Upozornění – chráněné únikové cesty musí být trvale volné!

Upozorňuji na ustanovení 4. 11 Požárního řádu   a  „ Požární řád – výpis“  odrážka 11 vyvěšený ve vestibulech   všech kolejích:
Chráněné únikové cesty musí být trvale volné.

Uzamčené  jízdní kolo  zámkem k zábradlí podstatně komplikuje  evakuaci osob v objektu v případě požárního nebezpečí.
Parkování jízdních kol na chodbách kolejí je nepřípustné.

Ředitel SÚZ

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: