Omezení dodávek teplé vody
Vážení ubytovaní, z důvodu nutných oprav kotelny koleje Jarov I., dojde ve dnech 20-21.11.2015 k omezení dodávek teplé vody. Předpokládáme, že dodávky teplé vody budou z důvodu nižšího odběru jen minimálně omezeny (zařízení bude v provozu na 50% kapacity). Za komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.
18.11.2015
Inkasování kolejného za listopad
Dne 5.11.2015 byl odeslán příkaz k inkasu kolejného. Zinkasování kolejného na účet SÚZu trvá České spořitelně jeden pracovní den a ostatním bankám nejdéle 2 pracovní dny. Zkontrolujte si tedy stav svého konta na webu https://iskam-web.vse.cz/, v kartě Základní údaje či v kartě Konto, kde by se Vám do 10.11.2015 do 12:00 mělo objevit uhrazení Vašich pohledávek. Pokud tomu tak nebude, zašlete nedoplatek jednorázovým bezhotovostním převodem na účet SÚZu. Číslo účtu SÚZu naleznete ve své smlouvě o ubytování, variabilní symbol je uveden jak ve Vaší smlouvě, tak na webu https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje. Pro úhradu kolejného můžete využít platební bránu či zaplatit kartou na recepci koleje.
5.11.2015
Kancelář Centrálního ubytování
Z provozních důvodů budou dne 6.11.2015 úřední hodiny kanceláře Centrálního ubytování do 10:30 hod.
Úřední hodiny kanceláře Centrálního ubytování dne 9.11.2015 jsou z provozních důvodů upraveny takto: 7:30 - 10:30 a 13:00 - 16:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
4.11.2015
Stav konta
Upozorňujeme všechny studenty na potřebu sledování stavu konta na webuhttps://iskam-web.vse.cz/. Pokud provádíte platby z cizích zemí, je možné, že k nám přijde očištěna o bankovní poplatky, potom mohou nastat nedoplatky na kolejném. Dle ubytovací smlouvy činí penále z prodlení 20 Kč/den.
30.10.2015
Úhrada kolejného za září a říjen 2015
Zkontrolujte si prosím přehled svých plateb, který naleznete v detailu Hlavního konta, v kartě Konto po přihlášení do systému na stránkách https://iskam-web.vse.cz/. Studenti, kteří mají inkasní smlouvu, musí uhradit kolejné nejpozději do 20.10.2015. V opačném případě jim bude za každý další den prodlení účtována smluvní pokuta ve výši 20 Kč.
15.10.2015
Přerušení dodávky elektrické energie
Vážení ubytovaní, z důvodu prací na distribuční síti, která je ve správě společnosti PRE Distribuce a.s. dojde dne 26.10.2015 od 9:00 do 13:00 k přerušení dodávek elektrické energie na celé koleji Jarov I.. Jedná se o započetí obměny technologie.
Dokončení obměny a s tím související další přerušení dodávek elektrické energie na koleji Jarov I. proběhne dne 10.11.2015 od 8:00 do 16:00.
Za komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.
12.10.2015
Omezení provozu parkoviště
Vážení ubytovaní, z důvodu prací na trafostanici koleje Jarov I. se od 12.10.2015 omezuje prostor parkoviště SÚZu na Jarově o cca 4 místa u bloku D (pdf mapa).
9.10.2015
Dotazník: Spokojenost s rekonstrukcí na Jarově II.
Byl zveřejněn dotazník ohledně spokojenosti s rekonstrukcí koleje Jarov II. Kdo bydlí v současné době na koleji Jarov II., toho prosíme o vyplnění zde.
9.10.2015
Student VŠE – nabídka volných 1lůžkových pokojů
Studentům VŠE jsou k dispozici volné 1lůžkové pokoje na kolejích Jarov II. (pouze ženy), Jarov I.C a Jarov III.F . Počet pokojů je omezený. Přidělení ubytování bude posuzováno podle stupně studia na VŠE. Přednost budou mít studenti VŠE vyšších stupňů studia, kteří už jsou na kolejích VŠE ubytovaní.
7.10.2015
Inkasování kolejného za září i říjen
Dne 5.10.2015 byl odeslán příkaz k inkasu kolejného. Zinkasování kolejného na účet SÚZu trvá České spořitelně jeden pracovní den a ostatním bankám nejdéle 2 pracovní dny. Zkontrolujte si tedy na webu https://iskam-web.vse.cz/, kartě Základní údaje či kartě Konta, kde by se Vám do 9.10.2015 do 12:00 mělo objevit uhrazení Vašich pohledávek. Pokud tomu tak nebude, zašlete nedoplatek jednorázovým bezhotovostním převodem na účet SÚZu. Číslo účtu SÚZu naleznete ve své smlouvě o ubytování, variabilní symbol je uveden jak ve Vaší smlouvě, tak na webu https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
6.10.2015
starší >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9