Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Letní ubytováníRezervace letního ubytování a podání žádosti o letní ubytování 2016 (Žádost)

 1. Stávající student ubytovaný až do 30.6.2016 na kolejích VŠE

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, důrazně doporučujeme podat si nejpozději do 10.6.2016 včetně online Žádost do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM) prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ Zvolte pořadník Letní ubytování 2016/ Summer accommodation 2016. Postup podávání online Žádosti je zveřejněn v Manuálu. Ubytování přiděluje vedoucí koleje.

TIP: Koncem června bude probíhat vystěhování studentů, kteří nebudou pokračovat v letním ubytování, proto si prosím vyřiďte letní ubytování co nejdříve, abyste se vyhnuli frontám a případným komplikacím. Po tomto termínu budou rezervace letního ubytování také přijímány, ale vyřízení může trvat déle.

 1. Ostatní žadatelé a dodatečné žádosti po 10.6.2016

Letní ubytování je možné si rezervovat kdykoliv během letních prázdnin. Žádat o ubytování můžete jedině prostřednictvím e-mailu zaslaným vedoucí koleje, kde se chcete ubytovat. Kontakty na vedoucí koleje naleznete na http://suz.vse.cz/new/koleje/.Ubytování přiděluje vedoucí koleje.

Žádost o letní ubytování

Letní ubytování poskytujeme:

 • studentům VŠE,
 • absolventům VŠE v akademickém roce 2015/2016,
 • studentům jiných vysokých škol,
 • studentům středních škol,
 • zahraničním studentům vysokých škol,
 • zahraničním studentům středních škol,
 • všem, kteří mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na akademický rok 2016/2017.

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Letní ubytování začíná dne 1.7.2016 a končí dnem 2.9.2016.

Z letního ubytování se všichni, kteří si podali žádost o ubytování na akademický rok 2016/2017 a bylo jim vyhověno, budou moci plynule přestěhovat na přidělenou kolej (pokoj). Postup a termín přestěhování stanoví vedoucí koleje.

Párové ubytování  On/ Ona:

Oba zájemci o párové ubytování musí každý za svou osobu poslat email přímo vedoucí koleje, kde chtějí být ubytováni. Ve zprávě uvedou jméno druhého partnera, studenti VŠE také IDIS (IDIS je identifikační číslo studenta VŠE, které nalezne v InSIS).

Pro letní ubytování jsou K dispozici tyto bloky kolejí:

 • Jarov I. A
 • Jarov I. B
 • Jarov I. C
 • Jarov II.
 • Jarov III.F (bližší informace o ubytování na koleji Jarov III. F níže)
 • Jarov III.G
 • Rooseveltova
 • Jižní Město – Blanice

Upozornění: V případě, že počet žádostí o letní ubytování na dané koleji bude příliš nízký, kolej nebude otevřena pro letní ubytování.

Při ukončení pobytu by se ubytované osoby měly vystěhovat do 10:00 dopoledne. V případě nedodržení tohoto termínu je ubytovaná osoba povinna uhradit cenu za ubytování za další den, viz ceník.

Ceny

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Způsob úhrady

Úhradu platby za ubytování můžete lze provést:

 1. Bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), který naleznete na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vkladem v hotovosti u vedoucí koleje, kde jste ubytováni.
 3. Platbou přes platební bránu.

Pokud si chcete částku za ubytování za léto rozložit do více plateb (např. po měsících), musíte uzavřít smlouvu o letním ubytování pouze na požadovanou délku období (např. měsíc), tedy během léta uzavřete několik smluv jdoucích po sobě.

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

Ubytovat se můžete pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 11:00 hod, kdy se dostavíte do kanceláře vedoucí koleje nebo v jinou dobu na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte:

 • doklad, že jste studentem (postačí jedna možnost z uvedených)
  • studijní index nebo identifikační čipová karta (studenti VŠE)
  • aktuální potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce (studenti jiných vysokých škol nebo středních škol)
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole (letos přijatí studenti ke studiu na vysoké škole)
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • barevnou obličejovou fotografii velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu

 • Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Ostatní si mohou zřídit bezdrátové připojení k internetu za poplatek na http://osi.vse.cz/wifi-hotel

Podrobné informace o projektu naleznete na http://osi.vse.cz/eduroam .

Oznámení k LU 2016 na koleji Jarov III. F

V létě 2016 bude probíhat LU na koleji J. III. F zhruba pro 200 studentů ve vysoké budově, kde bude probíhat rekonstrukce 6. – 10. pater.

Všichni studenti, kteří se zde ubytují, budou zpočátku bydlet ve 2. – 9. patře.

Na pokojích v 10. a 11. patře se budou dělat nové kuchyně s mikrovlnkou, skříně v předsíních, osvětlení, elektrické zásuvky a výmalba. Jakmile bude jedno patro dokončeno, tak z 9. patra se studenti přestěhují na 11. patro, dle daného rozpisu, který každý včas obdrží. Postup přestěhování se bude opakovat i ve zbývajících patrech.

Rozpis obdržíte buď při nástupu (podpis smlouvy) nebo nejpozději začátkem července.

Tento rozpis je nutné dodržet, proto v případě odcestování v době přesunu požádejte spolubydlícího, aby všechny Vaše připravené věci přesunul a v každém případě se přijďte domluvit do kanceláře předem!!! Vždy se budeme snažit o maximální spolupráci s Vámi.

Všem předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.