Mgr. Jarmila Hašková

logoLogopedická ambulance nabízí péči dětem i dospělým v oblasti poruch řeči (dyslálie, dysfázie, dysartrie, koktavost, breptavost, afázie), dále pak poruch hlasu, sluchu a poskytuje poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu.

Pro studenty ubytované na kolejích VŠE a hotelové hosty University hotelu VŠE je poskytováno neodkladné základní ošetření nejlépe po telefonické domluvě. U hotelových hostů je neodkladné základní ošetření poskytováno po domluvě s recepcí hotelu.

Registrace studentů ubytovaných na kolejích VŠE k trvalé péči je možná po domluvě s lékařem/lékařkou.

Pojišťovny

Naše zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje o pacientech jsou evidovány pouze v zákonem stanoveném rozsahu a uchovávány po zákonem stanovenou dobu. Dokumenty s osobními údaji jsou uloženy v uzamykatelné kartotéce s omezeným přístupem pouze pro oprávněné osoby. Osobní údaje v elektronické formě jsou uchovávány v zabezpečených počítačích s omezeným přístupem pouze pro oprávněné osoby a k jejich zpracování jsou používány pouze adekvátně zabezpečené softwarové nástroje určené pro zpracování citlivých osobních údajů.

Adresa a kontakt

LOGO MEDICAL s.r.o. (Centrum zdravotní péče Jarov)
Hartigova 205
130 00 Praha 3

Ordinační hodiny
Po – Pá 8:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Jméno Telefon
Mgr. Jarmila Hašková 731 251 147, 604 250 942, 603 295 810