Informace SÚZ VŠE ke koronaviru

Všechny dokumenty a informace týkající se zamezení šíření COVID-19  na kolejích VŠE  naleznete zde.okud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm, dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, může student s bydlištěm v ČR nadále bydlet na kolejích.
Tuto skutečnost Správě účelových zařízení VŠE  student musí doložit prohlášením o bydlišti i při opětovném příjezdu na kolej.
Datum příjezdu je nutné předem zaslat na emailovou adresu arrivals@vse.cz
Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
Aktuálně:
  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: