Energie a média, jak s nimi správně a hospodárně nakládat

Voda

Zde Vám Správa účelových zařízení předkládá pár typů jak hospodárněji nakládat s vodou. S ohledem na životní prostředí i její cenu by se měl každý dle svých možností snažit o její hospodárné využívání k uspokojení svých potřeb.

Tipy do kuchyně

 • Dávejte si nádobu s pitnou vodou do ledničky. Předejdete tím odtáčení vody, než bude studená.
 • Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou, použijte špunt a omyté nádobí jen rychle opláchněte.
 • Umýváním nádobí dvakrát denně se průměrně spotřebuje asi 70 litrů.

Tipy do koupelny

 • Nechte opravit protékající kohoutky.
 • Při čištění zubů nenechávejte téct kohoutek.
 • Odpad z koupelny nesplachujte, ale vyhazujte do odpadkového koše.
 • Nenechávejte volně téct vodovodní kohoutky.

Elektřina

Zde Vám Správa účelových zařízení předkládá pár typů jak hospodárněji nakládat s elektrickým proudem, bez kterého se dnes nelze obejít a je neodmyslitelnou součástí života nás všech. Ovšem každý by si měl uvědomovat, že výroba elektřiny je nákladná záležitost, při které se stále majoritně využívají fosilní paliva, a tím zatěžuje životní prostředí. A proto by se měl každý dle svých možností snažit o její umírněné využívání k uspokojení svých potřeb.

Osvětlení

 • Tam, kde si potřebujete pořádně posvítit, použijte úsporné kompaktní zářivky.
 • Zhasínejte světelné zdroje v prostorách, ve kterých se nezdržujete.

Domácí spotřebiče a elektronika

 • Pokud necháváte elektroniku v pohotovostním (stand-by) režimu, zařízení stále spotřebovává elektrickou energii.
 • Vypínejte počítač, pokud na něm nepracujete.
 • Pokud zrovna nenabíjíte, odpojte nabíječku ze zásuvky.
 • Dejte přednost notebooku před stolním PC.
 • Dávejte přednost energeticky úsporným spotřebičům.
 • Netopte elektřinou.

Teplo

I zde Vám Správa účelových zařízení předkládá pár typů jak hospodárněji využívat tepelné zdroje. V současné době je teplo v objektech VŠE vyráběno ze zemního plynu nebo dodáváno formou páry jako přenosného media z teplárny. Výroba tepla je stále z neobnovitelných zdrojů, a proto by se měl každý dle svých možností snažit o rozvážné nakládání s teplem.

Vytápění a větrání

 • Netopte víc, než potřebujete. Dodržujte doporučené teploty pro jednotlivé činnosti: studium a aktivní odpočinek 20–22 °C, spánek 18–20 °C. Pokud odcházíte mimo kolej, snižte teplotu na 17 °C. Při dlouhodobějším opuštění koleje snižte teplotu až na 15 °C.
 • Nezakrývejte radiátory.
 • Větrejte krátce a intenzivně.

Vždy nahlašujte závady správci včas, aby došlo k jejich nápravě s co možná nejkratší časovou prodlevou. Omezíte tak možnosti ohrožení majetku a zdraví, zajistíte si komfort funkčního zařízení.