovat v termínu 6.9.2023 – 13.9.2023. Ubytování platím od 6.9.2023.

Co si vzít s sebou

  1. občanský průkaz (u zahraničních studentů platný průkaz totožnosti)
  2. potvrzení o studiu u studentů jiných škol než VŠE (je nutné potvrzení vložit do online rozhraní ISKAM a při nastěhování předložit originál)

Nemohu se dostavit z vážných důvodů

Pokud se nemůžete dostavit ve výše uvedených termínech, napište e-mail přímo vedoucí koleje a domluvte se na datu příchodu. V tomto případě musí mít student uhrazenou rezervační kauci, dále musí mít nabité hlavní konto v ISKAM minimálně částkou k pokrytí kolejného na září a říjen a také podepsanou smlouvu v ISKAM.
Datum smluvního nástupu se nezmění!! Datum nástupu je pevně stanovené.

Placení kolejného (svolení k inkasu)

Kolejné za září a říjen se platí před nástupem na kolej nabitím hlavního konta v ISKAM.

Následující platby kolejného v průběhu ak. roku je možné hradit takto:

  1. na základě svolení k inkasu z účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu doporučujeme ve výši minimálně 12 000 Kč (v případě, že neprojde jeden měsíc inkaso, aby příští měsíc prošla částka za oba měsíce). Číslo účtu, ze kterého bude inkasováno kolejné, musí být vloženo ubytovaným do ISKAMu.
  2. prostřednictvím platební brány na iskam-web.vse.cz
  3. v případě nutnosti je možná úhrada kolejného na recepci nebo u vedoucí koleje v hotovosti a platební kartou.

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

  1. správně zadané číslo bankovního účtu na stránce iskam-web.vse.cz v kartě Základní údaje
  2. správně nastavené svolení k inkasu v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, doporučený minimální měsíční limit 12 000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Svolení k inkasu je nutné zařídit ve vaší bance.
  3. dostatek peněz na vašem účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Smlouva o ubytování, potvrzení o zajištění ubytování

Smlouvu je nutné podepsat elektronicky v rozhraní ISKAM. Před samotným podpisem je samozřejmě možné si smlouvu prostudovat.

Smlouvu je možné podepsat elektronicky, 7 dnů před datem začátku studentského ubytování v ISKAM, kdy bude možnost elektronického podpisu aktivována.

Návod, jak postupovat při elektronickém podpisu smlouvy je zde.

Smlouva o ubytování nahrazuje zahraničním studentům potvrzení o zajištění studentského ubytování pro potřeby Cizinecké policie. Pokud toto potvrzení potřebujete, můžete si smlouvu z rozhraní ISKAM převést do listinné podoby prostřednictvím služby Czech POINT, která je poskytována na úřadech městských částí a na většině poboček České pošty s. p. Mapa kontaktních míst je zde.

Jak postupovat při automatizované konverzi smlouvy do listinné podoby je uvedeno v návodu.

Jakmile budete mít smlouvu v listinné podobě, můžete se s dostavit na příslušné oddělení Cizinecké policie nebo OAMP MVČR.

Klíče, ložní prádlo

Před nastěhováním je nutné mít elektronicky podepsanou smlouvu v rozhraní ISKAM. Ložní prádlo bude pro každého studenta s platnou rezervací připraveno přímo na pokoji.

Pokud budete mít ložní prádlo vlastní, je nutné prádlo poskytnuté kolejí vrátit co nejdříve do skladu prádla příslušné koleje v úředních hodinách.

 

Přihlašovací formulář pro Cizineckou policii ČR

Studenti jiné státní příslušnosti než ČR musí dle Zákona o pobytu cizinců na území ČR č. 222/2017 vyplnit při příjezdu přihlašovací formulář dle pokynů vedoucí koleje.

 

Převzetí pokoje

Po převzetí klíčů následuje převzetí pokoje. Toto převzetí provádíte sami, není u něj přítomen žádný zaměstnanec koleje. Po prvním vstupu do pokoje hned zkontrolujte pokoj, jeho vybavení a také vybavení společných prostor buňky. Ještě v tento den zapište zjištěné závady nebo chybějící inventář do závadového listu v ISKAM.

Inventář pokoje je dostupný online ve vašem uživatelském účtu ISKAM v přehledu ubytování.

Plynulý přechod z letního studentského ubytování

Pokud jste přes léto ubytovaný/á na koleji VŠE a bylo vám přiděleno studentské ubytování na koleji VŠE od září na akademický rok, pak v období mezi koncem letního studentského ubytování a nástupem na kolej můžete bydlet za kolejné dle aktuálního ceníku kolejného. Proto není nutné se před nástupem na kolej na pár dní zbytečně vystěhovat z koleje. Případné dřívější přestěhování na přidělený pokoj (před určeným dnem nástupu na kolej) si domluvte ve druhé polovině srpna s vedoucí té koleje, kde budete v září nastupovat k ubytování na akademický rok.

O ubytování již nemám zájem

V případě, že přidělené studentské ubytování nehodláte využít, tak zrušit rezervaci (žádost o ubytování) je možné v žádosti o ubytování v ISKAMu zasláním „Návrh na zrušení žádosti“. V závislosti na termínu zaslání návrhu na zrušení se vrací/nevrací rezervační kauce. Více na: https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/harmonogram/#13

Žádosti nelze zrušit telefonicky, e-mailem ani zprávou od přátel, známých, rodičů apod.