Pozor změny – důležité

Vážení studenti, vážení ubytovaní,

Správa účelových zařízení (SÚZ) jako součást Vysoké školy ekonomické v Praze musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Příjmy SÚZ tvoří pouze kolejné a nájemné za byty a nebytové prostory, nepatrnou část příjmů tvoří příjmy za další poskytované služby v souvislosti s ubytováním.

Vzhledem k výraznému zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu je SÚZ VŠE nucen tuto skutečnost zohlednit ve výši kolejného i nájmů (viz Ceník kolejného platný od 1.10.2022). Ceny dodávek těchto médií jsou určovány smlouvami s dodavateli vybranými na základě výběrových řízení v souladu se zákonem, a to pro celou VŠE a její součásti.

Současný vývoj cen výše uvedených médií je velmi obtížně předvídatelný, SÚZ však byl nucen stanovit pevné ceny pro příští období, zatím do 31.12.2022 nebo do okamžiku zastropování cen energií pro velkoodběratele, s tím že se jedná o kvalifikovaný odhad. Pokud do tohoto termínu ceny médií převýší tento odhad, bude SÚZ nucen situaci znovu řešit, v případě, že by ceny podstatným způsobem poklesly, bude rozdíl zúčtován a takto vzniklý přeplatek bude vrácen jednotlivým ubytovaným do jejich konta v ISKAM, a to do 31.1.2023 nebo do 30 dnů od platnosti zastropování cen energií pro velkoodběratele.

SÚZ VŠE chápe, že jde o nepříjemnou změnu, a proto umožní ubytovaným, kteří již mají uzavřenou Ubytovací smlouvu, ubytování k 30.9.2022 ukončit bez výpovědní lhůty. Výpověď je nutné podat prostřednictvím webového rozhraní ISKAM, a to nejpozději do 30.9.2022, do 23:59 hod. Ti ubytovaní, kteří ubytování tímto způsobem neukončí, tím dávají souhlas se změnou Všeobecných ubytovacích podmínek, a tedy i ceníku ubytování.

Jelikož vyúčtování kolejného za měsíc říjen již proběhlo, bude do konce září provedeno doúčtování navýšené variabilní složky kolejného, a to oddělenou pohledávkou se splatností 20.10.2022.

Všechny pracovníky SÚZ velice mrzí, že musíme k těmto změnám přistoupit, ale bohužel nemáme jinou možnost, jak současnou situaci zvládnout po finanční stránce. Věříme, že dění ve světě sledujete a budete mít tedy pochopení, že jsme k tomuto kroku museli přistoupit. Přejme si, aby se situace ve světě uklidnila a aby se ceny těchto médií vrátily co neblíže k cenám původním a my je mohli zohlednit v cenách kolejného.

SÚZ

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: