Inkasování záloh
Dnes dorazila první část zinkasovaných záloh (od žadatelů, kteří mají účet v České spořitelně). V dalších dnech budou průběžně přicházet zinkasované zálohy z dalších bank. Pokud se vám inkaso neprovedlo a máte o ubytování stále zájem, platbu neposílejte bezhotovostním převodem, ale podejte si v termínu od 1.8.2014 do 31.8.2014 včetně elektronickou "Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřidělení ubytování". Další příkaz k inkasu již bohužel není možné odeslat. Zda se vám inkaso provedlo, zjistíte v intranetu v přehledu plateb. Pokud bylo inkaso úspěšné, v přehledu plateb budete mít zinkasovanou částku 2000 Kč. Kdo poslal částku bezhotovostním převodem, tomu byla vrácena zpět na účet. Pokud platba bezhotovostním převodem obsahovala identifikaci a podařilo se ji ručně přiřadit správné osobě, uvidíte v přehledu plateb její přijetí a vrácení.
17.7.2014
Inkasování záloh
Dne 16.7.2014 ve 12:30 byl odeslán příkaz k inkasu záloh.
16.7.2014
Obodované žádosti o ubytování - 2. kolo
Zveřejněny obodované žádosti o ubytování ve 2.kole (studenti VŠE nastupující do prvního semestru) v sekci studentské ubytování -> zpracování žádostí. Podrobnější informace o své obodované žádosti o ubytování můžete zjistit po přihlášení do intranetu.
16.7.2014
Inkasování zálohy 2000 Kč
Dne 16.7.2014 ve 12:00 bude odeslán příkaz k inkasu zálohy ve výši 2000,- Kč. Úhrada bude provedena inkasem na základě žadatelova souhlasu s inkasem z bankovního účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 7000 Kč na osobu. Symboly (variabilní, konstantní, specifický) musí být nevyplněné (prázdné). Číslo bankovního účtu, ze kterého bude inkasována platba, musí být vloženo žadatelem prostřednictvím elektronického formuláře do 16.7.2014 do 12:00, vložení účtu je možné až po zápisu žadatele do studia. V případě, že nebude možné platbu zinkasovat z důvodu překážky na straně žadatele nebo žadatel nevloží řádně a včas číslo bankovního účtu, ze kterého se má zinkasovat záloha, bude žadatel vyřazen z aktuálního pořadníku obodovaných žádostí o ubytování. Pokud byste úhradu provedli jakýmkoliv jiným způsobem (např. bankovním převodem), nebude tato akceptována jako řádná a platba bude automaticky vrácena zpět odesílateli. Záloha bude zúčtována dle skutečně odbydlené doby nejpozději v říjnu 2014.
15.7.2014
Žádostí o ubytování na koleji
Dne 14.7.2014 v 00:00 SELČ bylo zahájeno 3. kolo podávání žádostí o ubytování na koleji pro příští akademický rok 2014/2015.
14.7.2014
Případné reklamace studijních výsledků
Pokud se Vám zdá, že počty kreditů u Vaší žádosti o ubytování nejsou uvedeny správně, můžete své studijní výsledky reklamovat, což musíte provést osobně v úředních hodinách v kanceláři Centrálního ubytování do 21.7.2014 včetně. Mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě. Osobní návštěva je nezbytná, protože se u centrální ubytovatelky budete muset přihlásit do studijního systému a prokázat správné počty kreditů.
7.7.2014
Obodované žádosti o ubytování - 1. kolo
Zveřejněny obodované žádosti o ubytování v 1.kole (současní studenti VŠE) v sekci studentské ubytování -> zpracování žádostí. Počet získaných a ztracených kreditů použitých k výpočtu můžete zjistit po přihlášení v intranetu.
7.7.2014
Termíny nastěhování na kolej
Máte možnost si vybrat termín nastěhování (datum a čas nastěhování), který Vám bude nejlépe vyhovovat. Vybírání termínů nastěhování bude probíhat v období od 15.8.2014 do 25.8.2014 v podatelně. Pokud si termín nezvolíte sami, bude Vám přidělen některý ze zbylých termínů po uplynutí výše uvedeného období.

Studenti Kolej Hlavní termín nástupu Vedlejší termín nástupu Vybírání termínů probíhá od-do
Studenti prvních a vyšších ročníků, žádost o ubytování v 1. a 2. kole koleje Jižní Město - Blanice a Jižní Město - Vltava 9.9.2014 – 12.9.2014 není možný z důvodu konání imatrikulací 15.8.2014 - 25.8.2014
Studenti vyšších ročníků, žádost o ubytování v 1. kole (a případně i ve 2. kole) všechny, kromě Blanice a Vltavy 15.9.2014 – 17.9.2014 22.9.2014 - 24.9.2014 **) 15.8.2014 - 25.8.2014
Studenti prvních ročníků, žádost o ubytování ve 3. kole většinou Blanice a Vltava 15.9.2014 *) není možný termín nastěhování přidělí VŠE SÚZ
Studenti vyšších ročníků, žádost o ubytování ve 3. kole všechny 15.9.2014 – 17.9.2014 není možný termín nastěhování přidělí VŠE SÚZ

*) V případě kolize termínu nastěhování s imatrikulací lze nastoupit i 16.9.2014 (ubytovací smlouva bude uzavřena od 15.9.2014).
**) Vedlejší termíny jsou považovány za ekvivalent prvního hlavního termínu, proto pokud si zvolíte vedlejší termín, bude se vám kolejné účtovat již od prvního hlavního termínu, tedy od 15.9.2014.
1.7.2014
Odstávka teplé vody na Rooseveltově koleji
V termínu od 16.8.2014 do 21.8.2014 dojde na Rooseveltově koleji k odstávce teplé vody. Jedná se o pravidelnou každoroční odstávku teplé vody od dodavatele z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací.
30.6.2014
Nestihli jste si podat žádost o ubytování?
Studenti, kteří v 1. kole nestihli podat žádost o ubytování na ak. rok 2014/2015, si ji mohou podat elektronicky ve 2. kole (od 17.6.2014 do 13.7.2014). Bude na ně pohlíženo, jako by si podali žádost o ubytování v 1. kole.
25.6.2014
starší >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Volná lůžka
kolejlůžek
Blanice788
Jarov I. A114
Jarov I. B139
Jarov I. C99
Jarov I. D67
Jarov I. E23
Jarov II.105
Jarov III. F350
Jarov III. G307
Rooseveltova214
Vltava508
Aktuální stav k 25.7.2014 13:00