Rizika používání elektrických přístrojů

Elektrický přístroj – příčina požáru

 • Elektrické spotřebiče jsou nedílnou součástí života nás všech, málokdo si ovšem uvědomuje, jak mohou být nebezpečné. Neopatrné zacházení s elektrospotřebičem může ohrozit život, zdraví a majetek.
 • Původcem požáru mohou být zejména tepelné nebo elektrické spotřebiče. Běžně se ve vašem okolí nalézají jak velké spotřebiče (vařiče, lednice, pračky, televizory…), tak i drobné věci jako jsou počítače, mobilní telefony, tablety, fény, kulmy, rychlovarné konvice, toustovače, domácí pekárny na chléb, žehličky, vysavače apod. Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo zapojení elektrických zásuvek.
 • Nejčastějším důvodem, který může způsobit požár je technická porucha na elektrickém přístroji nebo lidská nedbalost při zacházení s elektrospotřebiči.

Bezpečné používání elektrických přístrojů

 • Elektrické spotřebiče nakupujte pouze u specializovaných prodejců a vyhýbejte se zboží, které je pochybného původu a je prodáváno bez záručního listu a zároveň bez označení „C E“.
 • Když si pořídíte nový elektrický přístroj, je nezbytné si přečíst návod k jeho obsluze, který musí být vždy přiložen. Při prvním spuštění i následném užívání přístroje vždy postupujte přesně podle návodu k jeho obsluze.
 • Spotřebič používejte pouze k účelům, pro který je určen a postupem uvedeným v návodu.
 • Nepřetěžujte el. zásuvky (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může zásuvku přetížit a způsobit zkrat či požár).
 • Spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu.
 • Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou.
 • Při užívání spotřebiče průběžně vizuálně kontrolujte jeho stav. Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně ho nechte zkontrolovat odborným servisem.
 • Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů pravidelně čistěte, samozřejmě jen pokud je to s ohledem na vaše bezpečí možné.
 • Pokud to vyžaduje návod k přístroji, provádějte u něj pravidelné servisní prohlídky, kdy vám odborník zaručí správnost a bezpečnost provozu přístroje na další období.
 • Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. Přístroje s režimem vypínání „stand-by“ se obecně doporučuje vždy vypínat i hlavním vypínačem na přístroji.
 • Mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte vždy jen odborníkům.
 • V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou! Elektrická zařízení pod proudem se hasí těmito typy hasících přístrojů: práškový, sněhový, halotronový.