Pračky
S platností od 1.12.2014 včetně se sjednocuje doba a poplatek za použití pračky, a to 30 Kč za 2,5 hodiny.
22.10.2014
Akce Vymaluj si sám
Akce "Vymaluj si sám" je v tuto chvíli pozastavena.
22.10.2014
Vrácení zálohy
Žadatelům, kteří odmítli řádně a včas ubytování, byla dne 6.10.2014 odeslána na bankovní účet záloha snížená o poplatek.
16.10.2014
Sleva z kolejného z důvodu přerušení dodávky teplé vody
Pokud jste již žádost o slevu podali dříve na OKIS, není nutné zasílat další žádost na e-mailovou adresu . Všechny žádosti o slevu doručené na OKIS nám byly předány.
13.10.2014
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště v areálu kolejí na Jarově je po opravě umělého trávníku opět v provozu.
13.10.2014
Sleva z kolejného z důvodu přerušení dodávky teplé vody
Během letního ubytování došlo na Rooseveltově koleji k vážné havárii na výměníkové stanici, čímž byla přerušena dodávka teplé vody v období od 22.8.2014 do 1.9.2014. Ubytovaní na Rooseveltově koleji v uvedeném období mají nárok na slevu z kolejného. Žádost o slevu z kolejného prosím zašlete do 18.10.2014 včetně na e-mailovou adresu . Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za trpělivost a pochopení.
10.10.2014
Stavební práce v budově Centrum kolejí Jarov
Omlouváme se za snížený komfort stravování z důvodu stavebních prací probíhajících ve druhém nadzemním podlaží budovy Centrum kolejí Jarov. Stavební práce budou zahájeny dne 8.10.2014 a předpokládaný termín dokončení je stanoven na 15.12.2014. Děkujeme za pochopení.
7.10.2014
Inkasování kolejného za září a říjen
Dne 6.10.2014 byl odeslán příkaz k inkasu kolejného. Zinkasování kolejného na účet SÚZu trvá České spořitelně jeden pracovní den a ostatním bankám nejdéle 2 pracovní dny. Pokud tedy do 9.10.2014 do 12:00 nebudete mít v intranetu v přehledu plateb uhrazené kolejné, zašlete nedoplatek jednorázovým bezhotovostním převodem na účet SÚZu. Číslo účtu SÚZu a především správný variabilní symbol naleznete v intranetu v přehledu plateb nebo ve své smlouvě o ubytování.
6.10.2014
Stavební práce na bloku koleje Jarov I. B
Z důvodu stavebních prací na fasádě budovy Jarov I. B. žádáme ubytované, aby od 22.9.2014 měli uzavřená všechna okna (klika do dolní polohy), u kterých se nachází lešení. Od 22.9.2014 bude probíhat omývání fasády tlakovou vodou a nedostatečně uzavřenými okny by vnikla voda do pokojů. Po omytí fasády bude stavební společnost zakrývat okna igelitovou fólií kvůli jejich ochraně proti poškození v průběhu následných prací. Jakákoliv manipulace s ochrannou fólií je ze strany ubytovaných zakázána. Děkujeme za pochopení.
19.9.2014
Dodávka teplé vody na Jarově I.
Z důvodu řešení havarijní situace v kotelně Jarov I. může dojít v termínu 17.9.-18.9.2014 k omezení dodávek teplé vody na všech blocích Jarov I. Děkujeme za pochopení.
17.9.2014
starší >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Volná lůžka
kolejlůžek
Blanice30
Jarov I. A1
Jarov I. B5
Jarov I. C0
Jarov I. D5
Jarov I. E1
Jarov II.13
Jarov III. F6
Jarov III. G2
Rooseveltova6
Vltava15
Aktuální stav k 22.10.2014 23:00