Termíny

19.12.2016 - 3.2.2017 - Zkouškové období 2016/2017

23.1.2017 - 27.1.2017 - International Week

25.1.2017 18:00 - Setkání s absolventy FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
První ročníky

Studenti prvních ročníků – podávání žádostí o ubytování

Vážená studentko, vážený studente,

gratulujeme Vám k přijetí na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE). V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v akademickém roce 2016/2017 je nezbytné:

 1. Absolvovat zápis do studia
  • Při zápisu do studia získáte nezbytné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do studijního informačního systému ISIS).
 2. Podat elektronickou „Žádost o ubytování“
  • Přihlaste se na prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/
  • Studenti zapsaní do studia do 16.7.2016 podávají Žádost od 2.5.2016 do 17. 7. 2016 včetně, do pořadníku Praha- Akademický rok 2016/2017,Academic year 2016/2017 .
  • Studenti zapsaní do studia po 16.7.2016 podávají Žádost od 18.7.2016 do 31.8.2016 včetně, do pořadníku Praha- Akademický rok 2016/2017,Academic year 2016/2017 .
  • Studenti zapsaní do studia po 31.8.2016 podávají Žádost do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠE.
  • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné až po zápisu ke studiu na VŠE pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS).
 3. Uhradit rezervační kauci
  • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel s Žádostí podanou do 17.7.2016 uhradí nejpozději do 27.7.2016 rezervační kauci 2000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Celá rezervační kauce bude do 15. pracovních dnů od nastěhování převedena na kauci ubytovací. Konečná výše ubytovací kauce činí 5000 Kč a je splatná do 15ti pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30ti dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.
  • Úhrada kauce již nebude probíhat formou inkasa, lze ji provést těmito způsoby:
   • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
   • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
   • Platba přes platební bránu.
  • V případě, že včas ve stanovaném termínu oznámíte svůj nezájem o ubytování na email ubytovani@vse.cz bude Vám vrácena záloha snížená o manipulační poplatek. Bližší informace najdete na http://suz.vse.cz/ubytovani-praha/zadosti-o-ubytovani/harmonogram-podavani-zadosti/#4
 4. Uhradit ubytovací kauci
  • Týká se žadatelů s pozdním zápisem ke studiu na VŠE, kteří podali Žádost po 17.7.2016.
  • Nejpozději do 15. pracovních dnů po nastěhování uhraďte ubytovací kauci 5000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. (Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování v hotovosti nebo kartou na recepci koleje.)
  • Úhradu ubytovací kauce 5000 Kč lze provést těmito způsoby:
   • Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
   • Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
   • Platba přes platební bránu.
  • Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdržíte na svůj email po podání Žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.
 5. Vyčkat na výsledek zpracování žádostí o ubytování
  • Informace o přiděleném ubytování budou žadatelům s Žádostí podanou do 17.7.2016 zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 28.7.2016.
  • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou žadatelům s Žádostí podanou do 17.7.2016 zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v kartě Rezervace, nejpozději do 26.8.2016.
  • Informace o přiděleném ubytování budou žadatelům s Žádostí podanou až po 17.7.2016 zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 2.9.2016.
  • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou žadatelům s Žádostí podanou až po 17.7.2016 zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v kartě Rezervace, nejpozději do 5.9.2016.
 6. Termín nastěhování
 7. Nastěhovat se na kolej
  • Informace k nastěhování budou zveřejněny v průběhu června a naleznete je na http://suz.vse.cz/nastehovani .
  • Při nastěhování je nutná osobní účast ubytovaného.
  • Nastěhování na kolej probíhá pouze v pracovních dnech.

V případě nejasností si prosím nejdříve prostudujte webové stránky http://suz.vse.cz/ubytovani-praha/zadosti-o-ubytovani/ . Další informace naleznete ještě na facebooku Centrální ubytování VŠE SÚZ – ubytování v Praze, https://www.facebook.com/suzvse .

Pokud nenajdete odpověď na vaše otázky, zašlete email na ubytovani@vse.cz , rádi vám pomůžeme.

Informace pro prváky ke stažení zde