Snížení cen kolejného od 1.1.2023

Vážení studenti, vážení ubytovaní.

Dne 7. října 2022 bylo zveřejněno Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. , kterým vláda ČR zastropovala ceny plynu a elektrické energie s účinností od 1.1.2023.

V této souvislosti od 1.1.2023 vstoupí v platnost nový ceník kolejného,  který bude zohledňovat výše uvedené změny. S potěšením vám mohu oznámit, že ceny kolejného platné v současné době budou sníženy, a to o 31 Kč/den na všech kolejích, vyjma koleje Jarov II., kde bude kolejné (vzhledem k tomu, že jsou služby hrazeny na základě skutečných spotřeb) sníženo o 15 Kč/den.

Ve 4. čtvrtletí 2022 bylo kolejné stanoveno na základě předpokládaného vývoje spotových cen plynu v souladu s uzavřenou smlouvou o dodávce plynu. Za předpokladu, že nedojde ke změně klesající tendence spotové ceny plynu s mírným optimismem očekávám, že vám bude vrácen rozdíl mezi cenou kolejného navýšenou od 1. 10. 2022 a cenou kolejného vypočtenou na základě skutečně vyúčtované ceny plynu za 4. čtvrtletí 2022. Tento rozdíl vám bude vrácen do konta ISKAM, zřejmě do konce ledna 2023.

 

SÚZ VŠE

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: