Category: Aktuality

Příkaz ředitele SÚZ – Pravidla provozu studoven a posiloven

Vysoká škola ekonomická v Praze Správa účelových zařízení Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 30/2020   Č. j.:      VŠE/5245/7000/2020 Ev. č.:    VŠE/8373/2020   Pravidla provozu studoven a posiloven na kolejích VŠE – změna příkazu ředitele SÚZ VŠE č. 29/2020 S platností od 30.09. 2020 měním bod 1) příkazu ředitele SÚZ VŠE č. 29/2020 ze dne 24.09.2020 tak, že […]

Příkaz ředitele SÚZ – Pravidla provozu studoven a posiloven

Informace SÚZ VŠE ke koronaviru

Všechny dokumenty a náležitosti týkající se zamezení šíření nákazy na kolejích VŠE  znaleznete zde .   Aktuálně: 29.9.2020 Příkaz ředitele SÚZ VŠE č. 30/2020 – pravidla provozu studoven a posiloven 24.9.2020  Příkaz ředitele č. 28/2020 – pravidla provozu kolejí VŠE v souladu s Ochranným opatřením MZ ČR ze dne 18. září 2020 18.9.2020 Ochranné opatření Ministerstva […]

Příkaz ředitele SÚZ – Pravidla provozu studoven a posiloven

Příkaz ředitele SÚZ-Pravidla provozu-COVID19

Vysoká škola ekonomická v Praze Správa účelových zařízení Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 28/2020   Č. j.:      VŠE/XXXX/7000/2020 Ev. č.:    VŠE/XXXX/2020 Pravidla provozu kolejí VŠE v souladu s Ochranným opatřením MZ ČR ze dne 18. září 2020 S platností od 25. 09. 2020 vyhlašuji v souvislosti s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září 2020 tato opatření pro provoz kolejí VŠE v Praze: […]

Příkaz ředitele SÚZ – Pravidla provozu studoven a posiloven

Zahájení topné sezóny 2020/2021 na kolejích a menzách

Ke dni  25.9.2020 SÚZ VŠE zahajuje na kolejích a menzách topnou sezónu 2020/2021.

Příkaz ředitele SÚZ – Pravidla provozu studoven a posiloven

Společné prostory jsou uzavřené, mimo prádelen, studoven a posiloven.

Vážení studenti, Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví jsou společné prostory dočasně uzavřeny. Venkovní sportoviště jsou v současnosti otevřené. Prádelny, studovny pro online výuku a posilovny jsou otevřeny při dodržení speciálních podmínek, dle Příkazu ředitele SÚZ č. 30/2020. Děkujeme za pochopení.                  

Common spaces are closed, except laundries, study rooms and gyms.

Dear students, According to recommendations of Ministry of health common areas are temporarily closed. Outside sports ground are open. Laundries, study rooms for online teaching, and gyms are open with special rules acording to Order of director DAF No. 30/2020. Thank you for your understanding.                  

Nastěhování na kolej

Vážení studenti a hosté,   prosím čtěte pozorně pokyny k nastěhování na nový akademický rok, které jsou dostupné online zde.   Děkujeme a přejeme Vám hodně studijních úspěchů a co nejpříjemnější pobyt na kolejích v AR 2020/21.

Nastěhování na kolej

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze-3

Všechny osoby ubytované na kolejích VŠE jsou povinny na požádání si nechat změřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem.                

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze-2

Osoby přijíždějící ze zemí neuvedených na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ jako země s  nízkým  rizikem nákazy se musí prokázat negativním testem na COVID-19.        

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze-1

S platností od 30.09. 2020 je povoleno použití studoven a posiloven na kolejích VŠE, s tím, že budou dodržována pravidla pro použití těchto prostor uvedená v příkazu ředitele SÚZ VŠE č. 30/2020. Je povinností na chodbách kolejí a v prádelnách chodit se zakrytými ústy a nosem rouškou nebo respirátorem. Zakazují se veškeré hromadné akce (oslavy) […]