Časté dotazy

Odpovědi na časté dotazy


 1. Zahraniční stáž
 2. Čipová karta
 3. Platby
 4. Smluvní pokuta z prodlení

Zahraniční stáž

Po nastěhování odjíždím na zahraniční stáž organizovanou VŠE a nepřerušuji studium

Není potřeba podat výpověď ubytovací smlouvy. Smluvní vztah zanikne dnem řádného vystěhování z koleje nejdříve 14 dní před nástupem na stáž.

Po nastěhování odjíždím na zahraniční stáž, kterou neorganizuje VŠE

Je nutné podat výpověď ubytovací smlouvy.

Čipová karta

Nefunguje mi čipová karta pro vstup do koleje.

Obraťte se nejdřív na vedoucí koleje, kde jste ubytován/a, zda jste správně evidovaný/á v databázi ubytovaných. Pokud Vám karta nebude fungovat i nadále, obraťte se na Helpdesk Výpočetního centra.

Platby

Nestrhává se mi kolejné inkasem, v čem je problém?

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

 1. bankovní účet vedený v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice.
 2. správně zadané číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře, tj. číslo účtu ve formátu bez specifického symbolu (původní formát čísla účtu České spořitelny se specifickým symbolem nelze použít), případně správně zadané předčíslí účtu. Číslo bankovního účtu musí být zadané pod aktuálním uživatelským jménem (xname). Zkontrolujte si, zda máte bankovní účet opravdu vložený, i když jste si jisti, že jste ho již (např. před rokem) zadávali. Může totiž nastat situace, že se vám uživatelské jméno (xname) v průběhu studia změní. Uživatelské jméno (xname) slouží k jednoznačné identifikaci zadaného účtu, proto při změně uživatelského jména (xname) je potřeba zadat číslo bankovního účtu znovu.
 3. správně nastavené svolení k inkasu v bance:
  1. ve prospěch účtu 1793102/0800
  2. minimální měsíční (za kalendářní měsíc) limit 12 000 Kč
  3. nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický)
  4. nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní)

  Svolení k inkasu je nutné zařídit (osobně, elektronicky) v bance, kde máte vedený váš bankovní účet. Identifikace platby se provádí přes vaše identifikační číslo z ISISu, které vložíme do příkazu k inkasu a platba od vás se nám vrátí s tímto identifikačním číslem. K identifikaci platby neslouží rodné číslo. Pokud tedy máte ve svolení k inkasu ve variabilním symbolu uvedené rodné číslo, inkaso se neprovede, protože variabilní symbol v příkazu k inkasu nebude odpovídat variabilnímu symbolu, které máte nastaveno ve svolení k inkasu.

 4. dostatek peněz na bankovním účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Co mám zadat do políčka „Druh SI“ při zadání svolení k inkasu ze sporožirového účtu v internetovém bankovnictví České spořitelny?

Je potřeba nastavit svolení k inkasu ve prospěch účtu VŠE SÚZ 1793102/0800. V řádku „Druh SI“ tedy vyberte „Cílený na bankovní spojení“ a zadejte číslo účtu příjemce 1793102/0800. Viz uživatelský manuál Servis24.

Pokud bych chtěl/a bydlet na koleji např. 4 dny z týdne, platím za 4 dny nebo za celý týden, i když budu doma?

Ubytování platíte za celou dobu smluvního vztahu, ať na koleji fyzicky jste nebo nejste.

Nastupuji do prvního ročníku, jsem ze Slovenska a nemám ještě zřízený účet u banky v České republice. Mohu uhradit zálohu v červenci jednorázovým bankovním převodem z účtu na Slovensku a účet v České republice si založit až při nástupu na kolej?

Bohužel ne, účet vedený v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice je nutností jak pro červencovou úhradu zálohy, tak pro hrazení kolejného v dalších měsících. Informace o způsobu úhrady zálohy jste obdržel/a poštou spolu s informacemi o zápisu do studia. Z účtu na Slovensku nelze inkaso provést. Při bankovním převodu ze zahraničí Vám navíc bohužel budeme muset zaúčtovat manipulační poplatek z důvodu bankovních poplatků za přijetí platby ze zahraničí. V případě, že nebude možné zálohu zinkasovat z důvodu nedostatečného finančního krytí nebo nevložíte řádně a včas číslo účtu, ze kterého má proběhnout platba zálohy, budete vyřazen/a z aktuálního pořadníku obodovaných Žádostí o ubytování.

Také můžete použít účet někoho známého/příbuzného/kamaráda, kdo má již bankovní účet v České republice. Zadané číslo účtu lze kdykoliv přes elektronický formulář změnit.

V přehledu plateb nevidím příchozí platbu, ale peníze mi již z účtu byly strženy.

Standardní doba pro provedení bezhotovostního převodu bankou činí až 2 pracovní dny. Denní výpis z účtu SÚZ poskytuje banka následující den po připsání částky na účet SÚZu, tedy až potom je možné zjistit, že od Vás přišla platba. V přehledu plateb se příchozí platba projeví týž den, kdy obdržíme od banky výpis s příchozí platbou.

Proč je inkasní limit ve výši 12 000 Kč?

Tento inkasní limit byl stanoven ve výši dvojnásobku maximálního měsíčního kolejného. Měsíčně se Vám z účtu nebude strhávat celých 12 000 Kč, ale jen měsíční kolejné podle ceníku kolejného. Pokud se příkaz k inkasu neprovede úspěšně, pak další měsíc bude příkaz k inkasu obsahovat jak platbu za předchozí měsíc, tak platbu za aktuální měsíc, tedy budou najednou inkasována 2 měsíční kolejné a z tohoto důvodu je nutné, aby byl inkasní limit dostatečně vysoký, aby se takový příkaz k inkasu provedl.

Po vystěhování z koleje mi zůstal v přehledu plateb přeplatek. Bude mi vrácen?

Přeplatek Vám bude po vystěhování z koleje co nejdříve vrácen na bankovní účet, jehož číslo jste vložil/a přes elektronický formulář. Vrácení přeplatku v hotovosti není možné.

Jakým způsobem můžu uhradit nedoplatek kolejného?

Dlužnou částku lze uhradit jednorázovým bezhotovostním převodem na účet SÚZu. Číslo účtu SÚZu, dlužnou částku a především správný variabilní symbol naleznete v intranetu v přehledu plateb. Pozor, jako variabilní symbol již neslouží rodné číslo.

Zaplatil/a jsem kolejné dvakrát – strhlo se z účtu inkasem a také jsem poslal/a kolejné jednorázovým bezhotovostním převodem. Bude mi přeplatek vrácen nebo bude použit pro úhradu kolejného další měsíc?

Přeplatek bude použit pro úhradu kolejného v dalším měsíci.

Je možné vymazat číslo účtu vložené přes elektronický formulář?

Bohužel ne. Vložené číslo účtu lze pouze nahradit jiným platným číslem účtu, ale vymazat nelze.

Je možné platit kolejné přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva)?

Bohužel ne. Jediný řádný způsob placení kolejného je inkasem na základě svolení k inkasu z bankovního účtu ubytovaného ve prospěch účtu SÚZu.

Inkaso se mi neprovedlo a na bankovním výpisu z mého účtu je uvedeno, že inkasovaná částka je nulová. Zadal SÚZ do příkazu k inkasu správnou částku?

SÚZ nulovou částku do příkazu k inkasu nikdy nezadává. Banka Vám pouze takto oznamuje, že inkaso nemohlo být provedeno.

Z důvodu nedostatku peněz na mém bankovním účtu se neprovedlo inkaso. Může SÚZ tento měsíc poslat příkaz k inkasu ještě jednou?

Hromadný příkaz k inkasu posílá SÚZ jednou za měsíc. Z technických důvodů pak už není možné provádět individuální příkazy k inkasu.

V přehledu plateb mám nedoplatek, ačkoliv se mi kolejné tento měsíc zinkasovalo v pořádku. Musím tuto dlužnou částku okamžitě uhradit nebo se částka stáhne další měsíc inkasem?

Tento nedoplatek může vzniknout dodatečným zaúčtováním (např. předpisu služby, škody) až po odeslání příkazu k inkasu, takže se tato částka do celkové částky k inkasu nezapočítá. Žádné sankce (smluvní pokuta z prodlení) Vám z tohoto nedoplatku nevznikají. Nedoplatek se stáhne další měsíc inkasem spolu s kolejným.

V přehledu plateb mám velký přeplatek. Bude mi příští platba uhrazena z tohoto přeplatku nebo se bude znovu provádět inkaso?

Pokud přeplatek plně pokryje celkovou platbu za příští měsíc (kolejné + případné další platby), pak nebude nutné inkaso provádět a celková platba bude uhrazena z přeplatku.

Podle přehledu plateb mám nedoplatek na kolejném, ale minulý měsíc se mi kolejné strhlo inkasem v pořádku.

Příčin může být několik:

 1. Příkaz k inkasu byl poslán v pozdějším termínu než minulý měsíc a platba je ještě na cestě z Vašeho účtu k nám.
 2. Na Vašem účtu nebyl dostatek peněz (v době provádění inkasa).
 3. Nemáte správně nastavené svolení k inkasu, čímž došlo k překročení inkasního limitu (např. inkasní limit chybně nastavený na dva kalendářní měsíce místo na jeden kalendářní měsíc).

Je možné používat jeden bankovní účet pro hrazení kolejného inkasem více osobám (např. sourozenci)?

Ano, lze. Ve svolení k inkasu, které si zařizujete (osobně, elektronicky) v bance, je nutné nastavit odpovídající výši minimálního měsíčního limitu. V případě dvou osob to bude dvojnásobek inkasního limitu, tedy 2 x 12 000,- Kč = 24 000,- Kč. Samozřejmě si každá z osob musí správně zadat číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře a stav zůstatku na bankovním účtu musí být v odpovídající výši.

Smluvní pokuta z prodlení

Od kterého dne a v jaké výši se účtuje smluvní pokuta z prodlení?

Smluvní pokuta z prodlení se účtuje za každý započatý den prodlení, který následuje po dni splatnosti (tj. 20. den měsíce), až do doby než je kolejné za daný měsíc uhrazeno v plné výši a platba je připsána na účet SÚZu. Výše smluvní pokuty je stanovena v ubytovací smlouvě a činí 20 Kč za každý započatý den prodlení.

V přehledu plateb se mi stále účtuje penále, ale peníze jsem již z účtu odeslal.

Standardní doba pro provedení bezhotovostního převodu bankou činí 3 pracovní dny. Denní výpis z účtu SÚZ poskytuje banka následující den po připsání částky na účet SÚZu, tedy až potom je možné zjistit, že od Vás přišla platba. V přehledu plateb se příchozí platba projeví týž den, kdy obdržíme od banky výpis s příchozí platbou. Penále se poté přeúčtuje (většinou sníží o jeden den prodlení) ke dni, kdy byla platba připsána na účet SÚZ.

Kolejné jsem zaplatil/a v plné výši, ale až po dni splatnosti (20. den měsíce) a byla mi naúčtována smluvní pokuta z prodlení. Nyní mám nedoplatek ve výši smluvní pokuty z prodlení. Bude mi za tento nedoplatek naúčtována další smluvní pokuta z prodlení?

Ne, z neuhrazené smluvní pokuty z prodlení se další smluvní pokuty neúčtují. Dlužná smluvní pokuta z prodlení se uhradí inkasem v dalším měsíci. Pokud by Vám ale smluvní pokuta z prodlení každý den narůstala, znamenalo by to, že kolejné nemáte uhrazeno v plné výši. V tom případě by bylo potřeba uhradit kolejné co nejdříve, abyste se vyhnul/a další smluvní pokutě z prodlení.